Het valt me op hoe weinig informatie er te vinden is op internet over de verkiezingen van woensdag 18 maart 2015. Dan vinden de waterschapsverkiezingen en de verkiezingen voor de Provinciale Staten plaats.

Blijkbaar vinden niet alleen de burgers, maar ook overheidsinstellingen deze verkiezingen niet zo interessant, want het vergt nogal wat doorklikken op de diverse websites wil ik de juiste informatie voor me krijgen. De landelijke overheid heeft zelf ook een website gemaakt, verkiezingen2015.nl, maar hier staat al helemaal geen waardevolle informatie op.

In de afgelopen weken ben ik me af gaan vragen wat er precies door de waterschappen en de provincie wordt geregeld. Deze verkiezingen zijn weinig populair, tenminste in mijn omgeving. Veel mensen hebben geen idee wat er eigenlijk gebeurt in beide besturen. Daarom deze, waarschijnlijk ietwat saaie, maar zeer informatieve column.

Allereerst iets over de waterschappen. Onze stad Maassluis valt onder het Hoogheemraadschap van Delfland. Het waterschap regelt allerlei zaken rond, zoals de naam al zegt: water. Schoon oppervlaktewater, voldoende water, afvalwaterzuivering, controle van het zwemwater, waterbeheersing d.m.v. duinen, dijken en kades etc. Het bestuur van de waterschappen bestaat uit dertig leden, waarvan één de dijkgraaf is. Hij is als het ware de burgemeester van de waterschappen en wordt aangesteld door de koning. Van de dertig zetels zijn er nog eens acht zetels geborgd door agrarische en industriële bedrijven, eigenaren van ongebouwde grond en eigenaren van natuurterreinen. Onder de acht partijen die meedoen aan de verkiezingen, kunnen er dus nog 21 zetels verdeeld worden. Na de verkiezingen wordt er door deze leden een dagelijks bestuur gekozen van vijf leden, wat aangestuurd wordt door de dijkgraaf. Dit is te vergelijken met het college van burgemeesters en wethouders bij een gemeente. Misschien ook nog aardig om te weten dat RTL-weervrouw Helga van Leur dit keer ambassadeur is van de verkiezingen voor het Hoogheemraadschap van Delfland.

Ook worden er op 18 maart nieuwe leden voor het bestuur van de provincie verkozen. De provincie heeft een breed takenpakket op het gebied van o.a. economie, milieu, verkeer en vervoer, samenleving etc. Eén van de grootste taken is het toezicht houden op de diverse terreinen. Zo houdt ze toezicht op de gemeenten en op de waterschappen. Daarnaast worden ook wegen, tunnels en bruggen in de regio aangelegd en onderhouden. Ook de provincie kent een soort college van burgemeester en wethouders, maar dan wordt dit de Gedeputeerde Staten genoemd, met als voorzitter de Commissaris van de Koning.

De verkiezingen van de Provinciale Staten zijn politiek gezien heel belangrijk.

In mei kiezen de 55 bestuursleden van Zuid-Holland namelijk samen met de andere provincies de leden van de Eerste Kamer. Het politieke kleurenschema van de provincies, bepaalt dus het politieke kleurenschema van de Eerste Kamer.

Dit laatste is misschien wel de grootste reden waarom ik deze column schrijf. Het zou zomaar kunnen dat je besluit niet te stemmen, maar ondertussen niet hebt beseft wat de politieke landelijke gevolgen hiervan zijn. Hierbij is dat gelukkig voorkomen. Nu hoef je alleen nog maar te besluiten op wie je gaat stemmen en vervolgens op 18 maart een bezoekje te brengen aan de stembus.

Bronnen:
www.stemookopwater.nl
www.hhdelfland.nl
http://delfland.kieskompas.nl
www.zuid-holland.nl

Marian de Jong

Marian de Jong

Marian de Jong-Klein | Coördinator Stichting Present Maassluis | Bestuurskunde | Moeder | Dinsdag columist 2014-2018 | Gastcolumnist

1 Reactie

  1. 3 maart 2015 at 09:12

    Wat goed en duidelijk heb je dit verwoord, Marian. Ik vond het interessant om te lezen, want ik beken dat ik ook lang niet van alles op de hoogte was. Ik ga sowieso stemmen!