Vanaf eind 2014 is de dinsdagcolumn het terrein van de zeven politiek partijen die in de gemeentraad zitten. Per toerbeurt schrijft een partij bij monde van een steunraadslid over een onderwerp dat met de politek te maken heeft. Na zeven weken wordt de cyclus afgerond met een veelal actuele column van een fractieleider onder de noemer ‘de 8e week’. Gedurende zomervakantie en feestdagen wordt een beurt overgeslagen omdat dan de politiek op een lager pitje staat.

Fractieleiders van zes partijen wilden deze mogelijkheid benutten om van zich te laten horen vanuit een eigen bevlogenheid. Met onderstaande samenvatting eindigt de eerste cyclus.

januari 2015  CDA / Ruilen / Parijs
CAVA Corinne-Bronsveld 96x96orine Bronsveld-Snoep wil zich druk maken over de mogelijkheid om kunstobjecten te ruilen, maar haar overpeinzingen worden wreed verstoord door de gruwelijkheden in Parijs. Je suis Charlie staat ons scherp in het geheugen gegrift. Zij laat zich daarom inspireren door Ahmed Aboutaleb die liet horen en laat zien dat ruilen verrijkt zolang we nooit onze vrijheden inruilen: vrijheid van denken, vrijheid van spreken, vrijheid van geloven en de vrijheid om niet te geloven.

Er is sindsdien veel gebeurd en helaas is het fenomeen terreur niet weg te denken.

Maart 2015 VVD / Citymarketing
AVA Gerard-van-der-Wees-90x90Gerard van der Wees verdiept zich in Maassluis en het fenomeen Stadspromotie. Willen we Maassluis goed op de kaart zetten en meer mensen laten genieten van de mooie dingen van onze stad en omgeving, dan is dat niet voldoende en zullen we het accent moeten verleggen naar citymarketing. Om daarmee de stad in al zijn facetten onder de aandacht te brengen van een ieder die daarin mogelijk geïnteresseerd is. Om mensen te verleiden hier te komen werken of wonen, of gewoon te genieten van de mooie dingen die “wij” bieden. Als gemeentebestuur moeten we daarin het voortouw nemen. Geholpen en gesteund door vele partijen, want citymarketing is niet iets alleen van “de gemeente”.

Sinds het aantreden van burgemeester Haan zien we de eerste concrete inspanningen op dit terrein.

Mei 2015 VSP / (H)erkennen
AVA JvdMaarel-110x110Jan van der Maarel maakt ons deelgenoot van een alledaagse ontmoeting in De Vloot waar hij wordt aangesproken en bevraagd over de politiek. Bij het vertrek krijgt hij een compliment: “Hé Maarel, kom nog eens een keer een bakkie doen? En wat ik wel goed van je vin en dat sier je, dat je gewoon gebleven ben, dat vin ik tof.”

Zo zit het met de dames en heren politici in Maassluis; ze zijn gewoon gebleven, omdat ze zichzelf zijn met hun vaardigheden en gebreken. Mens tussen de mensen

 
Juni 2014 D66 / Wij zijn Maassluis
AVA Leo Eijskoot 90x90Leo Eijskoot wijdt zijn column aan het fenomeen ‘iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen’ wat hij op lokale schaal graag terugziet in de vorm van de Maassluispas die diverse partijen kan verbinden en tot samenwerking kan brengen. Hij trekt daarbij de vergelijking met de coalitiepartijen in de gemeenteraad die ook elkaar steeds proberen te vinden in gezamenlijke ideeën.

Hij wil niet kijken wat er verschilt, maar zien wat bindt. Bij de pas, maar ook bij coalitievorming na verkiezingen en bij het nemen van grote beslissingen voor de stad.

 

oktober 2015 CU / De agenda van de straat
John Dolstra AVAJohn Dolstra koos als thema “De agenda van de straat op tafel in de Raad”. Hij had een bijeenkomst bijgewoond waarover dit thema werd gesproken met als doel de versterking van de lokale democratie.  Meer democratie waarbij de burger meer invloed wil en minder politiek. Dat is ook het antwoord wat het Sociaal Cultureel planbureau kreeg op de vraag hoe mensen denken over de huidige politieke praktijk. De wereld verandert en ook Maassluis. De inwoners willen meer invloed kunnen uitoefenen op het beleid en hun eigen leefomgeving. Neem als voorbeeld de schouw van de buitenruimte waar inwoners aan hebben deelgenomen en hierover dan later geen terugkoppeling van zien.

Het roept de vraag op: “In hoeverre staat de lokale politiek de democratie en invloed van burgers in de weg?”

 

Februari 2016 MB / Hondenbeleid
AVA GJ EnzerinkGertjan Enzerink staat stil bij het fenomeen Hondenbelasting en dat deze inmiddels voor veel gemeenten een leuke melkkoe is om extra inkomsten te genereren. En ondanks het onlangs gehouden betoog van minister Plasterk om deze belasting af te schaffen vanwege het oneigenlijk gebruik, wil het college daar in Maassluis niet aan denken. Hij zal zich sterk verzetten tegen het raadsvoorstel omtrent nieuw hondenbeleid, maar vreest dat een meerderheid van deze raad akkoord gaat met het voorstel, want het levert de gemeente heel veel geld op, ter vrije besteding, maar dat wel over de rug van de hondenbezitters. Er blijft dan helaas geen keus over om je te schikken want anders krijgt de hondenbezitter met onze boa’s te maken en die hebben, volgens het recente raadsvoorstel, te allen tijde het laatste woord.

Rest u nog een gang naar de rechter. Hebben we echt niets beter te doen?

april 2016  Deze samenvatting
De eerste cyclus is afgerond met deze samenvatting. Voor de volgende “8e week” (over 8 weken dus) is de beurt weer aan een van bovenstaande fractieleiders.

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

1 Reactie

  1. Aad Rieken
    5 april 2016 at 08:31

    ”Het Zijn Ook Net(te) Mensen”

    Die nieuwe partij VVS is dat Vrijheid Voor Stedenband!