Het worden drukke tijden voor de Bibliotheek Maassluis – Midden Delfand. Er zijn vlak voor het zomerreces gesprekken gestart over verregaande samenwerking met de bibliotheek in Vlaardingen. Een mooi maar lastig perspectief om de zaken op de rails te krijgen. De besprekingen vergen veel tijd en aandacht, voorzag Wouter, en daarom vond hij het een prima voorstel van de redactie om de vrijdag te verdelen op fifty-fifty basis met Esther. Zij blij, hij blij. Na drie jaar elke week, lees je na vandaag Wouter dus eenmaal per twee weken. Dat is even wennen.

Ontmoeten
Overigens is de bibliotheek is al lang niet meer puur met ‘boeken uitlenen’ bezig, maar een herkenbare plek om elkaar te ontmoeten. Er worden wekelijks diverse activiteiten georganiseerd die een sociaal-cultureel karakter hebben.

Logo BibilotheekScala aan activiteiten
Denk daarbij aan: computer workshops (voor senioren), Mamacafé (spelen en bewegen in samenwerking met CJG), Themacafé (discussie over een specifiek thema), Het Taalhuis (voor o.a. laaggeletterden en voor statushouders), Voorleesochtenden en het Mediacafé (leren omgaan met tablets) en avonden met een schrijver als gast.  Het Gesprekscafé (losse gespreksgroep voor iedereen), de Leestafel (kranten en bladen ter inzage), Maassluiscafé (gesprek gaat over Maassluis in de breedste zin van het woord door een boeiende spreker), internetcafé (voor hen die thuis niet over een computer beschikken), Muziekweb (CD of DVD lenen). Tot slot wordt ook nog onderdak gegeven aan het Nationaal Documentatiecentrum Maarten ’t Hart.

Ook de Cultuurmakelaar houdt er kantoor, Sinterklaas komt er op een middag in november langs en er zijn spel- en knutselmiddagen voor de jeugd gedurende de zomervakantie.

Volwaardig sociaal-cultureel centrum
De bibliotheek is feitelijk een volwaardig sociaal-cultureel centrum aan de Uiverlaan met taalgebonden activiteiten als zwaartepunt.

Wat dat terrein betreft wordt er met gezonde spanning uitgekeken naar de discussie over de toekomst van de Koningshof. Eén van de opties die door de gemeente binnenkort wordt onderzocht is of de theaterfunctie minder belangrijk moet worden en er meer nadruk moet komen op het sociaal-culturele terrein. Er wordt reeds veel op dat terrein gedaan: de muziekschool, kerkzaal, vergaderingen, seminars, besloten voorstellingen, eindexamenfeesten, filmfestival, Maassluise Muziekweek.

Het hart van Maassluis
Vanuit de bibliotheek wordt met vertrouwen naar de toekomst gekeken. Straks is de Uiverlaan hét sociaal-culturele hart van Maassluis, dat zeker gezond blijft kloppen zolang mensen lezen, spreken, kijken, dansen, muziek maken lachen en creatief bezig blijven.

Wat zegt Wouter erover:

 

Jelle Ravestein

Jelle Ravestein

SCHERP AAN DE WIND ZEILER

■ Dichters, schrijvers, cartoonisten en columnisten corrigeren? U heeft nog veel te leren!
■ If you can not stand the heat: get out of the kitchen
■ Democratie is ook maar een woord
■ Elke les is er één.
■ Schrijven is een kunst, lezen des te meer.
■ Ik ben niet anders, ik kijk anders naar de dingen.
■ ■ ■ ■ ■
Columnist | Schrijver | Dichter | Mensenslijper | Aan de andere kant | Business Consultant | Filosoof | Spindoctor | Ethicus | Moralist | Ironicus | Sarcast | Zoeker | Mens | Aan(dekaak)steller | Vrijdenker | Optimistische realist

1 Reactie

  1. Aad Rieken
    2 september 2016 at 08:31

    ”E(er)st-Her(en),Jelle en Wouter!”