Stichting Publieke Evenementen Maassluis (SPEM) zal in Maassluis verschillende activiteiten organiseren in het kader van 75 jaar vrijheid in Maassluis. Een van deze activiteiten is dat er elke week een Maassluizer vertelt over zijn of haar idee wat vrijheid eigenlijk is.

 

© spem

© spem

In 2020 is het 75 jaar geleden dat de geallieerden een einde maakten aan de tweede wereldoorlog. Er kwam een einde aan de Duitse bezetting. Ons land, zoals zo vele andere Europese landen, inclusief Duitsland, lag in puin. De overwinning was ten koste van vele doden bevochten. Vrijheid eist haar tol. Maar wat is nu precies vrijheid?

Een zoekslag op het internet levert een veelvoud van artikelen, filosofieën en interpretaties op. Vaak bedoelen we de verwerving van politieke vrijheden zoals vrijheid van godsdienst en van meningsuiting.

Een meer filosofische benadering luidt als volgt:

Negatieve vrijheid is de “vrijheid van invloed van anderen”. Deze vrijheid houdt verband met vrijheid en bevrijding, bijvoorbeeld van dwang en overheersing.

Positieve vrijheid is de “vrijheid tot het inzetten van je eigen vermogen”. Het is de mogelijkheid om te kiezen en het eigen leven in te richten. Dit is de vrijheid waar men het over heeft wanneer het gaat over de vrije wil.

Sinds mei 1945 leven we in Nederland min of meer in vrijheid. Ik schrijf bewust ‘min of meer’. Als de vrijheid van de één ten koste gaat van de vrijheid van de anderen dan is er fundamenteel iets niet juist. Langzaam sluipt de moordenaar van onze maatschappij naar binnen. We vinden ons zelf belangrijker dan de gemeenschap waar we een deel van uitmaken. Individualisering viert hoogtij en staat lijnrecht tegenover het principe van samenwerken. Ongepast gedrag lijkt meer en meer de standaard te worden. Niets is schadelijker voor de vrijheid dan misbruik van vrijheid

Zijn we vergeten dat onze vrijheid niet iets vanzelfsprekends is, dat er in het verleden hard voor is gevochten om die vrijheid te verkrijgen en dat we die vrijheid met wijsheid en met een groot verantwoordelijkheidsgevoel moeten gebruiken? Niet alleen voor onszelf maar ook voor onze naasten. Teamwerk dus. Bedenk de kracht van de som is groter dan de som van de krachten. M.a.w. werken in teamverband levert uiteindelijk meer op. Nederland is, wellicht op het wereldtoneel klein, toch één groot team. Dat er veel onderlinge verschillen binnen ons team bestaan, maakt het samenwerken lastig maar het schept aan de ander kant ook uitdagende mogelijkheden om samen iets moois tot stand te brengen.

Voor mij is vrijheid (ook) de mogelijkheid om zonder onaangename gevolgen dit stukje te mogen schrijven.

Kees Tempelaars

[spem-2020]


Ontdek meer van MAASSLUIS.NU

Abonneer je om de nieuwste berichten naar je e-mail te laten verzenden.

Stichting Publieke Evenementen Maassluis

Stichting Publieke Evenementen Maassluis

SPEM | De Stichting Publieke Evenementen Maassluis is in 20219 opgericht om de activiteiten in het kader van 75 jaar Vrijheid te organiseren, begeleiden en te coördineren. Per 2021 is op verzoek van de gemeente het takenpakket uitgebreid tot meerdere (deels jaarlijkse) activiteiten.