Als ik met leeftijdgenoten praat, ik ben van de geboortegolf, dan hoor ik vaak: ‘alles was vroeger beter’. Ik kijk daar altijd wat vreemd van op. Mijn ervaring is juist dat het nu beter is dan vroeger. Niet meer al die zuiltjes waarbinnen je moet leven. Thuis luisterden wij ’s morgens naar de VARA, de buren naar de KRO of de NCRV. En wee je gebeente als je daar ook naar luisterde. Voetballen bij de eigen club, zo ook de soos, de dansles, enzovoort.

In mijn tijd ontstond provo, synoniem voor provoceren. Uitgaande van je eigen mening de ander uitdagen om ‘uit de zuil’ te komen.

Nu leven we in een tijd van globalisering. De wereld is klein geworden. Iedereen is met iedereen verbonden. Vrijheid van denken en vrijheid te kunnen zeggen wat je wilt. Zelf beslissingen te kunnen nemen, maar ook de gevolgen daarvan ondervinden. Een prachtige, uitdagende tijd.

Toch zie ik dat we weer geneigd zijn ons in zuiltjes te gaan verschansen. ‘Nederland voor de Nederlanders’, ‘wij eerst’, ‘moslims zijn gevaarlijk’. Weer verschansen in je eigen zuil. Met je eigen leiders – die er alleen maar beter van worden – en je eigen gebruiken. Terug naar vroeger, waar alles beter was.

Maar als dat zo is, waarom hebben we die tijd dan van ons afgeworpen?

Nee, ik ben blij dat ik nu leef. Dat ik gebruik kan maken van alle technische mogelijkheden die er nu zijn. Dat de wereld daardoor kleiner is geworden, overzichtelijker. Niet bang voor het onbekende, het vreemde, maar het juist als uitdaging zien. Het willen leren kennen, er rijker van worden.

Nee, vroeger was niet alles beter; vandaag daar moet je zijn!

 

 

Leo Eijskoot

Leo Eijskoot

Leo Eijskoot | Fractieleider D66 | Raadslid | Adviseur @ TL Advies

2 Reacties

  1. B. Scheurwater
    20 september 2016 at 13:47

    Verzuiling is er nog steeds in een andere vorm. Kijk hoe er bestuurt wordt. partij politiek eerst en ook op gemeentehuis, de eigen afdeling samenwerken (ook budgettair) laat nog te wensen over. En dan de nieuwkomers, die blijven toch liever binnen hun eigen groep, bekend, veilig, onbekend is voor hen ook eng toch?

  2. Aad Rieken
    20 september 2016 at 08:51

    ”Leo Eijskoot De Beste!”