Klik voor de definitie van een column
  Een column is géén nieuwsartikel. Wat is het wel? Onderstaande maakt duidelijk dat je een column moet begrijpen door niet alleen de woorden tot je te nemen, maar door te bedenken welke  boodschap de columnist - mogelijk tussen de regels door -  aan de lezers geeft. Begrijp je de boodschap? Zie je wat de schrijver bedoelt? Daar kan ieder individu wat van vinden. Als het een eigen pijnplek is, kan de lezer de aanvechting hebben om helemaal erin mee te gaan of er volledig tegenin te gaan. Het is goed dat je als lezer weet wat (de waarde en betekenis van) een column is.
  • De aard van de journalistieke vorm van columns is dat deze informatief, leerzaam. onderhoudend maar ook kritisch, humoristisch (parodie, ironisch, sarcastisch, satirisch) en prikkelend kunnen zijn binnen een maatschappelijke context.
  • Waar de columnist dat zelf nodig acht, kunnen links in de tekst staan die naar achtergrondinformatie doorverwijzen
  • Wat voor de één een leuke of rake column is, is voor een ander onzin, een belediging of niet acceptabel. Youp van 't Hek die met alles en iedereen de vloer aanveegt in zijn columns in het NRC wordt niet door iedereen gewaardeerd. Hetzelfde geldt voor Theo Holman in Het Parool en diverse andere columnisten.
  • Aan columnisten wordt door de Nederlandse rechter een grote mate van vrijheid toegekend in hun columns. Deze vrijheid kan zich ook uitstrekken tot teksten die, als ze buiten een column geschreven zouden zijn, als kwetsend of beledigend gekenmerkt worden.
Zie ook bijgaande definitie van wikipedia:  

© wikipedia


column nr: 10

Het meerderheidsstandpunt lijkt nog steeds zo te zijn dat (niet-medische) mondkapjes geen echte bescherming bieden tegen de overdracht van of de besmetting door een virus. Een hoogleraar medische microbiologie zegt zelfs dat dit maar een “schijnveiligheid” betreft. Het lijkt daarnaast onomstreden dat juist het dragen van een mondkapje voor de drager diverse gezondheidsrisico’s met zich mee kan brengen.

Maar waarom stuurt de politiek dan toch aan op een mondkapjesplicht? Kijk daarom voorbij de poppetjes en doorzie het krachtenveld.

Even terug in de tijd…

Toen de coronacrisis in December 2019 begon in China besloot het land in Januari om de provincie Wuhan in ‘Lock down’ te doen. Inmiddels was het virus overgewaaid richting Europa en werd Italië flink getroffen. Begin Maart besloot Italië ook tot een ‘Lock down’.

In deze onzekere tijd waarin Italië zich bevond, was er druk op de beleidsmakers om vooral iets te doen. China was een voor de hand liggend voorbeeld van een ogenschijnlijk succesvol ander land dat Italië in de crisisbestrijding was voorgegaan. Zodoende koos Italië ervoor om van China te leren en het ‘na te doen’. Al snel volgden Spanje, Frankrijk, Oostenrijk, België etcetera die op hun beurt het goede voorbeeld van China en Italië gingen kopiëren.

Begin Maart roeptoetert een geërgerde Belgische Minister zich te storen aan het “corona toerisme” van zijn landgenoten net over de grens in Nederland. Hij waarschuwt: “Het virus stopt niet aan de grens”. In België was de horeca reeds gesloten, maar in Nederland nog niet. Een dag later kwam ook daar een einde aan toen ook Nederland in een ‘intelligente Lock down’ ging.

Nu een steeds groter deel van Europa in ‘Lock down’ was gegaan, nam de druk op Nederland snel toe om ook maatregelen te gaan nemen. Tot dat moment volgde Nederland nog de strategie van het gecontroleerd opbouwen van groepsimmuniteit. Echter, de WHO begon zich er ook mee te bemoeien en vond dat niet verstandig en onvoldoende.

Met de hete adem van Europa, directe buurlanden en de WHO in de nek, nam de druk op Nederland toe om ook in ‘Lock down’ te gaan.

We spreken nu over Maart 2020. Sindsdien zijn de “Peter R. de Vries-jes” (hoogleraren, professoren en doctoren) niet meer aan te slepen of van de buis te slaan. Het RIVM werd verheven tot een soort alwetend orakel dat bij mondje van het OMT de bewindspersonen trouw influisterde wat te doen.

In April stemde de Tweede Kamer over een motie om het OMT uit te breiden met meer expertise inzake gedrag, sociaal-maatschappelijke impact, etcetera. Niet verwonderlijk was het dat deze motie werd verworpen omdat het RIVM geen vreemde eenden in de bijt duldt. Virologen en epidemiologen hebben tenslotte hun eigen ‘community’. Ze komen elkaar al jaren tegen op congressen, ze hebben samen gestudeerd, ze werken samen aan publicaties. Ze solliciteren bij dezelfde teams en instituten.

Als u nu denkt: “Hé, dat lijkt een beetje op slagers die hun eigen vlees keuren!”, dan geef ik U geen ongelijk.

je komt op die pagina via deze link:  deze pagina

in concreto krijg je hier die tabel: Download sterftetabel voor 2020 en vorige jaren

Inmiddels is het September. We hebben versoepelingen van de maatregelen mogen verwelkomen. We gaan weer naar het terras, we mogen weer voetballen, we mogen weer samen in een auto zitten, we mogen weer …

Maar … we zijn overgestapt van patiënten op de IC naar positief geteste patiënten. Aangezien het aantal testen is toegenomen is het logisch dat het aantal positieve testen hoger liggen. Maar dit gaat hoofdzakelijk om gevallen waarbij patiënten geen of bijna geen last hebben.

Waarom wordt dan toch met dit soort cijfers gewerkt. Is dit om de burger angst te zaaien? Alle coronamaatregelen zijn op angst gebaseerd. Men kan kiezen om de angst te laten bepalen wat te doen, denken, voelen en zeggen of men kan als reactie zelf bepalen wat te doen en om dan vanuit jouzelf te bepalen wat klopt aan het verhaal. Anders geeft je alle regie uit handen.

In de afgelopen week van 26 augustus tot en met 1 september zijn 57 mensen die vanwege COVID-19 opgenomen zijn in het ziekenhuis, ten opzichte van 84 in de week daarvoor.

Op de Intensive-Careafdelingen meldt Stichting NICE, 11 nieuwe opnames in vergelijking met 28 IC intensive care -opnames in de week daarvoor.

En toch werd de mondkapjesplicht geïntroduceerd. Eerst nog regionaal als “experiment” en wellicht later ook algemeen. Als u bovenstaande goed heeft overdacht, zal dat u nu niet meer verbazen. Er spelen immers zoveel meer krachten mee dan louter de grondwet of uw zelfbeschikking en gezondheid.

Of die van uw minderjarige kinderen.

Nu de mondkapjesplicht in steeds meer landen om ons heen de realiteit is, neemt de totale druk dusdanig toe, dat ook Nederland een keer door de knieën zal moeten gaan. De vraag zal zijn: hoe ‘intelligent’ doen we dat ditmaal en hebben ze daarom misschien deze spoedwet nodig.

Dat opiniepeiler Maurice de Hond vandaag zijn debuut maakt met een artikel in het belangrijkste medische vakblad van Nederland het “Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde” zal het OMT ook met lede ogen moeten toezien. Samen met een longarts van het Franciscus Gasthuis & Vlieland beschrijft hij hoe het coronavirus zich ook via microdruppels verspreidt, een gevaar vooral bij ventilatie met recirculatie. Iets waar Forum voor Maassluis ook art.51 vragen over heeft gesteld aan het College en waarbij hoop was dat deze voor de opening van het schooljaar beantwoordt zouden worden. Uiteindelijk is dit ook zeer belangrijk voor onze verzorgingstehuizen en de te nemen stappen …

Wie het nu nog weet, mag het zeggen.

Doorzie het krachtenveld! Hoe ontstaan deze krachten? Wat zijn de doelen van bijv. WHO, EU, RIVM en niet in het minst onze regering? Wie heeft er belangen in de vaccin industrie? Wat zijn de economische belangen?

Reageren? ... Blader naar beneden plaats jouw reactie direct onder artikel [binnen 30 dagen na publicatiedatum]

⊗——het einde ——⊗

◄ klik voor Publicatieschema columnisten

voorliggende column is tot nu toe gelezen door: 448 lezers

Aad Rietdijk

Aad Rietdijk

Aad Rietdijk | Forum van Maassluis | Steunraadslid 2019-2020 | Ingenieur | Gestopt met politiek per 2021

1 Reactie

  1. jan van den Hoek
    9 september 2020 at 23:19

    Ja in 2019 zijn 11736 mensen overleden, en we zitten nu in 2020 in de 9 e maand en we zijn eindelijk over de helft van 2019 heen dus we moeten nog even om aan het aantal te komen van 2019 sterkte.