Misschien kent u het teken van Yin en Yang wel, twee halve cirkels in een soort druppelvorm die in elkaar overgaan. Yin en Yang zijn twee Chinese begrippen die verwijzen naar twee tegengestelde krachten of principes waarvan alle aspecten van het leven doordrongen zijn. Of in Jip en Janneke taal: Alles wat wij kennen en weten heeft twee kanten, ze zijn tegengesteld maar tegelijkertijd vullen ze elkaar aan.

Neem bijvoorbeeld de uitdrukkingen ‘Wass sich liebt, dass neckt sich’ of ‘The woman/man you love to hate’. Haat en liefde liggen vaak dicht bij elkaar en zijn vaak ook complementair.

Waarom begin ik hierover? Ik moest hieraan denken toen mij deze week het bericht ter oren kwam dat een RET bus, op de parallelweg langs de A20 ter hoogte van Maasland in het water was gereden en waarvan de chauffeur bleek te zijn overleden aan een hartstilstand. Een vreselijk bericht natuurlijk. Gelukkig zat er niemand in de bus en vielen er geen gewonden maar voor de familie van deze 56 jarige man moet het een enorme klap zijn, zo vlak voor kerst een geliefde verliezen.

Aan de andere kant van het spectrum kreeg ik van een goed doel dat ik steun, het jaarbericht waaruit bleek dat men de kindersterfte had weten terug te dringen in een aantal risicolanden, door eenvoudigweg betere voorlichting over hygiëne en de toepassing hiervan.

Leven en dood liggen altijd dicht bij elkaar. Thé Lau, de zanger van The Scene kreeg begin dit jaar te horen dat hij ongeneselijk ziek was en nog maar een half jaar te leven had. Vandaag hoorde ik een kort interview met hem, hij leeft nog en voelt zich beter dan een half jaar geleden.

Misschien komt het door de kerstdagen dat ik zo aan het mijmeren ben geslagen, misschien door dingen die ik privé en zakelijk te horen krijg, hoe dan ook, ik ben er de laatste tijd vaker mee bezig; met leven en dood. Desondanks laat ik me er niet door deprimeren. De dood hoort bij het leven zoals geboorte erbij hoort.

Tussen geboorte en dood dient het leven gevierd te worden. Dus dat ga ik doen. En ik wens u het zelfde toe.

Wouter vHeiningen

Wouter vHeiningen

Columnist sedert juli 2013 | Directeur Bibliotheek De Plataan voor Maassluis, Vlaardingen & Midden-Delfland | Bestuurslid van Nationaal Documentatiecentrum Maarten ’t Hart en stichting Ongehoord!