colum nr: 10

Vanaf 2018 is het mogelijk dat alle veiligheidsdiensten in Amerika kunnen nagaan, wanneer jij in de Koningshoek je boodschappen deed, en waar je daarna naar bent toegegaan.

Volgens een nieuwe wet, de zgn. Sleepwet, die onlangs in de Tweede en Eerste Kamer is aangenomen, mag de Nederlandse overheid bij alles en iedereen inbreken op de laptop, de mobiele telefoon, de tablet en de smartwatch, en die informatie delen met het buitenland.

Iedereen? Ja, iedereen. Alles? Ja, alles.

Nu moet de politie nog apart toestemming vragen om telefoons af te mogen tappen of gegevens bij een telefoonaanbieder op te vragen. Daar gaan ze niet al te nauwkeurig mee om, maar officieel moet dat. Vanaf 2018 hoeft dat niet meer. Dan heeft de overheid de bevoegdheid om van iedereen alle apparaten binnen te komen, gegevens op te halen en te gebruiken.

Criminaliteit

De grondgedachte was, zo zegt men, criminaliteitsbestrijding. Criminelen zijn de politie vaak een stap voor op technisch gebied. Neem een grote jongen in de drugswereld. Die wisselt heel vaak van telefoon, en die is meestal nog prepaid ook. Als die niet meer gebruikt wordt, is die ook niet meer op te sporen. Maar stel, dat de politie er via de zendmasten toch achter komt, welk telefoonnummer die crimineel gebruikte! Dan kunnen ze op dit moment niets met die informatie, want de telefoon bestaat niet meer. Met ingang van de nieuwe wet kan de politie dan alle gegevens gaan ophalen van mensen die in zijn wijk wonen, of van contacten die bij de politie al bekend zijn. Ze zoeken dan op het telefoonnummer van die crimineel, en komen zo misschien iets dichterbij de man die ze zoeken.

Maar eh … alle mensen in de wijk?!

Zeker, dat kan. De politie doorzoekt alle telefoons die op een paar zendmasten in de buurt aanstralen, en ze kunnen aan de slag. En als de directe omgeving niets oplevert, dan kan de zoekactie uitgebreid worden naar de hele stad.

Bent u crimineel?

Nu bent u natuurlijk geen crimineel, en u kent ook geen crimineel. Maar ja, uw buurman heeft die crimineel misschien wel eens een app-je gestuurd met zijn adres. Of uw zoon in Amsterdam heeft misschien wel eens een paar pilletjes gekocht bij iemand die met die crimineel te maken heeft. En zo kun je nog wel verder fantaseren.

Maar dat hoeft niet eigenlijk niet eens. Er hoeft totaal geen aanleiding te zijn in uw of mijn leven, en toch kan de overheid zonder enige drempel al mijn apparaten hacken.

En dat is op zich al een enorme inbreuk op de privacy, maar het gaat nog verder. De Nederlandse overheid kan deze informatie delen met alle andere internationale inlichtingendiensten. En die kunnen daar vervolgens mee doen wat ze willen. Op het moment dat u naar het buitenland reist, en Amerika is dan wel het meest afschrikwekkende voorbeeld, dan kunt u bij de paspoortcontrole eruit gehaald worden, en binnen de kortste keren staan uw gegevens bij de Amerikaanse douane op het scherm.

Kritiek

De kritiek op deze Sleepwet leeft breed. De Raad van State had bij de totstandkoming ervan al veel bezwaren, maar nu mengt ook een krant als het Financieele Dagblad zich in de strijd tegen deze wet. De kernpunten van kritiek zijn deze:

 1. Iedereen is per definitie verdachte. Onschuld bestaat niet meer, en het principe dat iedereen onschuldig is tot het tegendeel is bewezen, kan bij het oud vuil. Iedereen is schuldig, en je krijgt geen gelegenheid het tegendeel te bewijzen.
 2. Hierboven zijn de internationale aspecten al genoemd. Het is al vreselijk als je eigen regering je af kan luisteren en af kan tappen zonder dat je dat weet of wilt, maar dat onze gegevens naar tal van landen verspreid kunnen worden, is nog veel erger.
 3. De veiligheid zal niet toenemen. Bij alle grote terroristische incidenten van de afgelopen jaren waren de inlichtingendiensten altijd bekend met de aanslagpleger(s). Er is geen enkele aanslag gepleegd in de afgelopen jaren door iemand die niet reeds bij enige inlichtingendienst in beeld was. Een nieuwe sleepnetregeling voegt hier niets aan toe, en kan in ieder geval niet tot opsporing leiden van terroristen die nog niet in beeld zijn.
 4. In Europees verband wordt gewerkt aan de AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Bescherming! Art. 10 lid 2 en 3 van de Grondwet bepalen dat er wetten komen die dienen ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met het vastleggen en verstrekken van persoonsgegevens. De nieuwe wet is flagrante tegenspraak met het basisidee van de Grondwet en de nieuwe Verordening. Het lijkt onmogelijk om de nieuwe Nederlandse wet en de nieuwe Europese Verordening op één lijn te krijgen. De Nederlandse wet geeft al onze privacy-gevoelige informatie op het eerste verzoek simpelweg cadeau aan het buitenland, terwijl de Europese Verordening bepaalt dat ook de Nederlandse overheid moet toezien op de bescherming van gevoelige gegevens. Valt niet op te lossen.
 5. In de nieuwe Verordening staat dat iedereen het recht heeft om na te vragen of zijn persoonsgegevens worden verwerkt. De verantwoordelijke persoon verstrekt dan binnen vier weken in begrijpelijke taal de nodige informatie, en legt desgevraagd de logica uit die aan de gegevensverwerking ten grondslag ligt. De nieuwe wet maakt toepassing van dit transparantiebeginsel volstrekt onmogelijk, want die voorziet niet in de mogelijkheid om aan burgers informatie te verstrekken over hun eigen gegevens, laat staan over de mogelijkheid om die te laten wissen.

De nieuwe Sleepwet is een wangedrocht. Ze zet al onze telefoon-, laptop-, smartwatch- en pc-gegevens in de uitverkoop, en maakt dat iedereen die bij zo’n inlichtingendienst werkt mee kan kijken in ons privé-leven. Tot Trump aan toe.

Er valt iets aan te doen, gelukkig.

U kunt vóór 16 oktober uw handtekening zetten om over deze wet een referendum te houden. Ik ben in principe tegen referenda, maar ik ben nog zo veel ernstiger tegen deze wet, dat ik zelfs een referendum wil aangrijpen om de daadwerkelijke invoering van deze wet tegen te houden.

Zie geensleep.net

Er zijn 300.000 (digitale) handtekeningen nodig. Als alle Maassluise kiesgerechtigden meedoen, zijn dat er in ieder geval weer een kleine 25.000.

Ik zeg: doen!


Ontdek meer van MAASSLUIS.NU

Abonneer je om de nieuwste berichten naar je e-mail te laten verzenden.

Jan de Visser

Jan de Visser

STERK | Lijsttrekker | Lucardie & De Visser Advocaten te Den Haag |www.jdevisser.nl

1 Reactie

 1. Aad Rieken
  21 september 2017 at 08:54

  “Coke In Je Ransel”
  (ontdek het plekje!)

  Het Brabantse Land,
  Het Land Van De Zon.
  Gaan Drugs Van Hand Tot Hand,
  Net Zolang als Het Kon!