Odfjell, Vopak, Ebengoa. Brrr. En vroeger natuurlijk talloze andere bedrijven, waar we in Maassluis hinder van ondervonden. En angst voor hadden. En nog hebben. Hoe dat nou toch een keer te voorkomen dat het steeds weer mis gaat? D66 denkt een antwoord te hebben. Het moet democratischer, zo is het college voorgesteld. Het beproefde recept van wanhopige D66-politici. Verder heeft D66 burgemeester en wethouders gemaand alles op het gebied van de milieucontrole ‘transparanter’ te maken. En het moet kritischer, met meer deskundigheid, als het kan aan te boren bij bewoners.

Het aansturen van de DCMR, die van ons allemaal is, blijft een lastig probleem. Het gaat daarbij vooral om de politieke verantwoording. En dan moeten we even kijken naar hoe dit is aangepakt. De directie van de DCMR Milieudienst Rijnmond vergadert elke twee maanden met een dagelijks bestuur. Daarin zitten vijf politici. De club wordt aangevoerd door SP’er Rik Janssen, gedeputeerde van Zuid-Holland. De overige vier zijn wethouders uit ons gebied. Er is ook een algemeen bestuur. Ook door Janssen aangevoerd en daarin zitten verder alle milieuwethouders uit het Rijnmondgebied. Die mensen komen twee keer per jaar bijeen, of vaker als ze dat willen. En Janssen overlegt zelf nog elke twee weken met de DCMR-directie.

Gemeenteraden, en dus ook de fractie van D66 in Maassluis, kan via de eigen wethouder (in Maassluis is dat VVD’er Huub Eitjes) zaken controleren. Heel transparant. Zou democratischer betekenen dat we zelf vertegenwoordigers in dat DCMR-bestuur moeten kiezen? Het zal toch niet? Het gaat nu al heel democratisch. De burger kiest een raad, en die wijst vertegenwoordigers aan in het DCMR-bestuur. Niks mis mee. En bovendien transparant.

Resteert meer deskundigheid. Heeft de DCMR die niet? Nou, wel degelijk. Daar weten ze best wel wat er bij al die bedrijven gebeurt.
Het probleem is veel meer dat van de lef. Van de durf om in te grijpen. Lef die niet alleen ontbroken heeft bij de DCMR, maar ook bij al die wethouders en die gedeputeerde van Zuid-Holland. En de gemeenteraden hadden hun vertegenwoordigers veel harder achter de broek moeten zitten. Want het heeft natuurlijk veel te lang geduurd eer er bij bijvoorbeeld Odfjell is ingegrepen. Maar ja, de economie moet draaien. Voor sommige bestuurders betekent dat nog te vaak: de industrie met rust laten. Maar dat is iets heel anders. Zo’n DCMR-directie moet gewoon zijn werk doen. Die wethouders ook. En D66 eveneens. Zo hoort het te gaan.

M.A. Sluizer Jr.

M.A. Sluizer Jr.

M.A. Sluizer Jr.

M.A. SLUIZER Junior | Levensgenieter | Stadscriticus | Woensdagcolumnist in de periode 2011-2013 | Incidentele gastcolumnist van 2015-2020