Bestaat dat? Het lijkt er sterk op. Laten we het hebben over straatverlichting. Die is er niet voor niets. Die dient een helder doel: veiligheid op straat en in het verkeer. Toch? Als er een straatlantaarn is uitgevallen en we zien dat, dan worden wij als plichtsgetrouwe burgers geacht een melding te doen via de site van de gemeente of via de door de CDA fractie de hemel ingeprezen gemeente-app.

Een willekeurig aan den lijve ondervonden praktijkvoorbeeld

21/11 Ik constateer dat de verlichting in elf straatlantaarns kapot is op de Westlandseweg, vanaf de Uiverlaan tot aan de Dr. Jan Schoutenlaan. ELF STUKS. Of je een emmer leeggooit …

24/11 Naïef als ik ben heb ik dat gemeld in een facebook post van een raadslid waarin het ging over ‘controle op foutparkeerders bij scholen aan het Dennendal’, waarop haar fractievoorzitter mij verzocht om het bij de gemeente te melden. Als gehoorzaam burger heb ik dat ook onmiddellijk gedaan op 24 november via de app want dat is snel en betrouwbaar …

29 /11 Hé! per email een reactie van gemeentewege. Dat is snel ….

Het doet mij denken aan een heleboel grappen over luie ambtenaren, maar laten we veronderstellen dat het gewoon druk was.

“U heeft melding gedaan van een storing aan de openbare verlichting. Wij geven uw melding direct door aan onze aannemer en houden toezicht op de afhandeling. De termijn van afhandeling is afhankelijk van het type storing. Bovengrondse storingen (bijvoorbeeld het vervangen van een lamp) worden door ZIUT afgehandeld. Ziut hanteert een afhandelingstermijn van 10 werkdagen. Echter, bij gecompliceerde storingen (bijvoorbeeld de vervanging van een lantaarnpaal) kan de afhandeltermijn oplopen naar enkele weken. Ondergrondse storingen (bijvoorbeeld kabelbreuk) worden afgehandeld door Stedin. Stedin streeft ernaar om 80% van de meldingen binnen 5 werkdagen af te handelen. Bij gecompliceerde storingen kan de afhandeltermijn oplopen naar enkele weken. Wij danken u voor de genomen moeite om de veiligheid in Maassluis te vergroten en hopen u van dienst te zijn geweest.”

En bedankt, hè! Dat stond ook allang in de gemeente app …

Ik kijk toch maar eens naar de details en de status op de gemeente-app. (zie foto 1) en zie dat ik bedankt wordt voor een melding op de Weverskade 78….

column-straatverlichting2


Ergens zit een schroefje los en het is niet bij mij … In mijn tekst staat toch echt wat anders …

Afijn, ik houd vertrouwen in een goede afhandeling.

10/12 Uw ambtenaar spreekt

Ik besluit – er zijn immers meer dan tien werkdagen voorbij –  de gemeenteapp te raadplegen. Daar staat status = afgehandeld. Mooi denk ik. Lang gewacht maar het is gedaan.

column-straatverlichting

12/12 Ik controleer voor de zekerheid

Hedenavond rijd ik weer diezelfde route en wat zie ik: Alle elf lantarens zijn nog steeds kapot

Nu laat ik u raden wie zich hier zwaar belazerd voelt …

Wethouder, ik snap dat u zich achter een heleboel drogredenen en excuses wilt verschuilen, maar daar trap ik niet langer in. Dit is gewoon een wanprestatie en ik hoor geluiden dat er meer burgers zijn die dit fenomeen steeds weer ervaren zodra het gaat over meldingen over openbare verlichting.

Terzijde

Op de Uiverlaan dichtbij de Westlandseweg branden er gedurende bovengemelde periode ook twee straatlantarens niet. ik neem aan dat dát u ook niet boeit.

Laten we het eens anders bekijken

We worden als burgers geacht op donkere uren met een werkende fietsverlichting te rijden anders worden wij staande gehouden. Stel dat ik  tegen de agent die mij aanhoudt zou zeggen: “Ik hanteer een termijn van tien werkdagen waarbinnen ik dit probleem doorgaans oplos.” Wat denkt u? Zou ik ermee wegkomen of word ik gek verklaard …

Stel ik ruim de poep van mijn hond niet op en een medewerker van Handhaving & Toezicht slaagt erin mij te betrappen. [ Hij zal daarvoor vroeg op moeten en laat naar bed, dus het is echt hypothetisch.]  U kunt mijn reactie wel raden: “Beste man, ik hanteer een termijn van tien werkdagen waarbinnen ik dit probleem doorgaans oplos“.  Wat denkt u? Zou ik ermee wegkomen of word ik gek verklaard …

Kort geding

Mocht u het advies krijgen om mij via een kort geding te dwingen tot opruiming over te gaan, dan zou ik dat maar niet doen. De gemeente is namelijk niet erg succesvol met zijn kort gedingen (Geerkade, Windmolen, Fietsenstalling, etc.)

Tot slot

Kom uit uw ivoren toren en pak die CityTech, Ziut, Stedin aan, breek dat contract open en denk aan uw plicht om de burger te dienen. U zit er namelijk door ons en voor ons …

PS

Mocht u dit een overdreven column vinden, dan raad ik u aan eens uw licht op te steken bij de man in de straat.

Jelle Ravestein

Jelle Ravestein

Columnist | Schrijver | Dichter | Mensenslijper | Aan de andere kant | Business Consultant | Filosoof | Spindoctor | Ethicus | Moralist | Ironicus | Satiricus | Sarcast | Zoeker | Cynicus |Mens | Relativist | Aan(dekaak)steller | Vrijdenker | Optimistische realist
■ ■ ■ ■ ■
■ SCHERP AAN DE WIND ZEILER
■ subtiliteit & humor tegen benauwde kaders
■ Wereldburger in een stadje met dorpse denkbeelden.
■ Dichters, schrijvers, cartoonisten en columnisten corrigeren? U heeft nog veel te leren!
■ If you can not stand the heat: get out of the kitchen
■ Democratie is ook maar een woord
■ Elke les is er één.
■ Schrijven is een kunst, lezen des te meer.
■ Ik ben niet anders, ik kijk anders naar de dingen.
■ ■ ■ ■ ■

9 Reacties

 1. Luigi
  12 februari 2017 at 00:48

  Ach, op de Vuurbaak in de wijk Balkon is al weken de verlichting uit, een complete sectie

 2. Suze van Rossen
  18 december 2016 at 14:09

  Ik vind dhr Ravestein een vervelende betweter, maar dat heb ik al eens eerder vermeld.

 3. Willeke
  13 december 2016 at 14:34

  Bij ons voor de deur wordt er met regelmaat een paaltje uit de grond gereden. Elke keer wanneer ik melding maak is het binnen een dag gemaakt. Ik heb geen klagen. Tegenwoordig mag je ook niet zomaar een ander bedrijf inhuren weet ik van de woningstichting. Het blijft wel lekker makkelijk scoren om de ambtenaren vanachter je computer af te kraken.

  • Jelle
   13 december 2016 at 19:16

   Praat jij – want ik zit niet alleen achter mijn bureau – wel eens met inwoners over hoe lang het duurt voordat straatverlichting wordt gerepareerd?

   De gemeente propageert het gebruik van de applicatie, maar het werkproces erachter klopt niet. Het geschetste voorbeeld is niet het enige geval..
   Ik neem aan Willeke dat jij veel van de ambtenarij weet en dus weet dat die processen niet goed zijn .

 4. Willem Kardol
  13 december 2016 at 11:36

  Beste Jelle, voorbeelden te over, ook als het niet gaat om straatlantaarns of hondenpoep. Zelfs als het gaat om het moeten maken van een afspraak om op afspraak te kunnen komen. Zie ook mijn reactie op eerdere columns. We blijven moed houden. Wie weet komen ambtenaren er ook nog eens achter dat ze er ten dienste van de bevolking zijn, dat het gaat om wederzijds begrijpen vaan elkaars belangen en daarnaar handelen, zien van de samenhang tussen die dingen en daarnaar handelen, kortom het ouderwetse??? profiel van professioneel handelen in plaats van bureaucratische aandoende reacties die men op het stadhuis aanziet voor professionaliteit. Ik weet, als oud ambtenaar dat niet allen zo zijn, integendeel er is voldoende goede wil, maar het met elkaar in stand gehouden interne systeem binnen de (re)organisatie cultuur veroorzaakt veel van dit (burger) leed.Angst (waarvoor dan?) regeert de reacties, stel je voor dat je aangesproken wordt op het net buiten je begrensde kader van je taak gaan. Het van loket naar loket verwijzen lijkt nu ingebakken in een app, althans het gebruik ervan evenal het spoorloos verdwijnen? van de beloofde reacties. Om te blijven lachen.

 5. B. Scheurwater
  13 december 2016 at 11:12

  ja Jelle de terreur van de regeltjes. Van mij een 10 en een griffel voor je column !

 6. Ron
  12 december 2016 at 23:53

  Geachte heer Ravestein,

  Top geformuleerd precies zoals het in de praktijk gaat.