Klik voor de definitie van een column
  Een column is géén nieuwsartikel. Wat is het wel? Onderstaande maakt duidelijk dat je een column moet begrijpen door niet alleen de woorden tot je te nemen, maar door te bedenken welke  boodschap de columnist – mogelijk tussen de regels door –  aan de lezers geeft. Begrijp je de boodschap? Zie je wat de schrijver bedoelt? Daar kan ieder individu wat van vinden. Als het een eigen pijnplek is, kan de lezer de aanvechting hebben om helemaal erin mee te gaan of er volledig tegenin te gaan. Het is goed dat je als lezer weet wat (de waarde en betekenis van) een column is.
 • De aard van de journalistieke vorm van columns is dat deze informatief, leerzaam. onderhoudend maar ook kritisch, humoristisch (parodie, ironisch, sarcastisch, satirisch) en prikkelend kunnen zijn binnen een maatschappelijke context.
 • Waar de columnist dat zelf nodig acht, kunnen links in de tekst staan die naar achtergrondinformatie doorverwijzen
 • Wat voor de één een leuke of rake column is, is voor een ander onzin, een belediging of niet acceptabel. Youp van ’t Hek die met alles en iedereen de vloer aanveegt in zijn columns in het NRC wordt niet door iedereen gewaardeerd. Hetzelfde geldt voor Theo Holman in Het Parool en diverse andere columnisten.
 • Aan columnisten wordt door de Nederlandse rechter een grote mate van vrijheid toegekend in hun columns. Deze vrijheid kan zich ook uitstrekken tot teksten die, als ze buiten een column geschreven zouden zijn, als kwetsend of beledigend gekenmerkt worden.
Zie ook bijgaande definitie van wikipedia:  

© wikipedia

Patricia een keertje op dinsdag ipv op zondag [ redactie]

Ik sta voor de pinautomaat maar kan nergens m’n bankpas vinden. Dat zijn van die momenten dat ik denk … waarom …?? Nadat ik thuis wat pogingen heb gedaan om hem te traceren, besluit ik toch maar naar de bank te gaan om daar mijn geld op te nemen en dan ook maar een nieuwe pas aan te vragen.

Zo vervolg ik mijn weg naar De Lier want ja … in Maassluis is de kleine vestiging niet meer aanwezig. Gelukkig ben ik voorzien van een auto, maar realiseer me ook dat als je die mogelijkheid niet hebt, het er niet makkelijker op wordt.

Ik word hartelijk ontvangen en geef aan dat ik graag geld wil opnemen en een nieuwe pas wil aanvragen. Maar dan vertelt de dame me dat het niet mogelijk is om geld op te nemen. En een nieuwe pas aanvragen duurt 2 werkdagen alleen … het weekend zit er tussen en maandag is geen werkdag dus zal het dinsdag worden voordat de pas binnen is.

Ik realiseer me ineens dat iemand dan vijf dagen zonder geld komt te zitten … hoe dan??…

We raken in gesprek en deel mijn ongenoegen. Hoe kan het zijn, dat zo’n groot bedrijf een systeem bedenkt waarin dit soort situaties niet verholpen kan worden. Nu is mijn probleem niet dat ik geen geld heb om mijn boodschappen te doen, maar ik kan me voorstellen dat zoiets zich wel kan voordoen. Haar oplossing is om dan misschien bij iemand geld te lenen. Ik zie dat ze het zelf ook ongemakkelijk vind om dit te benoemen en het er mee eens is dat deze formule niet handig is.

Het sentiment komt naar voren hoe fijn het was dat er nog kleine vestigingen waren waar je gewoon even binnen kon lopen als zich iets voordeed en dit soort situaties gewoon verholpen konden worden. Als je een vraag had liep je ergens naar binnen en hoefde je niet eerst met een automatische robot stem al je gegevens te delen waarna je drie kwartier aan de lijn dient te hangen voordat je iemand live kan spreken.

Ik deel mijn constateringen die ik al langere tijd met me meedraag: het wordt zo onpersoonlijk allemaal. Ook voor mensen die moeilijker in de maatschappij kunnen aanhaken, wordt het steeds moeilijker gemaakt. Ik benadruk dat ik altijd heel vriendelijk wordt behandeld en dit geen persoonlijke uiting is naar haar, maar ik zie de consequenties van begeertes en het meer en meer willen ten koste van anderen …

Ook word ik geconfronteerd met mijn eigen handeling en verantwoordelijkheid hierin … al langere tijd ben ik van plan over te stappen naar een bank die bijdraagt aan een eerlijkere en betere wereld. Een bank waarin het belang mens, dier en natuur centraal staan. Waarin je geld bijdraagt aan opbouw, in plaats van aan roofbouw. Ik had de eerste stappen al genomen, de pas heb ik liggen, ik moet alleen nog alles overzetten … deze confrontatie stimuleert me om per direct dit verder op te pakken. Ik weet dat het mijn eigen verantwoordelijkheid waarin ik beleg en wat ik ondersteun.

Ik bied mijn excuus aan en bedank haar dat ze even naar me wilde luisteren. Ze geeft aan me te begrijpen en haalt haar schouders op, ze had het ook graag anders gezien in de wereld.


Patricia van Lingen

Patricia van Lingen

Patricia van Lingen | activiteitenbegeleidster | buurtcentrum De Hooftzaak |
verbinding verwondering inspiratie | Dichteres | Boomredder

1 Reactie

 1. Dick Hubert
  22 augustus 2023 at 09:00

  Van: dhubert@caiway.nl
  Verzonden: 14 augustus 2023 09:43
  Aan: ‘Miriam Osten’
  Onderwerp: RE: servicepunt Maassluis

  Beste Miriam,

  Het gaat niet direct om mij maar om de service van de systeembanken. Geen enkele grote bank heeft een servicepunt in Maassluis.
  Als we het dan over toegankelijk bankieren praten dan vind ik dat de banken weinig klantenservice bieden. Nu bent je verplicht naar Vlaardingen te reizen.
  Zelf bankier ik bij de ING en andere kleine banken.

  In 2021 antwoordde de ING op een aantal vragen van mijn het volgende:

  Gelet op de miljarden winsten die de banken momenteel maken, lijkt een servicepunt voor de klanten van de systeembanken
  (desnoods één gezamenlijk servicepunt) in Maassluis toch niet de onoverkomelijke kosten voor de banken.
  Service en Toegankelijkheid staat volgens mij niet hoog in het vaandel van de banken.

  Met vriendelijke groeten
  Dick Hubert

  Dick Hubert
  Twijnerij 39
  3142 BW Maassluis
  Tel. 06 37172682

  Van: Miriam Osten
  Verzonden: 10 augustus 2023 16:24
  Aan: dhubert@caiway.nl
  Onderwerp: servicepunt Maassluis

  Geachte heer Hubert,

  Dank voor uw reactie op de website toegankelijk bankieren.

  U geeft aan dat het fijn zou zijn als er een servicepunt van een van de systeembanken zou zijn. In het algemeen zijn kantoren gesloten omdat er bijna geen mensen naar toe kwamen. Bij sluiting van een kantoor wordt er in de regel een servicepunt geopend of zijn er andere mogelijkheden voor persoonlijk contact: veel kan via de telefoon en met beeldbellen. Er bestaan bij sommige banken ook mogelijkheden voor bezoek aan huis.

  Kennelijk zit er in Maassluis geen enkel kantoor of servicepunt waar u naartoe kunt. Wel in omliggende plaatsen, zie ik. Is dat voor u onoverkomelijk? Ik denk dat u dan wel op een andere manier geholpen kunt worden. Mijn vraag voor nu is dus: bij welke bank zit u en met welke vraag zit u? Dan kan ik kijken hoe u verder geholpen kunt worden.

  Met vriendelijke groet,

  Miriam Osten

  Van: noreply@toegankelijkbankieren.nl
  Verzonden: donderdag 3 augustus 2023 12:22
  Aan: Info NVB
  Onderwerp: Nieuwe inzending van Contact

  Naam
  Dick Hubert
  E-mailadres
  dhubert@caiway.nl

  Bericht
  Het zou prettig zijn als één van de systeembanken een servicepunt in Maassluis opent. Een stad met 35.000 inwoners zonder één servicepunt