Soms maakt een mens plannen voor de toekomst ver vooruit. Premier Rutte noem dat vergezichten, waar hij zich niet aan wagen wil. Ik moest daar laatst weer aandenken, toen we thuis onenigheden hadden over het uitstellen van zaken die vervolgens in het gedrang waren gekomen.

Ik heb nog maar eens wat ideeën geraadpleegd over time management en planning. Twee tips pik daaruit.

Ten eerste: als iets heel belangrijk is, moet dat eerst gepland worden alle andere zaken zijn daaraan ondergeschikt en hebben per definitie niet de hoogste prioriteit.

Ten tweede: plan zo strak mogelijk in de tijd – zo snel mogelijk beginnend – op de begindatum zonder speling. De feitelijk gewenste einddatum mag gerust een stukje later liggen. Zo kun je bij vertraging en uitloop toch nog binnen de marges blijven.

Ik hoop dat organisatie commissies ook op die manier hun plannen trekken.

Dat hoeft natuurlijk niet 400 jaar voor de feestdatum maar begin wel 400 dagen van te voren met in achtneming van punt 2.

M.A. Sluizer jr.

M.A. Sluizer Jr.

M.A. Sluizer Jr.

M.A. SLUIZER Junior | Levensgenieter | Stadscriticus | Woensdagcolumnist in de periode 2011-2013 | Incidentele gastcolumnist van 2015-2020