Heeft u de procedure rond het plaatsen van windmolens nog een beetje gevolgd? Jammer want het is toch belangrijk waar deze molens komen. Helaas begint het een regelrechte soap te worden en voor onze inwoners een onbegrijpelijke geheel. De provincie Zuid Holland heeft een ontwerp gepresenteerd onder de naam ”Locaties ontwerp partiële herziening VRM windenergie” . De bijbehorende kaart waar de molens op zijn aangegeven is gemaakt ter ondersteuning van de “ inzage – en zienswijze periode op het ontwerp en het plan MER”.

Je moet een halve jurist zijn om te begrijpen wat de provincie hiermee bedoelt, terwijl het de bedoeling is dat e.e.a. laagdrempelig is en waardoor juist de normale inwoner begrijpt wat de bedoeling is.

De provincie presenteerde e.e.a. onlangs in het stadhuis en de gedeputeerde was zelf naar Maassluis gekomen om e.e.a. toe te lichten en te kijken hoe het stond met de belangstelling. De tekst van de uitnodiging leende zich er niet voor dat je stond te trappelen om daar naar toe te gaan en dit bleek wel uit de belangstelling – die er niet was – voor dit belangrijke natuurwaarden aantastende project.

Provincie, gebruik meer Jip en Janneke taal zodat een ieder begrijpt wat u bedoelt.

Nu ben ik een groot voorstander van duurzaamheid en het CO2 neutraal inrichten van onze wereld, land en stad maar wat de provincie ons opdringt gaat zelfs mij te ver door o..a. de aantasting van de natuurlandschappelijke waarden in ons gebied. Het is zelfs een optie om windmolens te plaatsen in de Broekpolder! Het Midden-Delfland gebied waar wij zo zuinig op moeten zijn! Een van de weinige gebieden in deze omgeving waar de natuur nog de boventoon voert.

Waar zijn die beleidsmakers van de provincie mee bezig en hoe is het mogelijk dat een gedeputeerde dit ondersteunt?

Het is goed dat er een Midden Delfland Vereniging is, onder leiding van onze oud-burgemeester Koos Karssen die dit zeker niet zal accepteren en de nodige bezwaren hiertegen zal indienen. Waarom heeft de provincie niet eerder overleg gehad met belanghebbenden en inwoners voordat zij met dit onzalige plan kwam waar inmiddels ca. 2000 bezwaren zijn ingediend?

Het moet anders en de gedeputeerde en de beleidsmakers van de provincie moeten naar ons luisteren!

Allereerst denk ik dat de provincie een andere aanpak (bottum up methode) moet toepassen en aan de inwoners eerst moet vragen of zij ideeën hebben om aan de opgelegde opgave van het rijk te kunnen voldoen. Onze inwoners hadden mogelijk met goede voorstellen en alternatieven gekomen, want windmolens zijn niet de enige methode om aan de doelstelling te kunnen voldoen. Een methode zoals in de provincie Drenthe wel wordt toegepast en goed werkt. Denk aan de zonne-energiepanelen  die b.v. op de toekomstige geluidswallen langs de A20 kunnen worden geplaatst, denk aan aansluiten op het nieuw aan te leggen warmtenet van onze industrie, denk aan een warmtekrachtinstallatie in de Waterweg en zo zijn er nog meer manieren om duurzame energie op te wekken.

Onze inwoners zijn niet zo dom als de provincie denkt en willen al in de ontwerp fase best meedenken. Dus provincie hebt meer vertrouwen in onze inwoners en pas je top-down methode aan naar een bottum-up inspraak methode!

Bert de Reuver

Bert de Reuver

Bert de Reuver | Dinsdagcolumnist 2014-2019| Steunraadslid D66 | lid van de werkgroep duurzaamheid | voorheen coördinator vergunningen en beleidsmedewerker bij de DCMR | Voorzitter Stichting Monstersche Sluis | levensgenieter

2 Reacties

 1. Wim van de Wiel
  16 mei 2017 at 21:26

  Windmolens zijn en blijven een lastig onderwerp. Zelf ben ik vorige maand naar de inloopavond van de provincie geweest die in het Maassluise stadhuis werd georganiseerd. Daar was meer dan voldoende deskundigheid om elke vraag beantwoord te krijgen. Ook waren er duidelijke kaarten waar in de provincie nieuwe windmolens kunnen komen (niet in Maassluis, wel in de omgeving).
  De vergunningsprocedure voor die nieuwe molens is al enkele jaren geleden gestart en iedereen heeft zijn zegje in eerste instantie kunnen doen. Kan nu opnieuw.
  Maar we moeten ons ook realiseren dat de overgang van overwegend fossiele energie naar duurzame energie niet gratis of pijnloos is en ook niet in enkele jaren is afgerond. Voor overheden, inclusief de provincie, blijft het bij deze energietransitie zoeken naar de juiste balans tussen alle betrokkenen, en een opgave om dat ook nog eens helder uit te leggen. Ik wens ze daarbij wijsheid en vooral een goed luisterend oor.

 2. bea scheurwater
  16 mei 2017 at 11:49

  Goed voorbeeld doet goed volgen, begin in Maassluis met het schrappen van die wartaal. Blijf het roepen: spreek Nederlands met me ! gewoon Nederlands