Editor's Rating

Bert neemt geen blad voor de mond als hij aangeeft dat de lokale politiek geen beste beurten maakt op het terreinen van convenanten.

Het is een heikel onderwerp in Maassluis: windmolens. Destijds zijn er door het college diverse convenanten met andere bestuursorganen afgesloten waarin is overeengekomen dat ook Maassluis aan plaatsing van windmolens zou meewerken. Toen later de omgeving en bewoners zich gingen roeren over de plaatsing bij Maassluis schrok de politiek zich een hoedje. Het college stapte naar de gemeente Rotterdam om te bewerkstelligen dat het alsnog toch niet doorging. Ondanks de goede verstandhouding met burgemeester Aboutaleb werd het college naar huis gestuurd.

Convenant

U heeft destijds diverse convenanten ondertekend en u komt hier nu weer op terug dacht Aboutaleb. Ik kan het standpunt van Rotterdam wel begrijpen. Eerst ja zeggen, duurzaamheid als college hoog in het vaandel hebben en als het er op aan komt niet willen mee werken aan de gestelde klimaat doelstellingen. Na diverse pogingen van de burgemeester en diverse wethouders ging wethouder Sjef Evers zich er mee bemoeien en deed nog een laatste poging bij Aboutaleb om plaatsing van een windmolen niet door te laten gaan.

Hij stelde dat hij teleurgesteld is in de houding van het Rotterdamse college dat vasthoudt aan het plaatsen van de achtste windturbine dicht bij Maassluis. Het ligt nu bij de Raad van State nadat de burgerrechter hierover al negatief op een verzoek van het college had beslist, stelde hij.

Opmerkelijk is dat de heer Evers weinig vertrouwen heeft in uitspraken van de burgerrechter als hij zegt Volgens ons heeft de burgerrechter zich er met een ‘Jantje van Leiden’ van afgemaakt en de heer Evers kan het weten gezien zijn achtergrond.

Geen uitspraak overigens van een bestuurder die de burger moed geeft bij rechterlijke beslissingen. Ik denk dat als het college een meer positieve opbouwende instelling had gehad en tijdens het tekenen van het convenant goed had opgelet er een ander resultaat was geweest en zich niet te kijk had gezet bij Rotterdam en andere bestuursorganen.

De Dijk

Maar het college leert er niet van. Toen de provincie een onderzoek ging instellen naar andere en nog meer mogelijkheden om aan de klimaat doelstelling te kunnen voldoen en voorstelde om nabij het industrieterrein De Dijk een windmolen te plaatsen lag er de volgende dag al een brief van het college bij de provincie. Natuurlijk wil het college dat niet want dit kan toch niet nabij een begraafplaats en een industrieterrein die men destijds duurzaam wilde inrichten. Een stukje verder in Vlaardingen staan wel 2 windmolens te draaien nabij een industrieterrein en op voorspraak van de gemeente Vlaardingen.

U kunt begrijpen hoe de provincie en Rotterdam over het duurzaamheidsbeleid van Maassluis denkt.

Convenant over compensatie maatregelen

Over convenanten gesproken. Er is ook een convenant afgesproken om maatregelen te nemen tegen de overlast van verkeershinder die toeneemt, als de Blankenburgtunnel er is. Hier is 25 miljoen voor beschikbaar. Ondanks dat de geluidshinder voor Maassluis toeneemt krijgt Maassluis niets en gaat het geld hoofdzakelijk naar Vlaardingen en Rozenburg. Heeft Maassluis hier ook zitten slapen? Het zou goed zijn als Maassluis hier extra aandacht aan gaat schenken en er voor zorgt dat uit deze gelden ook een geluidsscherm langs de A20 wordt gebouwd en voorstelt om hier zonnecellen tegen te plaatsen. Je vangt dan twee vliegen in een klap. Het zorgt er voor dat het geluid minder wordt voor vele bewoners en wekt gelijk energie op die je kan gebruiken.

Hopelijk krijgt zowel Rotterdam als de provincie dan meer vertrouwen in het duurzaamheidsbeleid van dit college.

Bert de Reuver

Bert de Reuver

Bert de Reuver | Dinsdagcolumnist 2014-2019| Steunraadslid D66 | lid van de werkgroep duurzaamheid | voorheen coördinator vergunningen en beleidsmedewerker bij de DCMR | Voorzitter Stichting Monstersche Sluis | levensgenieter

4 Reacties

 1. Dick.Pasterkamp
  26 september 2015 at 11:47

  De gemeenteraad is niet geraadpleegd over het afsluiten van een convenant over het plaatsen van windmolens.
  Ik heb de wethouder gevraagd waarom hij zo stom kon zijn omdat te tekenen terwijl de plaatsen niet bekend waren. Gemeente Rotterdam heeft 800.000 euro gekregen Maassluis niets, de gemeente maassluis heeft nog 30.000 euro betaald voor het aanleggen van een fietspad, over slapen gesproken.

 2. Maret
  13 september 2015 at 19:27

  Waar Maassluis, en daarmee vooral het college en de gemeenteraad van Maassluis, ook winst kan boeken is de angst voor de burger te overwinnen. Waarom is er eigenlijk een convenant afgesloten buiten de gemeenteraad om? Waarom schrikt de wethouder (en waarschijnlijk ook de gemeenteraad) van de reactie van inwoners? Is het onderwerp ‘ duurzaamheid en de rol die Maassluis hierin kan spelen’ nooit geagendeerd? Nooit een open debat met inwoners over windmolens?
  Volgens mij leg je eerst je oor te luister bij je inwoners, leg je eventuele taakstellingen en wensen uit, en bedenk je dan of je een convenant wil afsluiten. En als je dat gedaan hebt leg je onuitputtelijk uit waarom je dat gedaan hebt.
  Eerst vragen, dan doen!
  Succes met jullie discussie in Maassluis!

 3. Aad Rieken
  8 september 2015 at 09:27

  Eigenzinnige column (preek),
  ”VOOR EIGEN PAROCHIE!”