Klik voor de definitie van een column
  Een column is géén nieuwsartikel. Wat is het wel? Onderstaande maakt duidelijk dat je een column moet begrijpen door niet alleen de woorden tot je te nemen, maar door te bedenken welke  boodschap de columnist - mogelijk tussen de regels door -  aan de lezers geeft. Begrijp je de boodschap? Zie je wat de schrijver bedoelt? Daar kan ieder individu wat van vinden. Als het een eigen pijnplek is, kan de lezer de aanvechting hebben om helemaal erin mee te gaan of er volledig tegenin te gaan. Het is goed dat je als lezer weet wat (de waarde en betekenis van) een column is.
  • De aard van de journalistieke vorm van columns is dat deze informatief, leerzaam. onderhoudend maar ook kritisch, humoristisch (parodie, ironisch, sarcastisch, satirisch) en prikkelend kunnen zijn binnen een maatschappelijke context.
  • Waar de columnist dat zelf nodig acht, kunnen links in de tekst staan die naar achtergrondinformatie doorverwijzen
  • Wat voor de één een leuke of rake column is, is voor een ander onzin, een belediging of niet acceptabel. Youp van 't Hek die met alles en iedereen de vloer aanveegt in zijn columns in het NRC wordt niet door iedereen gewaardeerd. Hetzelfde geldt voor Theo Holman in Het Parool en diverse andere columnisten.
  • Aan columnisten wordt door de Nederlandse rechter een grote mate van vrijheid toegekend in hun columns. Deze vrijheid kan zich ook uitstrekken tot teksten die, als ze buiten een column geschreven zouden zijn, als kwetsend of beledigend gekenmerkt worden.
Zie ook bijgaande definitie van wikipedia:  

© wikipedia


De cijfers over afgelopen jaar zijn nog niet bekend maar het jaar ervoor waren er 32.000 mensen dakloos volgens het CBS, daarvan zijn er 18.300 uit Rotterdam en omgeving. Volgens de cijfers van het CBS is er al jaren sprake van een daling. Organisaties zoals het Leger des Heils en het CVD zien echter een heel ander beeld en hebben in het verleden ook al aangegeven dat deze cijfers wellicht niet juist zijn daar er veel onzichtbare daklozen zijn die elders verblijven door spanningen thuis, huiselijk geweld e.d.

Een onderdak, een thuis hebben, is een van de belangrijkste zaken in ons leven. De plek waar we elke dag weer naar toe terugkeren, waar we met ons gezin samen zijn, waar we onze rust vinden en waarvandaan we ons leven opbouwen. Op het moment dat je het dak boven je hoofd letterlijk kwijtraakt en er geen ander voor terug kunt vinden beginnen je problemen zowel in praktische zin als geestelijk. Zodra je geen adres meer hebt waar je ingeschreven staat gaan er allerlei instanties bij je aan de bel trekken. Nou zult u denken, “Ach, wat maakt dat uit, want ze kunnen je toch niet vinden” maar dat is niet helemaal waar.

Om een voorbeeld van zo`n instantie te noemen is daar de ziektekostenverzekering waar je verplicht bent om een adres te hebben, heb je geen adres dan kunnen ze je eigenlijk ook niet verzekeren. Dan ontstaat een nieuw probleem, want behalve dat je geen gebruik meer kunt maken van de huisarts en de tandarts ben je in Nederland verplicht om een ziektekostenverzekering te hebben en als je die niet hebt kom je automatisch terecht bij CAK en zij gaan dan de premie automatisch inhouden op het inkomen. Deze premie wordt ook nog eens verhoogd waardoor je 120 procent van de normale premie betaald. Als er geen inkomen is -wat heel goed kan want als je een uitkering hebt en je wordt dakloos raak je ook de uitkering kwijt- dan bouw je dus automatisch een schuld op. Dit is zomaar één van de vele praktische problemen waar je als dakloze tegenaan loopt.

Een ander groot probleem is dat veel dakloze mensen geestelijke problemen ontwikkelen, doordat er steeds meer schulden ontstaan en het mensen niet lukt om een andere woning te vinden raken mensen depressief en ontwikkelen ze psychische aandoeningen. Mensen kloppen uiteindelijk vaak bij instanties aan voor hulp, omdat ze er zelf niet meer uitkomen, maar zolang het meest elementaire onderdeel van het leven, een thuis hebben, niet wordt opgelost kan ook de hulpverlening weinig doen.

Ik hoor u al zeggen, “Dit is een ver-van-mijn-bed show” en dat begrijp ik, maar toch is dat niet helemaal waar. In het afgelopen jaar heb ik in Maassluis al drie mensen leren kennen die hier mee te maken kregen, alle drie na het verbreken van hun relatie. Alle drie hardwerkende mensen die geen andere woning konden vinden. Eén moest uiteindelijk gebruik maken van de vrouwenopvang en word zo verder geholpen, de andere twee trokken bij hun ouders in totdat ze zelf weer iets kunnen vinden en dan mag je nog blij zijn dat je ouders nog leven en ze plek hebben om je onderdak te verlenen! Het verdriet was er ieder geval niet minder om, want eerlijk wie wil er op zijn veertigste of vijftigste weer bij zijn of haar ouders wonen?

Onlangs heeft burgemeester en wethouders besloten tot een tijdelijke noodopvang voor vluchtelingen in Maassluis, de raad stond bijna unaniem achter dit besluit. Forum voor Maassluis was de enige partij die tegen stemde.

Wat was hier nou de reden van? Forum voor Maassluis verbaast zich erover dat als we in Nederland zoveel daklozen hebben waar nauwelijks iets voor wordt gedaan, we wel in staat zijn om vluchtelingen op te vangen. Daklozen zijn mensen die vaak jarenlang overal in ons land aan meebetalen, via premies en belastingen, toch. En op het moment dat je dakloos wordt, laat datzelfde land je stikken.

Forum voor Maassluis is van mening dat deze mensen ook recht hebben op passende opvang en nog veel beter: uiteindelijk weer een eigen dak boven hun hoofd hebben. Wethouder Kuiper merkte tijdens het debat op dat voor deze doelgroep de opvang in Vlaardingen “De Elementen” is. Dan is deze wethouder toch niet erg goed ingelicht, De Elementen is een nachtopvang waar je vanaf een bepaalde tijd welkom bent en waar je ’s morgens weer je biezen moet pakken. Daarnaast werkt ook De Elementen met een wachtlijst en ben je dus niet verzekerd van een plek.

Een wachtlijst geeft dus al aan dat dat er meer aanmeldingen zijn dan plekken en voor al die mensen die geen plek weten te bemachtigen is er geen Lady Anne waar zij terecht kunnen. Het is dus niet zo dat Forum voor Maassluis tegen het helpen van vluchtelingen is maar vóór hulp voor iedereen!

Trudie is Nr 2 op de kandidatenlijst voor gemeenteraadsverkiezingen 2022


Reageren? ... Blader naar beneden plaats jouw reactie direct onder artikel [binnen 30 dagen na publicatiedatum]

⊗——het einde ——⊗

◄ klik voor Publicatieschema columnisten

voorliggende column is tot nu toe gelezen door: 261 lezers

WIE SCHRIJVEN DE VOLGENDE KEREN?

Trudie Pasterkamp

Trudie Pasterkamp

Trudie Pasterkamp | Zaterdagcolumnist per 9-2017 | Coach Rouwverwerking & Verlies | Praktijk ELBE | Forum voor Maassluis■ Steunraadslid 2022-2026 ■

1 Reactie

  1. Barry Smoor
    8 januari 2022 at 09:27

    Plek zat in die haven gewoon een boot er naast leggen