Nee, ik ben geen fan van de dame die recht door zee TON oprichtte. Hoewel ik ook heb gehoord dat deze ‘iron lady’ als geen ander binnen het strenge asielbeleid gebruikt heeft gemaakt van haar discretionaire bevoegdheid om in individuele gevallen een verblijfsvergunning toe te kennen. Dat dan weer wel.

TOM is niet een politieke partij die ik wil oprichten en ik ben ook niet gevraagd als wethouder, ik blijf gewoon dominee. Maar ik ben wel trots op Maassluis als samenleving.

Ik ben nog beduusd van al het goede dat vorige week naar boven kwam toen wij in de Olympiahal onderdak boden aan 200 vluchtelingen. Ongelooflijk hoeveel mensen iets wilden bijdragen. Ik ben ook blij met de goede samenwerking tussen de gemeente en verschillende organisaties in de stad. De investeringen in netwerken en korte lijnen tussen verschillende groepen en instanties in de afgelopen jaren betaalde zich nu terug.

De opvang was minimaal, maar werd wel met warmte en aandacht gegeven. We hebben indrukwekkende verhalen gehoord, verdriet gezien, maar ook blijdschap en dankbaarheid. Er waren geen grote spanningen binnen de groep die gierend uit te handen liepen.

Moslims en christenen sliepen en aten naast elkaar.

Zo kan het ook.

Toch heb ik ook wel mijn vragen. Is zo’n crisisopvang van 72 uur wel een goed middel? En hoelang kan je mensen provisorisch in sporthallen zonder privacy opvangen? Op welke manier kan je de onzekerheid van vluchtelingen weg nemen of ze wel of niet een asielprocedure kunnen beginnen?

Vragen die ons in Maassluis misschien boven de pet gaan.

Maar één vraag die ons wel aangaat is die of zo’n opvang vaker aangeboden kan worden? En ook hoe hard die grens van 72 uur voor ons is? Natuurlijk is een lang verblijf in een sporthal niet ideaal, maar het van hot naar her slepen van vluchtelingen lijkt me nog minder. Ik prijs ons gemeentebestuur dat ze opvang hebben aangeboden en waar hebben gemaakt. Maar ik vraag me wel af of ze zich niet te stellig hebben uitgesproken naar buiten toe dat het zeker niet langer dat drie dagen zou zijn. Zet je je daarmee niet vreselijk vast? Persoonlijk vind ik van wel. Ik zou graag ruimte willen laten voor meer. Zeker omdat ik in de afgelopen week wel geleerd heb dat als het gaan om opvang van vluchtelingen niets zeker is.

Daar kun je van alles van vinden en misschien groeit de instroom het COA momenteel boven het hoofd, maar juist daarom pleit ik voor een flexibel aanbod als het gaat om crisisopvang. Natuurlijk is die eindig en moet het om een korte periode gaan, maar laten we niet op een dag meer kijken.

Ik heb veel mensen gesproken die hebben meegeholpen en zonder uitzondering zeggen die er zelf veel voor hebben teruggekregen. En ik geloof dat velen het direct weer willen doen als de vraag zou komen, ook als het tweemaal 72 uur zou worden of drie keer.

Gerrit van Dijk

Gerrit van Dijk

2014-2019 | Columnist op woensdag (1x per maand) | Dominee PKN | @gdijkdijk op Twitter

2 Reacties

  1. Aad Rieken
    30 september 2015 at 09:04

    ”Er Ging (G)een Dominee Voorbij!”

  2. 30 september 2015 at 08:18

    3 x lijkt mij nog beter voor ieder