john-lennon-unreal
Ja beste mede Sluizers dat gevoel krijg ik steeds meer. Ik vraag me zelfs af hoeveel mensen er nog “real” denken/handelen.

Dinsdag in de krant: De Ver. V. NL gemeenten heeft geen idee wie de mensen in de bed/bad/brood voorzieningen zijn.

Huh? … In deze digitale tijd? Gemeenten beseffen niet dat er ook figuren bij zijn die zijn geweigerd wegens mogelijke oorlogsmisdaden. Er is zoveel beloofd en niet nagekomen, gezegd wat leugens/smoesjes zijn gebleken. Hoe zit het met de veiligheid van de burger? En waar kan/moet de burger op kunnen vertrouwen?

De wet geldt voor iedereen, ook burgemeesters horen de overheidsregels op te volgen, die gewoon willen doorgaan met uitgeprocedeerde ergo kansloze asielzoekers, onderdak willen verlenen omdat het voor allen “veiliger” zou zijn (burgervader Haarlem o.a.). Snapt u het nog? Er zijn ook Nederlandse dakloze zwervers, daar zorgt het Leger des Heils voor als het vriest met soep etc. Dus wat is de motivatie van zo’n burgermeester? Emopolitiek?

Vrijdag in de krant: Nausicaa Marbe, Compromis cultuur maakt van politiek charlatanerie.

Amen to that. De kiezer gaat – is gaan – twijfelen aan het democratisch systeem en dat brengt een land grote schade toe. Het gebrek aan karakter en lef, een stevige rechte rug: nee durven zeggen tegen de macht als coalitie-eisen de identiteit van je partij schaden. Herkenbaar en betrouwbaar blijven. Geldt ook voor menselijke waardigheid en menselijke maat.

Ik had het zelf niet beter kunnen zeggen.

Ontoelaatbaar in de zorg

Wat zien we: zorgverzekeraars die tabellen en gemiddelden gaan gebruiken. Dat is in de zorg ontoelaatbaar! Bij die kwaal hoort gemiddeld x aantal behandelingen, eh?….menselijke maat? … Men gaat niet uit van de mens maar van het geld, wat geen simpel ruilmiddel meer is maar het nieuwe gouden kalf. Een doel op zich: besparen waarmee een kleine groep de macht heeft.

Fundamentele discussies moeten terugkomen, geen slogans die slecht beleid moeten verkopen. Niet de kiezer belerend uitleggen dat ie het verkeerd begrijpt. Het vereist een nieuwe opvatting van politiek bedrijven. “Wat is er van de fouten tot nu toe geleerd?” vraagt Nausicaa zich af. Tja

Oekraïne

Als ik dan weer lees dat Oekraïne de druk verhoogt: “wij hebben aan alle eisen voldaan, nu moet de EU aan onze eisen voldoen”. Wat denkt u ? Ik vrees van niet. Men eist en dreigt. En de burger? Die is boos en moe van al dat gedoe.

Lokale politiek

De gemeenteraad bepaalt het beleid van de gemeente op de belangrijkste punten. De raadsleden controleren of het college van burgemeester en wethouders het beleid goed uitvoert. De raad houdt zich ook bezig met de begroting en het jaarverslag. En de leden van de raad houden contact met de inwoners. De crux zit hem in de controle.

Er is een duidelijke rolverdeling tussen de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders. De raad heeft bijvoorbeeld het recht om onderzoek te doen naar het bestuur van het college van burgemeester en wethouders. Deze verdeling staat in de Wet dualisering gemeentebestuur.

Gaten dichten

Mogen wij er op rekenen in Maassluis dat  nu – tegen beter weten in – de intocht van de Goedheilig Man het dubbele heeft gekost (of nog meer) er een verantwoording komt over een jaartje? Wat heeft het echt gekost en wat heeft het opgebracht. We hebben namelijk hele leuke verhalen gehoord, maar nooit cijfers gezien.

En vooral hoe gaat B&W het gat dichten?

Bea Scheurwater

Bea Scheurwater

Columnist per 9-2016 | Stelt vragen die tot nadenken | Vertowijk Bewonerscommissie 1 | VerenOfLood

7 Reacties

 1. Marcel Thomassen
  7 december 2016 at 16:37

  De maatschappelijk onvrede is al immens.

  Geachte Bea, het stukje oneigelijk gebruik, wat ik gelijk schreef nadat ik vanmorgen half wakker werd en jouw column las, half wakker omdat ik ook ter voorbereiding voor morgenochtend in Brussel bij het EU-parlement aanwezig ben met heel veel actie, om o.a. dat PvdA konijnenbrein van een Lodewijk Ascher aldaar wakker te schudden.

  Het m’n geschreven stukje, heeft geheel niets met het handtekeningen verzamelen of de WOB van doen. Maar alles met het zelfreinigende vermogen, fe juridisch bestuurlijk visie of het redelijk integer kunnen/willen handelen van de Maassluis gemeenteraad en het Maassluis college van B&W. Ook de politiek partij-besturen van de lokale en nationale politiek partijen, mogen in deze worden genoemd. Zo niet dan richtten ze zichzelf sucsessievelijk geheel moreel ten gronde.Ze zijn dan immers niet betrouwbaar meer.

  Het gaat hier tenslotte om betrouwbaar openbaar bestuur in Maassluis en het aldanniet zorgvuldig maatschappelijk verantwoording kunnen of willen afleggen door een voltallige gemeenteraad aan de Maassluis bevolking over de bestedingen van de door hen opgebracht belastingen, dit met oog voor de hun noden & wensen en de directe voorzieningen die nodig zijn voor een goed functionerende plaats Maassluis in voorspoed of welzijn.

  Politicus of bestuurder zijn moet weer voelen als een (tijdelijke) roeping. Vrijwel alle huidige politici zijn welbewuste technocratische ijdeltuiten, bureaucratisch huichelachtig carieremakers, zetbazen of doortrapt schijnheilige charlatans die er een politiek familiebedrijf op nahouden voor dochters of zoons, omdat ze weten hoe het systeem werkt (met de Pv/dA Maassluis voorop, maar ook Maassluis Belang, D66 of VSP kan hier wat van).

  De meeste mensen zijn politiek bezien vrij onbenullig Bea, ze laten zich vangen door traditioneel mooie verhalen van de politiek partijen. Modern mensen worden zich dit steeds meer & meer bewust. Bewust dat die verhaaltjes echt niet kloppen, danwel bemerken ze dat het looze beloften zijn van politiek Janus-koppen waar ze financieel & cultureel, sterk van op achteruit van gaan.

  Voorlopig is rebelleren en aan de kaak stellen, openbaar maken genoeg. Immers, een volwassen gemeenteraad heeft genoeg juridische instrumenten om schoon schip te maken. Niet dat ik de Maassluis gemeenteraad of B&W in deze vertrouw Bea. Maar de eerste stap tot actie en het poogen tot een terugwinning van vertrouwen is wel aan hen en aan de PvdA burgemeester Edo Haan, die tot nu toe ferm uitblinkt in enig konijnenbreinen gedrag, evenals een groot deelte van zijn Maassluis gemeenteraad.

  Wij zullen -goedschiks of kwaadschiks- met hen afrekenen bij de landelijk verkiezingen in maart 2017 en bij de gemeenteraadsverkiezing van 2018.

  Kortom :

  Ik heb er zin an

 2. Marcel Thomassen
  7 december 2016 at 12:31

  Oneigenlijk gebruik.

  De Nederlandse gemeenten hebben in het afgelopen jaar 1.2 miljard euro Rijksgelden dat bestemt was voor de WMO (thuiszorg, jeugdzorg, ouderenzorg) in die gemeenten, via de hun pot Algehele Middelen, in eigen zak gestoken, om er leuke dingen mee te doen en om de hun tekorten op de eigen begroting mee weg te werken .

  In Maassluis is in beginsel de Nationale Sinterklaasintocht (kosten 350.000 euro) betaalt uit de Maassluis WMO-pot voor de jeugd, thuis en bejaardenzorg. Dit lokaal (ongeoormerkt) WMO-geld werd toen Maassluis die intocht kreeg toegewezen (kosten 350.000 euro) door ons incestieus gemeentebestuur onder aanvoering van de struikrovers van de verderflijk PvdA alsmede kennelijk een (ex) VSP-wethouder Sociale Zaken subiet overgeheveld uit de gemeentepot WMO naar de gemeentepot Algehele Middelen. Naar dat creatief gemeentelijk boekhouden (broekzak-vestzak beleid), daar komt toch niemand achter, denken ze. Want als je vraagt aan het gemeentebestuur, waaruit werd die Sinterklaas intocht bekostigt, uit de pot WMO-gelden? Kan men als bestuur stug blijven volhouden. Het komt, uit de ons ongeclassificeerde verzamelpot Algehele Middelen. Geen haan die daar naar kraait (maar die zit ook weer bij de PvdA).

  De truc is Maassluizers, (ongeoormerkt) Rijksgelden die men als gemeente niet gebruikt (of niet wil gebruiken/achterover wil drukken) danwel overhoud (omdat men het weer niet gebruikt/achterover drukt), mogen in de eigen gemeente zak worden gestoken (de pot Algehele Middelen). Want dan kan men zo oordeelt het Rijk; als lokaal bestuur kennelijk erg goed besturen, als men op die gelden bespaart. Zo zit dat en zo gaat het hieral jaren (ook met gelden voor de bijstandgerechtigden en armoebestrijding etc.), zelfs de Maassluis Rekenkamer o.l.v. de door mij zeer gerespecteerde voorzitter (John Dolstra van de Christen Unie) heeft hier (nog) niet aandacht aan besteedt.

  Vervloekt sneu is wel, dat al de Maassluis nooddruftigen, hulpbehoevenden en bejaarden door dit kennelijk oneigelijk gebruik van ons stadsbestuur stelselmatig financieel werden/worden gekort of steeds verder zijn uitgekleed (vooral tot op heden en verleden o.l.v. de Maassluis PvdA wethouders van Sociale Zaken & Werkgelegenheid, wat een huichelaars).

  P.S.
  Roddelen doe ik niet aan, ik breng deze bovenbenoemde kwestie wel ter sprake omdat de twee arrogant mensen waar naar verwezen wordt tijdens hun functie’s, honderden Maassluizers (de bijstand gerechtigden, chronisch zieken en gehandicapten, bejaarden, zzp’ers enz. ) hebben gekort op hun rechtvaardig uitkering of aanvullende bijstand, hebben gesanctioneert met straffen en vervolgingen, rechtmatige gelden aan de samenleving hebben onttrokken en veel armlastigen in Maassluis zelfs ten onterechte hebben gecriminaliseert.

  Zelf hebben zij overal lak aan en achten zich boven de wet & volk verheven.

  Opzouten!
  ————–
  een deel van de tekst is geredigeerd, omdat die niet ter zake is en bovendien strijdig met de op onze site gehanteerde algemenen omgangsvormen: https://www.maassluis.nu/over-ons/omgangsvormen/

  • B. Scheurwater
   7 december 2016 at 14:53

   Waarvan acte hr Thomassen. Jelle had een goed voorstel hierover, WOB. handtekeningen actie?

 3. Ronald
  7 december 2016 at 12:18

  We (Slakken) varen er allemaal wel bij ! Leuke bijkomstigheid buiten het feit dat het een geweldig feest was (zelfs voor volwassenen)…Ben ik zelfs weer gaan geloven in Snieklaas….mijn win…lol.

 4. Dick.Pasterkamp.
  7 december 2016 at 10:20

  Gisteren in het AD, Horeca en Middenstand maken meer omzet en verdienen meer geld. Die bedrijfsgroep profiteert van het Sinterklaas feest, maar delen zij die winst met de burger? ik dacht van niet.
  Een grote groep burgers betalen en een kleine groep vult zijn zakken.

  • 7 december 2016 at 10:26

   Wie investeert krijgt nu dus iets terug.
   De Horeca heeft bijna tien jaar geworsteld!
   Als de horeca het nu goed doet, kan zij ook voor de inwoners meer betekenen / bieden.
   Een Win-Win voor Maassluis … en dus ook voor u.
   Fijn dat u dat gevoel deelt.

 5. Aad Rieken
  7 december 2016 at 08:50

  ”Dat Gat Wordt (N)immer Gedicht!”