Wij kunnen nog wat leren van de Chinezen, zeker over zorg en respect voor ouderen. “Hoe help je ouderen, langer, beter en met meer voldoening te leven” gedrukt in 1085 en herdrukt in 2013. Je moet bijvoorbeeld kijken naar elk individueel leven: als men bezig is met wat men altijd graag heeft gedaan zal dat hen vreugde geven, als ze omringt zijn met waar ze van houden zullen hun dagen vreugdevol zijn. De mens op 1e plaats. Het motto van Forza!

Gemeente lees ook eens dat boek uit China

FORZA! heeft het liever over verzilvering en niet vergrijzing; welke? er zijn 50 soorten grijs! De Chinezen zijn wakker aan het worden, hebben weer waardering voor hun oude gebruiken, hun eigen cultuur, normen en waarden. Het getuigt van karakter als je kunt zeggen: ‘we hebben het geprobeerd, allemaal hetzelfde pak en het Rode Boekje maar we durven nu weer terug te kijken. Niet alles was zo slecht, het was een goede les.‘ Zouden wij ook mogen doen.

Beschaving van een land kun je grotendeels aflezen aan de manier waarop men met zijn bejaarden en met dieren omgaat. Nederland glijdt in rap tempo af. Wij barsten van de protocollen, dat is makkelijk, veilig, je hoeft geen verantwoording te nemen, alles is volgens de regels verlopen. Tja en zo kan het dus dat alles blijft zoals het was, iedereen was het eens, iedereen heeft schuld, dus niemand heeft schuld … goed voor gezagsdragers, maar ook voor het land? Voor de burger?

De gezondheidszorgkosten in Nederland rijzen de pan uit. Wat moeten we eraan doen?

Schrap Overhead

FORZA! wil Bezuinigen op distributie/gebruik van medicijnen. Niet 1,5 ampul gebruiken en dus per keer 0,5 ampul verspillen. Bezuinigen op overheadkosten, ergo salarissen van directeuren en de administratieve taken verminderen, c.q schrappen van de (on)nodige protocollen. Is hier trouwens al wat aan gedaan? Hoeveel besparing zou dat opleveren? Bureaucratie zorgt voor 66% van de verspilling volgens verpleegkundigen. Dure salarissen van managers die veel ingewikkelde regeltjes produceren en die geen ervaring of idee hebben wat op de werkvloer nodig is. Gezond verstand vervangen door protocollen.

Handen aan het bed

FORZA! vindt dat de verzekeraars een te grote vinger in de pap hebben. Verzorgingshuizen dicht, velen ontslagen, foutje bedankt, maar nu hebben we niet genoeg personeel, en al die ontslagen mensen dan? Nee, men vertelt er niet bij dat men gekwalificeerd personeel wil, hoger opgeleid (die kosten meer en werken “onder hun niveau”.), maar dat is “veiliger” tegen claims? Een zak geld is echt niet genoeg! IK ben het ermee eens dat er op de 1e plaats meer handen aan het bed nodig zijn en nee die hoeven heus niet allemaal verpleegkundigen te zijn, verzorgende met een warm hart voor ouderen is minstens zo goed en belangrijk. De emiraten lokken ook medisch personeel uit Nederland met een topsalaris! Doe daar wat aan.

FORZA! wil méér personeel, zodat ieder tijd heeft om zijn werk te doen hetgeen in de eerste plaats de patiënt ten goede zal komen, maar ook de werkdruk op het personeel zal verminderen, hetgeen tot meer werkplezier en minder ziekte verzuim zal leiden en dus ook in zijn soort tot op zekere hoogte tot bezuinigen zou kunnen leiden. Niet alleen “duur” personeel, ieder zijn taak, er is te weinig tijd voor de patiënten en men gebruikt daar vrijwilligers voor. Meer mensen aannemen, werkgelegenheid!

Voorkom (zelf)doding

FORZA! vindt het diep triest en schande dat ouderen zoals nu vaak gebeurd, gescheiden worden na 45 jaar: de een kan niet meer thuis verzorgd worden en de ander kan geen mantelzorger meer zijn. Dan kunnen er trieste dingen gebeuren uit wanhoop, zoals die mevrouw van 89, kon de verzorging van echtgenoot niet meer aan en doodde hem. Vier jaar gevangenis.

Wordt er bij nieuwbouw nu wel rekening gehouden met echtparen? Hoe zit dat bij de nieuwe locatie “De Vliet”? Het is bekend dat vele ouderen met zelfmoordgedachten lopen om o.a. bovengenoemde redenen. Hoe kan dat in een land waar enerzijds voor sommigen de hulp niet op kan, er anderzijds ook zo respectloos met ouderen wordt omgegaan? Veel vrijwilligers zijn babyboomers – ja die werken niet meer en hebben meer tijd. Maar hoe zou het moeten zonder al die ouderen die bejaarden vervoeren, helpen in het verpleeghuis, de bieb of oppas oma zijn?

Gaat het nu net als bij InBlik en Koningshof: coalitieraadsleden zeggen ja en daarmee klaar?
FORZA! zegt ook: bewoners bij elkaar laten in een nieuwe Vliet, geen prestige project voor de schone schijn. Je bouwt toch voor bewoners, kwetsbare ouderen.

Bezuinig gericht

FORZA! is ook tegen verdere schaalvergroting en fusies waarbij het in hoofdzaak gaat om besparing, niets mis met besparing, maar dan NIET op personeel. Vlietland is een goed (slecht) voorbeeld: kraamzorg weg, Eerste Hulp  steeds minder open. Wat is een mensenleven nog waard? Er is protest geweest, maar zonder effect. Een krachtige boodschap zou zijn als men Vlietland zou meedelen: Wij gaan naar Delft. In ieder geval tot u weer in staat bent om volledige zorg te bieden op locatie Schiedam. Het gaat om de patiënt / de cliënt.

Wat mij ook een raadsel is: er zijn meerdere ziekenhuizen in Rotterdam, het was logischer geweest als St. Franciscus zijn kraamafdeling en EH had gesloten/ingekrompen. Vlietland geheel open voor de regio. In Rotterdam zijn uitwijkmogelijkheden genoeg. In onze regio niet.

Als de ene partij (Vlietland) niet aan zijn verplichtingen kan voldoen, mag de andere opschorten toch?

Bea Scheurwater

Bea Scheurwater

Columnist (1x per 4 weken) vanaf juli 2016 | Voortrekker Forza! Maassluis

2 Reacties

 1. Marcel Thomassen
  18 mei 2017 at 11:13

  Nederland.

  Land van grachten, eenden, schoften
  Een volk van onvervalste knakenpoetsers
  De kaasschaaf, flessenschraper
  Van spaarvarken of kinnebak
  Dikbil, kaas & bier.

  De mannen en vrouwen zijn er lelijk
  Niet op een menselijke manier, maar als
  De onbewuste vissen
  Met helle vissenogen & felle vissenkoppen
  Met een gelaatskleur van gedroogde vis
  -Schellevis-
  -Schellevis-
  En ze hebben daar iets van
  Gladde aalen, zeerobben & kikkers

  Nederland.

  Klimaat van wasbleek gelovig
  Koppies met een koekje bij de thee
  Gezelligheid, Houzee!
  Met
  Bemoeizuchtig, betweterige dominee’s
  Maar geslotenheid & onbeholpen gehakkel
  Als het om de eigen schandalen gaat
  Waterlabyrint zo plat, zo plat
  Zo plat als een duppie
  En
  Hunnebedden honderden jaren ouder
  Dan de pyramides van Gizeh
  Die ze daar kennelijk
  Voorgoed vergeten zijn.

  -###-

  Er wordt in Maassluis te veel geleden
  Waar blijft de tijd der oude zekerheden
  Toen ‘s lands volk zonde, ziekte en gevaar
  Bezwoer met wonderolie en gebeden ?
  Een afgezaagde kreet ? Helaas ‘t is waar
  Er is geen hoop, geen toekomst hier beneden
  En boven …. Zit er tot op de dag van heden
  Nog niemand naar ons uit te kijken daar ?

  Er wordt in Maassluis intens geleden
  Door dorpeling, bejaarde of gehuchtenaar
  Het heet; “Dat soort is altijd ontevreden”
  Maar tegenwoordig is er goede reden
  Nu willen ze de stad weer gaan verbreden
  En waarempel, ‘n Balkon wordt boulevaar
  Er wordt in Maassluis intens geleden
  Neem ‘de Vliet’ nu eens. Tot afgelopen jaar
  Ik denk aan het verval der zeden
  Waarom daar al die aandacht aan besteden
  Norm & Waard, nou daarover zwijg ik maar
  En menigeen, ‘t is treurig, kijkt ernaar
  En niemand die er tegen op zal treden
  Wat wordt er in Maassluis intens geleden.

  Rebelleer !

 2. Aad Rieken
  18 mei 2017 at 09:35

  ”9 Spreuken en uitdrukkingen bevatten ZORG!”

  Dat zal mij een zorg zijn,(daar trek ik me niets van aan.)

  Die dan leeft die dan zorgt,(geen zorg over de toekomst van anderen.)

  Een hartje zonder zorg,(een zorgeloos iemand.)

  Geen zorgen voor de dag van morgen,(maak je nu nog niet druk over mogelijke toekomstige problemen.)

  Mij een zorg,(wat kan mij het schelen.)

  Eten uit de korf zonder zorg,(geen zorgen meer hebben over zijn levensonderhoud.)

  Geen zorgen voor morgen,elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad,(de moeilijkheden van vandaag zijn genoeg om je zorgen over te maken.)

  Leven uit de korf zonder zorg,(onbekommerd leven.)

  Wie dan leeft wie dan dan zorgt,(geen zorgen maken over de toekomst.)