Deze week vinden de begrotingsbesprekingen plaats. Dat vergt voor ieder raadslid veel lees-, voorbereidings- en vergadertijd waardoor er geen tijd is voor de ‘gewone’ column door een steunfractielid.

Waarom is die bespreking zo belangrijk?

zorgpunten
Het gaat over de plannen voor volgend jaar en de erbij behorende financiële voorstellen. Alle fracties vinden het belangrijk om daarover een zegje te doen, omdat er naast de gezamenlijke, ook eigen accenten en zorgpunten zijn. Zaken die een partij belangrijk vindt en die helder moeten worden verwoord in deze bespreking, opdat B&W deze punten meeweegt in de verdere besluitvorming en uitwerking van de plannen.

besteding gelden 
De gemeenteraad spreekt op dinsdag en op woensdag over de programmabegroting 2017-2020 en het investeringsprogramma voor de jaarschijf 2017. Dat laatste gaat over wat Maassluis in 2017 gaat uitgeven aan projecten en programma’s. Die plannen worden ter vaststelling aan de raad aangeboden, opdat deze na de eventuele amendementen en moties kan dienen als kader voor het komende begrotingsjaar. Die kaders geven de grenzen aan van wat de gemeenteraad bij meerderheid akkoord vindt.

aantrekkelijk
Het is mooi dat er door B&W een nieuw vorm is gevonden die het verhaal ook voor de burger – als leek op dit gebied – begrijpelijker maakt. We hebben dat in de Schakel kunnen zien. Op de eerste dag van de begrotingsbehandeling (dinsdag 8 november) wordt deze begroting digitaal gepresenteerd. Er is gezegd dat dit op een aantrekkelijke interactieve wijze zal zijn. Hoe maak je cijfers en plannen visueel aantrekkelijk? We laten ons graag verrassen. Het is in ieder geval weer eens wat ander dan voorheen, toen we alleen beschikten over een document met lappen tekst en heel veel bladzijden met cijfers.

LIVE in huis
Als  u belangstelling heeft – en welke betrokken inwoner heeft dat niet – dan volgt u natuurlijk deze vergaderingen in de zaal of  live op internet via de gemeentelijk website vanaf 19:00 uur

Gaat u dan  even voor zeven uur naar dit webadres: https://maassluis.raadsinformatie.nl/live

Hoe gaat het debat lopen? Gaan B&W en de raadsfracties elkaar vinden of komen er veel verschillen van inzicht. Het is sowieso een intensieve week. Niet alleen voor de raad, maar ook in de werk- en privésfeer, de we hopelijk afsluiten met een perfecte zaterdag.  Op naar een mooie, productieve week!

 

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

1 Reactie

 1. Aad Rieken
  8 november 2016 at 10:10

  Druk,Druk,Druk,Druk,
  Oh Wat Heb Jij Het Druk,
  Ik Ben Met Jou Begaan!

  Ik Lach Me Stuk,
  Och Man Maak Je Niet Druk,
  Ons Geld Gaat Toch Wel Naar De Maan!