© Roger van der Kraan

Een gastcolumn van Jo Ann vanwege de onverwacht drukke dagen voor Jorrit Keijzer

Waar denkt U aan, om 12 uur ’s nachts, op oudejaarsavond? Met het ontkurken van de flessen champagne en het afschieten van het vuurwerk begint 2015. Ik ben een beetje gespannen merk ik. Het is immers bijna zo ver. Met het nieuwe jaar gaan de verantwoordelijkheden voor een aantal belangrijke taken van de Rijksoverheid over naar de gemeente. De zorg voor langdurig zieken of ouderen, hulp bij het vinden van werk en ook de jeugdzorg worden naar de gemeente overgedragen.

Zorg en welzijn worden hiermee “dichter bij de burger” georganiseerd. Bij u en bij mij. Met het idee dat de jarenlange opgebouwde koninkrijkjes van de professionals die werkzaam zijn in deze gebieden hierdoor opengebroken worden. Dat ook op de gemeentehuizen veel meer samenhang ontstaat tussen de verschillende beleidsterreinen. En dat we meer naar elkaar omzien en elkaar helpen als dat nodig is. Omdat door beter samenwerken betere zorg voor minder geld kan worden gerealiseerd.

Als gemeenteraadsleden zijn wij al geruime tijd bezig de plannen te beoordelen en worden er kritische vragen gesteld. Om dingen aan te scherpen, om ons van zaken te vergewissen en alle informatie te verzamelen. De eindeloze stukken en de brij van informatie die ik moest doorspitten als steunraadslid, zijn nu, na vele uren lezen en overleggen, bekende materie. Ook de gesprekken met mensen uit de praktijk hebben mijn beeld verscherpt. Toen, maar zeker nu als raadslid, besef ik me dat er veel op het spel staat. Daarom ben ik een beetje gespannen. Er mogen geen belangrijke zaken over het hoofd gezien zijn. Niemand mag tussen wal en schip vallen.

Per 1 januari 2015 wordt het grootste deel van de taken die het Rijk liet uitvoeren één op één overgenomen door de gemeenten. Daarmee wordt er verzekerd dat als je zorg nodig hebt die ook geboden kan worden. Zo zijn de mensen die nu voor jeugdzorg in aanmerking komen zeker van hun zorg in 2015, omdat de inkoop van deze zorg voorlopig op eenzelfde manier georganiseerd blijft. Ja, er zijn nieuwe ontwikkelingen. Er is een sociaal wijkteam en een wijkteam jeugd opgericht, die sneller en op passende wijze hulp kunnen bieden als dat nodig is. Maar de echte veranderingen in aanpak moeten nog plaatsvinden in de komende jaren.

Toch zijn er nog wel zorgen. Het budget om mensen naar werk te leiden is teruggeschroefd, dus moeten er alternatieven komen om mensen aan het werk te helpen. Er is veel minder geld beschikbaar voor mensen die in sociale werkplekken werken. Jong gehandicapten moeten door gemeenten aan werk of aan een dagbesteding worden geholpen, maar hoe dit ingevuld gaat worden is nog niet helemaal helder.. Ook over de privacybescherming van mensen die met een wijkteam of met de jeugdzorg te maken krijgen hebben wij nog veel vragen.

Door alle betrokkenen is met veel inzet gewerkt om klaar te zijn voor 2015. Maar juist in 2015 zal nog harder moeten worden gewerkt om de echte veranderingen in te zetten, de vraagstukken te beantwoorden en door samenwerking en contact met de mensen te kijken wat er nodig is voor betere zorg, dicht bij de burger. Ik ben er van overtuigd dat Maassluis is voorbereid op 2015, dat het in onze stad goed geregeld is.

Daaraan denk ik bij mijn eerste slokje champagne in het nieuwe jaar.

Proost, op de goede afloop.

Jo Ann van Geest

Jo Ann van Geest

Gemeenteraadslid PVDA 2014-2018 | Hoofd R&D bij BS Steensma

3 Reacties

 1. Frans Ponsioen
  31 december 2014 at 08:53

  Goed verhaal Jo Ann. Samen zullen we de zaakjes op orde moeten brengen in het belang van de mensen. Succes ook in een ook vooral gezond 2015.
  Namens een ANBO ledenraadslid.

 2. Desiree van Doremalen
  31 december 2014 at 00:00

  Open brief aan de gemeenteraad van Maassluis

  Geachte gemeenteraadsleden, geachte griffier,

  Vandaag heeft u allen in De Schakel kunnen lezen dat de privacy in Maassluis niet gewaarborgd is. Een schande!! Zeker omdat privacy diverse malen bij uw raad onder de aandacht is gebracht. Zelf heb ik, als burger van Maassluis en namens Ouderplatform Rijnmond het belang van een goede privacy bij uw raad onder de aandacht gebracht.

  Lees meer in dit bericht https://maassluis.nu/leven/privacy-in-zorg-2015-niet-geborgd/

 3. 30 december 2014 at 14:06

  “Het clublied” van Nederland van een gerenommerde voetbalclub uit Rotterdam luidt: “Geen woorden maar daden” en ofschoon ik mijn hele leven al sociaal democraat ben heb ik daar, zeker ook in Maassluis, een hard hoofd in. Immers, om pragmatische redenen werd daar de enige echte sociaal bewogen wethouder die nota bene ook nog de portefeuille sociale zaken had, weggebonjourd. Ik houd mijn hart vast nu al deze taken door de regering zijn gedelegeerd naar lokale overheden, waar willekeur, achterkamer en gebrek aan kennis en inzicht de boventoon voeren.