De definitie van een column .....(klik op plusteken)
  Het is goed dat je als lezer weet wat (de waarde en betekenis van) een column is.
 • De aard van de journalistieke vorm van columns is dat deze informatief, leerzaam. onderhoudend maar ook kritisch, humoristisch (parodie, ironisch, sarcastisch, satirisch) en prikkelend kunnen zijn binnen een maatschappelijke context.
 • Wat voor de één een leuke of rake column is, is voor een ander onzin, een belediging of niet acceptabel. Youp van 't Hek die met alles en iedereen de vloer aanveegt in zijn columns in het NRC wordt niet door iedereen gewaardeerd. Hetzelfde geldt voor Theo Holman in Het Parool en diverse andere columnisten. Aan columnisten wordt door de Nederlandse rechter een grote mate van vrijheid toegekend in hun columns. Deze vrijheid kan zich ook uitstrekken tot teksten die, als ze buiten een column geschreven zouden zijn, als kwetsend of beledigend gekenmerkt worden.
Zie ook bijgaande definitie van wikipedia:  

© wikipedia


column nr: 101

Ik kan me herinneren toen ik vroeger naar school ging niet alle vragen even positief werden ontvangen. Sommige vragen vond men te ver gaan, te diepgaand of overbodig. Ook thuis werden niet alle vragen altijd gewaardeerd, op een bepaalde leeftijd werden ze bestempeld als te nieuwsgierig, toen ik wat ouder werd werden ze “brutaal” gevonden om vervolgens beantwoord te worden met: “Zo is het gewoon, discussie gesloten!”. Waagde het dan niet om de vraag nog een keer te stellen, of in een andere vorm want dan werd je naar je kamer verwezen.

Persoonlijke vragen, leuke vragen, diepe vragen, spannende vragen, open of gesloten vragen, vragen zijn er in allerlei vormen. Het doel van vragen stellen is natuurlijk om iets te weten te komen dat je nog niet weet of iets wat je vermoedt bevestigd te krijgen. Vragen stellen geeft ook aan dat je goed geluisterd of gelezen hebt en dat je iets niet hebt begrepen. Goede vragen stellen zorgt er ieder geval voor dat er meer duidelijkheid over een onderwerp komt.

Vragen kunnen vermoeiend zijn, vervelend soms maar eigenlijk maakt elke vraag ons scherper. Het maakt je duidelijk of de ander je begrepen heeft en of je zelf niets vergeten bent. Zo wordt elke vraag opeens heel cruciaal.

Ook voor de gemeenteraad is het heel belangrijk om vragen te stellen. De gemeenteraad is onze vertegenwoordiging, zorgen samen met de burgemeester en wethouders voor de kaders voor wat er moet gebeuren en de raadsleden zien toe op het werk van de burgemeester en wethouders. Een complexe taak waarbij je veel kennis nodig hebt van de verschillende onderwerpen en ontwikkelingen. Geen simpele taak in de huidige tijd waarbij het rijk steeds meer taken op de gemeente afwentelt.

Zoals u wellicht de afgelopen tijd wel voorbij hebt zien komen is de aanpak jeugdhulp een regelmatig terugkerend onderwerp. Met de jeugdhulp is veel geld gemoeid en zijn er veel betrokken partijen. De gemeente Maassluis heeft samen met de gemeente Vlaardingen en de gemeente Schiedam besloten om tot een eigen inkoop over te gaan om daarmee los te komen uit de GRJR, een gemeenschappelijke regeling waarbinnen de deelnemende gemeenten samen de inkoop van de specialistische jeugdhulp vormgeven. De gemeente hoopt op deze manier meer greep op de kosten te krijgen en daarnaast ook de kwaliteit een nieuwe impuls te geven. De ontwikkelingen op dit vlak volgen elkaar razendsnel op met als gevolg dat er veel stukken verschijnen over dit onderwerp, de één nog dikker dan de ander. Het is natuurlijk de bedoeling dat alle raadsleden die stukken lezen en bespreken binnen hun partij om vervolgens hun advies, hun mening of hun vragen kenbaar te maken. Daar het hier wel om een belangrijk onderwerp gaat, jeugd en jongeren die onze toekomst vormen en er veel geld mee gemoeid is is het wel de bedoeling dat elke partij dit grondig doet.

Tijdens de commissievergadering krijgt elke partij vervolgens anderhalve minuut de tijd om vragen te stellen. Ja, u leest het goed, anderhalve minuut, bijzonder weinig, vind u ook niet? Zeker voor zo’n belangrijk onderwerp. Gelukkig hebben de partijen nog de mogelijkheid om schriftelijke vragen te stellen aan de burgemeester en wethouders. De vragen moeten dan natuurlijk wel duidelijk gesteld worden, kort en bondig.

Forum voor Maassluis is zo’n partij die daar regelmatig gebruik van maakt en ook nu bij de nieuwe aanpak voor jeugdhulp. Schriftelijk werden er 56 vragen ingediend over dit onderwerp. U kunt denken “Zo dat zijn er wel veel” maar dat maakt alleen maar duidelijk dat Forum voor Maassluis het document en alle informatie die daarbij hoort goed heeft doorgenomen. Zij vragen om meer duidelijkheid op bepaalde delen om zo de burgmeester en wethouders goed te kunnen adviseren en hun taak als volksvertegenwoordiging goed te kunnen uitvoeren.

Wat schetst mijn verbazing toen ik hoorde dat de VSP het hier absoluut niet mee eens was en zelfs om een vergadering vroeg van alle fractievoorzitters, onder het mom van twee tot drie vragen waren wel het maximale! Even ter verduidelijking, er is geen maximum aan vragen die je als partij schriftelijk mag stellen.

Hier ontstaat toch wel een hele rare situatie, een partij die de belangen van zijn achterban wel op een hele rare manier vertegenwoordigd. Ik neem toch aan dat de burgers die op de VSP gestemd hebben ook willen weten hoe de kwaliteit van de jeugdhulp verbeterd kan worden en hoe een deel van de belastingcentjes van dezelfde burger besteed gaan worden. Hoe hun (klein)kinderen in de toekomst beter geholpen gaan worden?

Dat bereik je volgens mij toch niet als je een andere partij probeert de mond te snoeren! Heeft niet iedere vraag die gesteld wordt het doel om meer kennis te vergaren, blinde vlekken zichtbaar te maken en zo te komen tot verbeteringen?

PS

Ik blijf de lokale politiek nauwgezet volgen. U ook?  Het is zo maart 2022 en dan weten we op wie we (niet) moet stemmen

Reageren? ... Blader naar beneden plaats jouw reactie direct onder artikel [binnen 30 dagen na publicatiedatum]

⊗——het einde ——⊗

◄ klik plus voor schema WIE SCHRIJVEN DE VOLGENDE KEREN?

voorliggende column is tot nu toe gelezen door: 336 lezers

WIE SCHRIJVEN DE VOLGENDE KEREN?

Bekijk in LANDSCAPE stand (kantel uw portrait stand ) voor een goede weergave

Trudie Pasterkamp

Trudie Pasterkamp

Trudie Pasterkamp | Zaterdagcolumnist per 9-2017 | Coach Rouwverwerking & Verlies | Praktijk ELBE | Gastcolumnist in zomer 2017

3 Reacties

 1. Desiree van Doremalen
  26 juli 2021 at 23:01

  “De belangrijkste reden is, de hulp moet beter en de kosten moeten worden beheerst. Beiden gingen niet goed in de grote GRJR” schrijft de hr. Luijendijk hierboven.

  Als burger van Maassluis ben ik er niet van overtuigd dat de nieuwe manier van aanbesteden volgens het nieuwe model naar voorbeeld van Alphen aan den Rijn en Utrecht beter en goedkoper gaat worden. Alphen aan de. Rijn had een verlies van €5.000.000

  Zoals ik het Koersplan en de bijbehorende documenten heb gelezen menen gemeenten met een consortium goedkoper uit te zijn omdat men meent dat de financiële risico’s op het consortium afgewenteld kunnen worden.

  Ik help je even uit de droom. Verliezen kunnen niet op het consortium worden afgewenteld dat bepaalde het gerechtshof in Den Haag al in februari 2017. Ik meen mij niet te herinneren dat de VSP deze vraag ooit heeft gesteld.
  Er worden over dit omvangrijke dossier sowieso weinig zinnige vragen gesteld, omdat maar weinig raadsleden er überhaupt wat van begrijpen. Het zou een welkome aanvulling zijn als er een paar juristen in de Gemeenteraad zouden zitten. Dan wordt het niveau van de vragen iets hoger.

  Ik heb de raadsstukken voor zover ik deze openbaar kon vinden er nog eens op na geslagen, ik maak daaruit niet op dat de vragen aanbod zijn gekomen. Als dat wel zo is dan is de beantwoording onjuist of onvolledige. Ik meen mij namelijk nog te herinneren dat tijdens de commissie vergaderingen de wethouder weinig vragen te beantwoorden. Vooralsnog is het mij een raadsel hoe de Gemeenteraad zich op dit geldverslindend en omvangrijke dossier laat afschepen met slechts 1,5 minuut spreektijd. De democratische controle kan op die manier niet worden uitgeoefend. Dat raakt niet alleen
  de kaderstellende taken van het hoogste gemeentelijk orgaan maar ook de portemonnee van de burger in Maassluis.

  @VSP Ook als de besluitvorming rond is staat het een raadslid vrij om vragen te stellen. Er kan geen limiet gesteld worden aan het aantal gestelde vragen. Ook niet als daarover afspraken zijn gemaakt. De gemeentewet stelt geen limiet aan het aantal vragen dat geteld mogen worden. Nergens in de gemeentewet staat dat je na besluitvorming over een onderwerp geen vragen meer zou mogen stellen.

 2. Ton Luijendijk
  26 juli 2021 at 12:32

  Een verduidelijking dan maar Trudie.
  De keuze’s die zijn gemaakt in het dossier Jeugdhulp versus de GRJR zijn uitvoerig vooraf gegaan met het informeren van de raad in een volggroep, ( ook FvM zat hierin ) en thematische behandelingen met de raad over dit onderwerp. De anderhalve minuut waar je het over hebt klopt in dit geval niet want het was meer, gingen dus maanden ( meer dan een jaar) voorbereiding met de raad vooraf.
  Uiteindelijk heeft de raad unaniem ingestemd, dus ook FvM stemde in, met het Koersdocument om een groot deel van de Jeugdhulp samen met Vlaardingen en Schiedam te gaan organiseren. De belangrijkste reden is, de hulp moet beter en de kosten moeten worden beheerst. Beiden gingen niet goed in de grote GRJR.
  Dat is zegge en schrijven drie maanden geleden besloten. Om dat nu alsof je zojuist onder een steen vandaan komt, met zo’n waslijst van vragen te komen die allemaal uitvoerig aan bod zijn geweest en waar dus besluitvorming waar ook FvM voor heeft gestemd, dat zegt dan misschien meer over de inbreng tijdens dit lange proces van die partij.

  • Trudie Pasterkamp
   26 juli 2021 at 22:05

   Beste Ton, dank voor je reactie. Ik vraag me wel af of de vragen gelezen zijn door de VSP. De vragen van FvM gaan voornamelijk over de aanbesteding (het proces er na) en niet over het traject daarvoor. Als al deze vragen al behandeld zouden zijn zou de beantwoording niet zo moeilijk moeten zijn, toch?

 3. Dick.Pasterkamp.
  24 juli 2021 at 16:19

  Het is een stomme poging van de VSP om een partij de mond te snoeren, de hoeveelheid vragen staat vrij soms zijn er het er weinig soms veel wat maakt het uit. Als een college niet duidelijk is in een zaak ,dan grijpt een partij naar een ander wapen. Maar ik begrijp het wel, je eigen onvermogen verbloemen.
  Het Forum is de over gebleven partij van de oppositie de rest zwijgt in alle talen,

  … een openbaar toilet daar maakt men zich druk over wat een gezeik.