Economisch gezien zwaardere tijden vragen om innovatie. Zowel producten als diensten kunnen worden vernieuwd, maar je kunt ook denken aan het op andere wijze bedrijven van werving, marketing, communicatie door het uitbesteden en het onderling delen van expertises. Hoe ver is Maassluis op dat terrein?

Op zich is bovenstaande niet opzienbarend en zeker niet nieuw. Wie lang genoeg meegaat, herinnert zich wellicht dat grote bedrijven als OGEM (dit was een energiebedrijf voor de overzeese gebiedsdelen dat zich ontwikkelde tot een investeringsmaatschappij en bouwconcern) en RVS (van origine een scheespinstallatiebedrijf dat scheepswerven bouwde om mammoetschepen te kunnen bouwen) in de problemen kwamen. Dit hadden zij voor een groot deel zelf veroorzaakt door hun kernactiviteiten (core business) te verwaarlozen en veel tijd en geld te steken in zaken waarvoor onvoldoende markt, draagvlak, geld of expertise was. Voeg daarbij hun logge besturing en slechte wendbaarheid en je snapt dat een debacle niet te vermijden was.

Vertaling naar lokale bedrijven

Wat zegt dit over de huidige situatie en kunnen onze lokale bedrijven daarvan iets leren?

Elke bedrijf dat groter is dan ruwweg 10 man, kiest er voor om werkzaamheden te verbijzonderen. Naast de primaire bedrijfszaken moet men werk doen op terreinen als financiën en administratie, facilitair, personeel, marketing, communicatie, ICT, enzovoort. Dit zijn strikt genomen geen kernactiviteiten. Men neemt personeel daarvoor in dienst en dat was heel normaal tot eind vorige eeuw. Bedrijven in de eenentwintigste eeuw kiezen er voor dergelijke activiteiten uit te besteden of samenwerkingsverbanden aan te gaan. Daar liggen dan ook nu de kansen voor de specialisten.

Voorbij oude concepten

Maassluis kent meer dan 1200 ondernemers die als eenmansbedrijf (ZZP) werken. Deze specialisten worden gecontracteerd voor kortere of langere tijd voor een van de bovengenoemde deelterreinen. Het werk wordt deels lokaal, deels in de regio uitgevoerd. De zichtbaarheid van deze groep ondernemers verdient meer aandacht. Daarnaast geldt dat eenmansbedrijven zelf op voornoemde deelterreinen ook (toegang tot) expertise nodig. Er liggen kansen binnen de stadsgrenzen om met elkaar samen te werken, elkaar onderling te tippen en te helpen. Twee weten meer dan een. Wie goed oplet, ziet mooie initiatieven ontstaan die voorbijgaan aan de gevestigde orde als de Business Club Maasluis, MOVe, Rotary en Lions.

Geef zelf het voorbeeld

Er zijn krachten op gang gebracht die deze mogelijkheden stimuleren en helpen ontdekken. Denk daarbij aan het ontmoetingsconcept Open Coffee Maassluis, de lokale bedrijfsgids MaassluisWerkt.nu, Het Ondernemershuis (flex werkplekken), het gemeentelijk Mentorproject dat spreekuren houdt en workshops voor (startende) ondernemers organiseert. De initiatiefnemers hebben elkaar opgezocht en verbanden gelegd. Zij geven zelf het goede voorbeeld en staan klaar voor de lokale ondernemers.

Samenwerken en verbinden. Wie een open oog heeft voor de toekomst en mee wil bewegen met de veranderende wereld, grijpt zijn kansen en zoekt deze nieuwe verbanden.

Jelle Ravestein

Jelle Ravestein

■dichters, schrijvers cartoonisten en columnisten corrigeren? U heeft nog veel te leren!■

Columnist | Schrijver | Dichter | Mensenslijper | Aan de andere kant | Business Consultant | Filosoof | Spindoctor | Ethicus | Moralist | Ironicus | Sarcast | Zoeker | Mens | Aan(dekaak)steller | Vrijdenker | Optimistische realist

2 Reacties

  1. 7 oktober 2013 at 15:14

    Dat uitbesteden niet per definitie een zegen is heb ik n.a.v. jouw column maar eens opgeschreven.
    Een eigen ervaring, het kleine leed a.s. zaterdag te lezen op Maassluis.nu neem ik aan

    • 7 oktober 2013 at 20:51

      De strekking van wat ik hier schrijf gaat in het algemeen wel op, maar ik ben het helemaal met je eens dat je kunt stellen dat uitbesteden niet altijd goed uitpakt. Het heeft veel te maken met heldere kaders en duidelijke afspraken en procedures. Een kunst op zich. Ongetwijfeld zijn er mooie voorbeelden te geven. Ik ben zeer benieuwd en kan niet wachten tot zaterdag.