Klik voor de definitie van een column
  Een column is géén nieuwsartikel. Wat is het wel? Onderstaande maakt duidelijk dat je een column moet begrijpen door niet alleen de woorden tot je te nemen, maar door te bedenken welke  boodschap de columnist - mogelijk tussen de regels door -  aan de lezers geeft. Begrijp je de boodschap? Zie je wat de schrijver bedoelt? Daar kan ieder individu wat van vinden. Als het een eigen pijnplek is, kan de lezer de aanvechting hebben om helemaal erin mee te gaan of er volledig tegenin te gaan. Het is goed dat je als lezer weet wat (de waarde en betekenis van) een column is.
  • De aard van de journalistieke vorm van columns is dat deze informatief, leerzaam. onderhoudend maar ook kritisch, humoristisch (parodie, ironisch, sarcastisch, satirisch) en prikkelend kunnen zijn binnen een maatschappelijke context.
  • Waar de columnist dat zelf nodig acht, kunnen links in de tekst staan die naar achtergrondinformatie doorverwijzen
  • Wat voor de één een leuke of rake column is, is voor een ander onzin, een belediging of niet acceptabel. Youp van 't Hek die met alles en iedereen de vloer aanveegt in zijn columns in het NRC wordt niet door iedereen gewaardeerd. Hetzelfde geldt voor Theo Holman in Het Parool en diverse andere columnisten.
  • Aan columnisten wordt door de Nederlandse rechter een grote mate van vrijheid toegekend in hun columns. Deze vrijheid kan zich ook uitstrekken tot teksten die, als ze buiten een column geschreven zouden zijn, als kwetsend of beledigend gekenmerkt worden.
Zie ook bijgaande definitie van wikipedia:  

© wikipedia

Terwijl ik in een heerlijk lentezonnetje deze column zit te schrijven, realiseer ik mij dat aan de andere kant van Europa misschien de zon ook wel schijnt, maar dat het perspectief daar, maar ook hier wel binnen een paar dagen heel anders is geworden.

We zijn deze week met een schok wakker geworden nu we weten dat de tanks weer rollen in Europa. De dader en verantwoordelijke meneer is de uitbater van het tankstation waar wij een groot deel van onze gas- en energiebehoefte invullen. Door zijn gecreëerde crisis zijn de gas- en olieprijzen geëxplodeerd en stroomt zijn oorlogskas snel vol.

We moeten dus na deze week nog sneller af van deze gas- en olie-uitbater met zijn perverse dromen van een Europa dat naar zijn pijpen danst. De noodzaak en urgentie om heel kritisch naar onze energie-afhankelijkheid van dit regime te kijken is nu ineens heel groot en dwingend. Dat heeft ook zijn effecten op de mobiliteit.

Zo bezien zijn de plannen die VSP Maassluis heeft opgenomen in het verkiezingsprogramma over verkeer, een logische en noodzakelijke stap.

Oordeel zelf of onze punten kunnen bijdragen aan de andere mobiliteit die nu zo noodzakelijk blijkt te zijn.

Over verkeer zegt ons programma:

– De toekomst is aan de elektrische auto. Daarom moeten alle nieuwbouwwoningen worden uitgevoerd met een eigen oplaadpunt op een eigen parkeerplaats.

– Mensen in bestaande woningen met een elektrische auto krijgen advies en praktische hulp bij het plaatsen van oplaadpunten..

– Er komt effectief en passend lokaal openbaar vervoer met elektrische ringbussen. Daardoor kan het lokale autoverkeer worden terug gebracht.

– Bij bewezen behoefte, effectiviteit en tevredenheid blijft Argosmobiel

– Gratis openbaar vervoer voor AOWers met een laag inkomen en minima

– We gaan de verkeersveiligheid rondom de scholen met verkeersmaatregelen vergroten. We gaan in gesprek met de scholen om te stimuleren en te faciliteren dat kinderen niet met de auto, maar op andere wijze naar school worden gebracht.

– De pakketbezorging moet anders. We willen onderzoeken of er een depot kan komen van waaruit de bezorging met elektrische voertuigen gecombineerd kan plaats vinden. Dus wat ons betreft is het afgelopen met situaties waarin een pakketbezorger (vaak dezelfde) 10 of meer keren met te hoge snelheid door dezelfde straat rijdt.

– De voorgenomen snelfietsroute (MFR Metropolitane Fietsroute) dwars door het centrum over de Zuid/Noorddijk komt er niet. Deze komt wat VSP Maassluis betreft buitenom de stad langs de Delflandsedijk.

– Ontsluiting van de nieuwe wijk De Kade door middel van een veilige rotonde bij het Havenplein. Daarna kan pas worden besloten of er op De Kade meer woningen kunnen worden gebouwd.

Natuurlijk niet alle punten zijn één op één te linken met de geschetste wereldgebeurtenissen en de noodzaak tot veranderen. Maar het zijn naar mijn mening wel belangrijke stappen in een proces van omkering die noodzakelijk zijn, nu meer dan ooit. Vergeef mij beste lezer als ik op dit moment alle onderwerpen bekijk met in mijn achterhoofd deze actualiteit…

Deelt u onze opinie om onze stad schoner en meer toekomstgericht in te richten?

Stem dan op lijst 10 VSP Maassluis

Reageren? ... Blader naar beneden plaats jouw reactie direct onder artikel [binnen 30 dagen na publicatiedatum]

⊗——het einde ——⊗

◄ klik voor Publicatieschema columnisten

voorliggende column is tot nu toe gelezen door: 130 lezers

WIE SCHRIJVEN DE VOLGENDE KEREN?

Ton Luijendijk

Ton Luijendijk

Ton Luijendijk | gemeenteraadslid VSP tm 2020| Fractievoorzitter 2018-2020 | Paukenist in een symfonie orkest | gastcolumnist