Wat zouden onze voorouders trots zijn op deze maatschappij die zij vol optimisme opbouwden na WO II.  Vorig week zag ik een bericht voorbijkomen waarin gemeld werd, dat huurders die op hun oude dag zelfstandig blijven wonen en zorg nodig hebben, in de toekomst eerder moeten verhuizen naar een huis dat daar geschikt voor is.

En dat terwijl er dan inmiddels onvoldoende geschikte woningen zijn voor al die ouderen. De overheid voert juist plannen door om veel bejaarden- en verzorgingstehuis te sluiten en het probleem, pardon, de zorg te verplaatsen naar de eigen omgeving. Blijf in je eigen huis tot het niet meer kan.

Daar moet een meesterlijk plan achter schuilgaan.

Vroeger bestond er nog een vangnet van de kerk, maar daar zijn de gaten al zo groot dat kerken zelf hulpbehoevend worden bij gebrek aan achterban. De voedselbank gaat het ook niet meer redden tegen die tijd. Kringloopwinkels hebben hun beste tijd gehad omdat de vraag vele malen groter is dan het aanbod.

De directe eigen omgeving – familie en buren – moet dus als mantelzorger aantreden, maar dat gaat hem niet worden.  Die beoogde mantelzorgers zijn de lieden die zich uit de naad werken om hun baan te behouden. Of anders studeren zij in de avonduren erbij vanwege omscholing om werk te behouden of zij zijn druk met solliciteren om weer een baan te krijgen, want het UWV dreigt ze te korten. Het zijn tevens de lieden die ook nog hun kroost van twee, drie kinderen moeten opvoeden etc. Zouden die kinderen er niet zijn dan was het simpeler, maar dan is er over 30 jaar geen mens meer die zorgt voor het opbrengen van de AOW premie.

Wat willen ze dan doen met die ouderen?

Een meerderheid van de wooncorporaties zegt dat ouderen de komende jaren niet in hun woning kunnen blijven wonen als het huis aanpassingen nodig heeft. Meer dan de helft denkt dat de gemeenten daar minder geld voor hebben om bijvoorbeeld trapliften te plaatsen. Door de sluiting van tehuizen en de vergrijzing komt er een grote grijze golf waarvan zij denken dat ze die niet aankunnen. Geld lenen bij de banken voor al die aanpassingen zit er niet in.

Wie brengen er nu nog de AOW premie op? Niet de velen die WW krijgen. Zij vormen een grote massa die maar moeilijk weer aan het werk is te krijgen. Dat werk is er domweg niet, omdat bedrijven afslanken in plaats van investeren. Ze zouden dat laatste wel willen, maar de banken geven nauwelijks krediet, omdat zij hun waarde – gebaseerd op gebakken lucht – in de afgelopen zes jaar zagen verdampen. Daarmee hebben banken onvoldoende werkkapitaal en zijn ze maximaal risicomijdend geworden, getuige de vele “nee” verkopen op hypotheekaanvragen en kredietaanvragen.

Hoe raak je als overheid dan van dit probleem af? Een masterplan: Hou het simpel; neem de wet der grote getallen en ga snijden, rigoureus in de groep die het meest kost.

Feitelijk is de zorg al onbetaalbaar. Die droeve boodschap wordt straks aan het WMO gemeenteloket namens de regering aan de oudere medemens gegeven door de eigen buurvrouw die daar werkt: “Neen, u heeft geen recht op vergoeding.” De enkele bejaarden- en verzorgingstehuizen die overblijven zijn onbetaalbaar door de torenhoge maandbijdragen. Dat is niet meer op te brengen.

Die zorg wordt dan niet meer door Nederlanders gegeven want die hebben al lang het vakgebied verlaten. Alle vormen van dagelijkse zorg – in ziekenhuis of aan huis – worden dan gegeven door Bulgaren, Roemenen en Afrikanen. Los van de taalbarrière is ook hun beleving van verzorging anders, heel anders en niet zachtzinnig.

Wie nog wat bezit, moet eerst zijn eigen geld opmaken, huis verkopen en pot verteren. De AOW is binnenkort zo ver afgebouwd tot een lage uitkering dat de lol eraf is. Pensioenpremies zijn dan te hoog om een langdurige oudedagvoorziening te kunnen opbouwen.

En dan nu het masterplan, waarmee we in een klap het probleem oplossen. Iedereen van zeventig jaar en ouder krijgt een brief met de volgende tekst:

 ”Wij danken u voor uw vroegere deelname aan onze maatschappij. Heden kost u veel meer, dan u opbrengt. Daar komt nu een einde aan. U gelieve zich morgen in Velzen met een baal hooi te melden bij de Hoogovens. Aldaar wordt u afgefakkeld”.

 Zitten ze er toch nog een moment warmpjes bij.

 Jelle Ravestein

Jelle Ravestein

Jelle Ravestein

SCHERP AAN DE WIND ZEILER

■ Dichters, schrijvers, cartoonisten en columnisten corrigeren? U heeft nog veel te leren!
■ If you can not stand the heat: get out of the kitchen
■ Democratie is ook maar een woord
■ Elke les is er één.

■ ■ ■ ■ ■ ■
Columnist | Schrijver | Dichter | Mensenslijper | Aan de andere kant | Business Consultant | Filosoof | Spindoctor | Ethicus | Moralist | Ironicus | Sarcast | Zoeker | Mens | Aan(dekaak)steller | Vrijdenker | Optimistische realist

1 Reactie

  1. 29 april 2014 at 20:14

    Mijn vader zei dertig jaar geleden al dat hij voorzag dat je op je 65ste een handgranaat kado kreeg.