Klik voor de definitie van een column
  Een column is géén nieuwsartikel. Wat is het wel? Onderstaande maakt duidelijk dat je een column moet begrijpen door niet alleen de woorden tot je te nemen, maar door te bedenken welke  boodschap de columnist - mogelijk tussen de regels door -  aan de lezers geeft. Begrijp je de boodschap? Zie je wat de schrijver bedoelt? Daar kan ieder individu wat van vinden. Als het een eigen pijnplek is, kan de lezer de aanvechting hebben om helemaal erin mee te gaan of er volledig tegenin te gaan. Het is goed dat je als lezer weet wat (de waarde en betekenis van) een column is.
 • De aard van de journalistieke vorm van columns is dat deze informatief, leerzaam. onderhoudend maar ook kritisch, humoristisch (parodie, ironisch, sarcastisch, satirisch) en prikkelend kunnen zijn binnen een maatschappelijke context.
 • Waar de columnist dat zelf nodig acht, kunnen links in de tekst staan die naar achtergrondinformatie doorverwijzen
 • Wat voor de één een leuke of rake column is, is voor een ander onzin, een belediging of niet acceptabel. Youp van 't Hek die met alles en iedereen de vloer aanveegt in zijn columns in het NRC wordt niet door iedereen gewaardeerd. Hetzelfde geldt voor Theo Holman in Het Parool en diverse andere columnisten.
 • Aan columnisten wordt door de Nederlandse rechter een grote mate van vrijheid toegekend in hun columns. Deze vrijheid kan zich ook uitstrekken tot teksten die, als ze buiten een column geschreven zouden zijn, als kwetsend of beledigend gekenmerkt worden.
Zie ook bijgaande definitie van wikipedia:  

© wikipedia

[Redactie] In tegenstelling tot veel nieuwskanalen past maassluis.nu geen censuur toe op de inhoud van ingezonden stukken én columns. Voor columns geldt de vrijheid zoals bovenstaande kader beschrijft en wat trouwe lezers ongetwijfeld al kennen.

Omdat de voorliggende column i.t.t. de geldende afspraak ver nà de deadline na middernacht werd aangeboden, was er geen mogelijkheid tot overleg voorafgaand aan de publicatie. De redactie wordt in deze column rechtstreeks aangesproken. We namen daarom – zonder de mogelijkheid tot overleg vooraf-  de vrijheid om onze toelichtende reactie in de tekst erbij te plaatsen ten einde te voorkomen dat er een ping-pong artikelenreeks ontstaat. Je vindt onze connotaties bij de markering  “klik voor de re(d)actie”.

Het is iets wat ik steeds vaker terug krijg van mensen in mijn omgeving. “Waarom schrijf je nog columns voor die website?” vragen ze dan. Maassluis.nu fungeert steeds meer als een soort juice kanaal waar je alles kwijt kunt. Of dat dan ook waar is of niet waar is, doet er niet zo toe. En eerlijk ik krijg zelf steeds minder zin om columns te maken voor maassluis.nu. Ik zal uitleggen waarom.

klik voor de re(d)actie

[Redactie] Er zijn in de loop der jaren 735 ingezonden stukken verschenen. Dit toont aan dat we regelmatig ruimte bieden aan inwoners om hun verhaal, zorgpunt of mening te delen. Wij zijn er ook voor de mensen niet alleen voor organisaties, bedrijven, partijen en instanties. Reacties op ingezonden stukken maken vervolgens duidelijk hoe anderen erover denken. Democratischer kun je het niet krijgen.

Zo worden sommige ingezonden stukken onderbouwd met bronnen gelieerd aan sites zoals Ongehoord Nederland die diverse malen aantoonbaar nepnieuws verspreiden zonder ook maar enige vorm van tegengeluid.

klik voor de re(d)actie

[Redactie]  Bij elk ingezonden stuk staat  dat de inhoud voor rekening is van de inzender.  Het oordeel over het nieuws van de omroep “Ongehoord Nederland’ is niet aan ons. Overigens betreft het hier citaten in de tekst van reacties ONDER een stuk, niet IN een stuk. Wij modereren reacties, maar die worden doorgaans niet tegengehouden.

Op maassluis.nu staan ook ingezonden stukken die m.i. helemaal niet zijn onderbouwd.

Een voorbeeld daarvan is dit artikel “Weg met VVD-CDA-PVDA-CU-Groenlinks-D66” van Dick Patserkamp, die niet geheel onpartijdig is daar hij op de kieslijst van Forum voor Maassluis staat. In het artikel geplaatst vlak voor de verkiezingen staat geen onderbouwing waarom men volgens hem niet op de lokale VVD, CDA, PVDA, CU, D66 of GroenLinks zouden moeten stemmen. Waarom wordt dit dan geplaatst vraag ik mij af. Je mag van schrijvers wel verwachten dat ze in ieder geval hun eigen titel feitelijk kunnen onderbouwen.

klik voor de re(d)actie

[Redactie] Ook dit betreft een ingezonden stuk waarvan de inhoud voor rekening is van de schrijvende lezer.

Maar wat mij nog wel het meest stoort is dat de eindredacteur van Maassluis.nu, Jelle Ravestein in zijn columns m.i. ook met diverse onwaarheden en opmerkelijke uitspraken komt.

Een voorbeeld daarvan is deze column van 27 mei, ik citeer: “PvdA (en GroenLinks) heeft vier jaar de tijd gehad om in de gemeenteraad aan te kaarten dat er in hun ogen hoogbouw nodig is. Er was toen nog genoeg ruimte in het Wilgenrijk.”

Een opmerkelijke uitspraak omdat wij altijd voor meer betaalbare hoogbouw hebben gestreden in het Wilgenrijk . Echter waren de plannen van Het Wilgenrijk allemaal al gemaakt en besloten voordat wij überhaupt in de raad kwamen te zitten. Uiteraard waren we er nooit mee akkoord gegaan als we toen wel in de raad hadden gezeten. Jelle weet dat ook dus ik snap niet waarom hij als eindredacteur doet alsof wij alles maar prima vinden over wat er in het Wilgenrijk gebeurt.`

klik voor de re(d)actie

[Redactie] In die column verwijst Jelle primair naar de PvdA, GL wordt slechts tussen haakjes vermeld. PvdA heeft al veel langer het onderwerp ‘hoogbouw in Wilgenrijk’ kunnen aankaarten. Ze hebben immers al jaren de wethouder van bouwen in hun gelederen.

In diezelfde column stelt Jelle: “Ik heb zelf al snel ingezien dat het ‘groene bloed’ binnen GroenLinks vooral gaat over de energiebronnen en de opwarming van de aarde en over ecosystemen. Mooi, maar tot concrete daden heeft dat tot nu toe niet aangezet. Lokaal is het vooral een trash club, trashruimers wel te verstaan. Afval van anderen opruimen zonder acties tégen die vervuilers. Voor mij een geitenwollen-sokken aanpak. Het lijkt wel een moeder die jarenlang achter de rug van de kinderen om steeds de rommel opruimt en dan jaren later klaagt dat de kinderen niet geleerd hebben om de rommel te voorkomen door het zelf op te ruimen.”

klik voor de re(d)actie

[Redactie] Jelle schrijft dat als columnist “Afval van anderen opruimen zonder acties tégen die vervuilers.” Of wel het is dweilen met de kraan open zonder feitelijk zichtbaar resultaat. Het is vergelijkbaar met de huisvuilproblematiek bij de containers waar weinig/geen sancties op staan. Daarmee miszegt hij niets.

Het is een onwaar statement want wij doen meer: wij hebben diverse voorstellen gedaan in de raad om de stad te verduurzamen. Ook willen wij als enige partij een windmolen op bedrijventerrein de Dijk. Aan de Vlaardingse kant komen er in de toekomst ook windmolens. Maassluis kan hierbij simpel aanhaken.

Ook hebben wij diverse moties succesvol ingediend met als doel de stad duurzamer te maken. Zo dienden wij een motie in voor oplaadpunten voor electrische fietsen en voor meer punten waar je makkelijk en snel fietsen kan huren. Ook dienden wij een motie in voor een ballon verbod om zo plastic vervuiling tegen te gaan en de motie ja-ja sticker. Als mensen dan reclame willen ontvangen moeten zij deze sticker opplakken. Dit scheelt een hoop papier verspilling! Ook hebben we een motie ingediend voor een nieuw losliggend fietspad van de Laan 40-45 naar de nieuwe gymzaal. Daarnaast hebben we een hoop ideeën en oplossingen om Maassluis duurzamer en groener te maken geopperd die helaas niet zijn overgenomen zoals bijvoorbeeld de motie schone lucht akkoord. Maar wat niet is kan nog komen en daar gaan wij keihard voor strijden!

klik voor de re(d)actie

[Redactie] Kennelijk zijn die voorstellen en moties aan het zicht (publiekelijk) onttrokken of hebben het niet gehaald. Er zijn in ieder geval nauwelijks berichten daarover naar de pers doorgekomen. Daarmee profileert de partij zich niet met de in eigen ogen behaalde groene resultaten. En dat is wat Jelle feitelijk zegt.

Uiteraard hebben we ook ideeën van andere partijen gesteund en meegeholpen hier genoeg steun voor te vinden.

Dan de Thrashtafette. Iedere derde zondag van de maand ruimen wij de kades van ’t Scheur op vanaf de camperplaatsen tot aan de Blankenburgtunnel. Jelle vindt dat klaarblijkelijk onzin.

klik voor de re(d)actie

[Redactie] Jelle schrijft niet dat het onzin is. Hij schrijft “Afval van anderen opruimen zonder acties tégen die vervuilers. Voor mij een geitenwollen-sokken aanpak.” Hij mist sancties tegen vervuilers. Daarnaast heeft hij diverse malen gevraagd aan de huidige steunraadsleden om een persbericht in te sturen over de trahstafetteactie maar tevergeefs. GL is de enige raadspartij die door de redactie expliciet om een persbericht wordt gevraagd…

Zijn theorie is m.i. vooral gebaseerd op een drogredenering. Er zijn al diverse onderzoeken gedaan naar gedrag van mensen in een schone en een vuile omgeving. Uit al die onderzoeken blijkt dat mensen sneller geneigd zijn hun troep op de grond te gooien als de omgeving al vervuild is. Dan kan dat “ene blikje” er ook nog wel bij. In een schone omgeving zullen mensen dit minder snel doen. Het bekendste onderzoek waaruit dit blijkt is de broken window theorie.

Wat is de broken window theory?
De broken window theory (Wilson & Kelling, 1982) stelt dat tekenen van rotzooi ervoor zorgen dat mensen (ander) klein crimineel gedrag veroorzaken. Mensen zijn sociale dieren en om er achter te komen wat gewenst gedrag is in een bepaalde omgeving, kijken we naar het gedrag van anderen (bijv. Cialdini, 2003). Als anderen afwezig zijn, kijken we naar cues in de omgeving die ons een indruk geven van wat voor gedrag getolereerd is (wat is de sociale norm?). Als er dus een gebroken raam is en niemand doet er wat aan, dan is dat blijkbaar getolereerd in die context en ‘mag’ je dus een ander raam ingooien.

Bron en meer informatie over deze theorie op: Wat klopt er van de broken window theory? (omgevingspsycholoog.nl)

Een schone omgeving nodigt dus minder snel uit om troep te maken. En precies dat willen we bereiken met onze Thrastafette! Het kleiner maken van de plasticsoep. We maken dus de omgeving schoon en zorgen zo dus indirect dat minder mensen hun troep op straat gooien. Wel is er een kleine kanttekening omdat het meeste afval van schepen en de industrie afkomstig is. Echter in tegenstelling tot wat Jelle suggereert hebben we ook daar diverse keren aandacht voor gevraagd. Vrij recent nog zie hier onze vragen aan het college in het actualiteitenhalfuur:
Vragen GroenLinks tijdens actualiteitenhalfuur 7 juni over vervuiling | GroenLinks Maassluis

klik voor de re(d)actie

[Redactie] De gewraakte column is van 27 mei, deze bovenstaande genoemde artikel 51 vragen van GL  zijn van 7 juni. Daarnaast heeft die genoemde GL aandacht (binnenskamers in de gemeenteraad) niet de man op straat bereikt. Effect dus nul. Ook zijn er geen sancties tegen de vervuilers. Dát is wat Jelle schrijft.

Overigens wordt die broken window theorie toegepast op bebouwde gebieden. Het genoemde stuk grond lang Het Scheur ligt buiten de bebouwde kom.

Kortom wij willen Maassluis wel veranderen en zitten er bovenop. Dat we dat wellicht te weinig naar buiten communiceren is ongetwijfeld waar. Maar om nu gelijk als eindredacteur conclusies te trekken zonder goede onderbouwing of onderzoek vind ik erg teleurstellend!

Voorlopig zal ik gewoon columns blijven schrijven op Maassluis.nu maar ik hoop uiteraard wel op verandering.

Reageren? ... Blader naar beneden plaats jouw reactie direct onder artikel [binnen 30 dagen na publicatiedatum]

⊗——het einde ——⊗

◄ klik voor Publicatieschema columnisten

voorliggende column is tot nu toe gelezen door: 822 lezers

 

Raoul Kleijwegt

Raoul Kleijwegt

Raoul Kleijwegt | Fractievoorzitter GroenLinks Maassluis

12 Reacties

 1. José Fernandez
  30 juni 2022 at 18:26

  Wat een gejank weer van de tweede man van Groen Links Maassluis! Als het niet in zijn straatje valt is er dus wat aan de hand bij de ander? Typische linkse indoctrinatie die inmiddels gewend is op scholen en media. Hij kan beter zijn gratis en goed gelezen column ruimte gebruiken om uitleg te geven over het Groen Links kiezersbedrog van de laatste gemeenteraadsverkiezingen.

 2. Marcel Thomassen
  30 juni 2022 at 15:38

  Fanatieke gelovigen discussiëren niet inhoudelijk met afvalligen. Wie zich niet aan hun leer houdt, is simpelweg een ketter en mag vervolgd worden. In ideologieën van onze tijd zien we vergelijkbare mechanismen, vooral bij- en in- landelijk, regionaal of lokaal media, het zijn in hun ogen; de afvalligen, anders denkende die geen recht van denken, spreken, discussiëren, publiceren of schrijven op deze mediakanalen hebben. Een ketter, een afvallige dan wel anders denkende moet immers stoppen met vragen stellen, en de geldende leer aannemen.

  Wat is er aan de hand op website Maassluis.Nu? Vraagt de fractievoorzitter ‘Raoul Kleijwegt’ van GroenLinks Maassluis zich thans terecht af,
  Nou Raoul, de wat meer ontwikkelde inwoners van deze plaats weten al jaren wat er aan de hand is met site Maassluis.Nu en met name bij haar z.g. onafhankelijk redactie, Dit betreft o.a. : “hetzerigheid, censuur, het op voorhand geheel eigenzinnig modereren/manipuleren van ingezonden stukken, reacties of opinies en het doelbewust verdacht pogen te maken van personen of zaken (ophitsing of framing)”.

  In tegenstelling tot veel nieuwskanalen past Maassluis.Nu geen censuur toe, aldus de redactie Maassluis.Nu (J. Ravestein & spook-verwanten), vandaag in reactie op Raouls terecht vertwijfeling. Dat deze redactie structureel onwaarheid brengt (wat inmiddels ook bij de afd, voorlichting in het stadhuis opvalt) mag o.a. uit het volgende blijken.

  Laats op 20 juli zond ik naar Maassluis.Nu een ingezonden stuk/opinie De “De wereld in cijfers en procenten”, dit stuk van mijn hand is deze week op verschillend landelijk nieuwskanalen gepubliceerd. De redactie van Maassluis.Nu vond het echter nodig boven dit toch door hun geplaatst stuk, een hele uitweiding te geven over mijn persoon, en gaf expliciet hierbij aan dat ze uitdrukkelijk wel aan censuur doet, maar zegt niet te cancelen! Lees het maar na, het staat er nog steeds bij vermeld. Laatstelijk heb ik ook nog een kort fatsoenlijk reactie afgegeven met verwijzing op de uitstekende column van Trudie Pasterkamp, ook niet geplaatst. Wel werd er een reactie van een of ander Piet zonder achternaam geplaatst. terwijl de redactie duidelijk stelt dat men enkel met voor en achternaam mag en kan reageren dan wel tik-tok reagluren. Inderdaad een eikel is ggen eik.Ik heb gezegd.

  • 30 juni 2022 at 15:58

   Natuurlijk kent u de voorbeelden van onwaarheid. Plaats deze dan ook hier. U bent kennelijk de waarheidkenner bij uitstek binnen maassluis.

  • Marcel Thomassen
   30 juni 2022 at 17:31

   Niets is wat het lijkt. We weten exact wie en waar iedereen te werk gaat, ook m.b.t. bijbedoelingen. Desalniettemin, mijn dank aan u voor deze van u oprecht plaatsing en uw vlotte reactievermogen.

   Iedereen kan en mag soms vergissingen maken. Heb uw vermeend vijanden lief ! Succes Mssl.Nu

  • 30 juni 2022 at 21:24

   Reacties eindigen af en toe in de spambox. Die zit vol met allerlei reacties van diverse sujetten, daar automatisch geplaatst door de spamdetectiefunctie. Dus er wordt wel eens wat over het hoofd gezien, wat we bekijken die spambox niet dagelijks!

  • Maarten de Jong
   30 juni 2022 at 23:00

   Kent u mij nog heer Thomassen?
   Niet 1 ingezonden stuk en/of reactie van mij wordt nog geplaatst.
   Ban of spambox gok ik.
   Misschien ligt het aan het volgende…lieve reacties en woorden in het straatje van Maassluis.Nu zie ik wel f en toe verschijnen maar buiten dat straatje niet.
   Of ik daar wakker van ligt….absoluut niet, maar zo leert men wel je pappenheimers kennen.
    


   AUTO SPAM CONTROL identifies this article as potentially written bij well known troll)

    

    

    


  • TijLPETER
   1 juli 2022 at 11:57

   Geachte Marcel Thomassen,

   U reactie bevat helaas geen inhoudelijke feiten betreffende hetgeen waar GL voor staat in Maassluis.
   Geen reactie op het onderstaande stukje van mijn hand.
   Geef eens aan waar staat GL echt voor in Maassluis!!!

   Citaat stukje >>>>>> 30 juni 2022 at 10:50
   GL kom in Maassluis met realistisch voorstellen dan zullen jullie vast wel gehoor krijgen bij de coalitie partijen.
   Denk b.v. aan de landelijke vergrijzing >>> Deze groep zou een OPENBAAR toilet in de binnenstad van Maassluis op prijs stellen.
   Hoe simpel kan het zijn.
   GL zet eens in op handhaving van de APV zie eenvoudige versie:
   https://www.maassluis.nl/_flysystem/media/apv-in-eenvoudige-taal.pdf
   Mogelijk helpt dat Maassluis beter” CITAAT
   “Dan de Thrashtafette. Iedere derde zondag van de maand ruimen wij de kades van ’t Scheur op vanaf de camperplaatsen tot aan de Blankenburgtunnel.”

  • Marcel Thomassen
   2 juli 2022 at 04:50

   Geachte Tijl Peter ik vind uw reactie altijd zinnig, ik ga persoonlijk niet over de inhoudelijk ideologie van GroenLinks, dat is aan hen.Persoonlijk geef ik niets om links of rechts ideologieën dan wel leeg midden standpunten of modern (gedresseerde) opgelegde kretologie. Wat wel misschien wenselijk is Peter; dat in lokale media (zoals hier) ruimte moet zijn voor ’t ventileren van een mening.

 3. TLPETER
  30 juni 2022 at 10:50

  Jammer dat het bij GL altijd aan anderen ligt.
  Gezien de verkiezing uitslag komt de boodschap van GL in Maassluis niet over.
  Komt mogelijk door Jelle & Dick, die in een column gelijk aan GL hun eigen mening ventileren en volgens de schrijver dezes veel inbreuk doen op het wel en wee van GL.
  GL kom in Maassluis met realistisch voorstellen dan zullen jullie vast wel gehoor krijgen bij de coalitie partijen.
  Denk b.v. aan de landelijke vergrijzing >>> Deze groep zou een OPENBAAR toilet in de binnenstad van Maassluis op prijs stellen.
  Hoe simpel kan het zijn.
  GL zet eens in op handhaving van de APV zie eenvoudige versie:
  https://www.maassluis.nl/_flysystem/media/apv-in-eenvoudige-taal.pdf
  Mogelijk helpt dat Maassluis beter” CITAAT
  “Dan de Thrashtafette. Iedere derde zondag van de maand ruimen wij de kades van ’t Scheur op vanaf de camperplaatsen tot aan de Blankenburgtunnel.”

 4. R. Joppe
  30 juni 2022 at 10:39

  Strijden vechten hard maken , en er wat mee opgeschoten??

 5. B Rooms
  30 juni 2022 at 09:43

  Fijn dat er EINDE onder staat pffffffffft wat een lap tekst. Niet doorheen te komen ben snel afgehaakt omdat er maar geen einde aan leek te komen. Me scrol vinger is nu zwaar overbelast bedankt hoor!!!!

  • Ton v Arkelen
   1 juli 2022 at 09:22

   Het meeste van al de bovenstaande teksten kan je beter door scrollen.