Klik voor de definitie van een column
  Een column is géén nieuwsartikel. Wat is het wel? Onderstaande maakt duidelijk dat je een column moet begrijpen door niet alleen de woorden tot je te nemen, maar door te bedenken welke  boodschap de columnist – mogelijk tussen de regels door –  aan de lezers geeft. Begrijp je de boodschap? Zie je wat de schrijver bedoelt? Daar kan ieder individu wat van vinden. Als het een eigen pijnplek is, kan de lezer de aanvechting hebben om helemaal erin mee te gaan of er volledig tegenin te gaan. Het is goed dat je als lezer weet wat (de waarde en betekenis van) een column is.
 • De aard van de journalistieke vorm van columns is dat deze informatief, leerzaam. onderhoudend maar ook kritisch, humoristisch (parodie, ironisch, sarcastisch, satirisch) en prikkelend kunnen zijn binnen een maatschappelijke context.
 • Waar de columnist dat zelf nodig acht, kunnen links in de tekst staan die naar achtergrondinformatie doorverwijzen
 • Wat voor de één een leuke of rake column is, is voor een ander onzin, een belediging of niet acceptabel. Youp van ’t Hek die met alles en iedereen de vloer aanveegt in zijn columns in het NRC wordt niet door iedereen gewaardeerd. Hetzelfde geldt voor Theo Holman in Het Parool en diverse andere columnisten.
 • Aan columnisten wordt door de Nederlandse rechter een grote mate van vrijheid toegekend in hun columns. Deze vrijheid kan zich ook uitstrekken tot teksten die, als ze buiten een column geschreven zouden zijn, als kwetsend of beledigend gekenmerkt worden.
Zie ook bijgaande definitie van wikipedia:  

© wikipedia

Alhoewel ik tegen oorlog en wapens ben, kan ik de oproep voor invoering begrijpen. De dienstplicht is trouwens niet afgeschaft, maar de opkomstplicht is uitgesteld sinds 1 mei 1997, een grote fout in mijn ogen.

Natuurlijk wordt in de betogen van de Haagse politici, over dit onderwerp, gewikt en gewogen met woorden om niemand “te kwetsen”, om dingen niet bij zijn of haar naam te noemen. Alleen maar om de middenweg te kiezen en geen stemmen kwijt te raken. Ergens echt voor staan en tot uitvoer te brengen blijft verdraaide moeilijk. Onze jeugdzorg is overbelast, waar die oorzaak dan ook ligt. Maar de zorg om de jeugd, dus hun toekomst, is er wel en neemt niet af, maar neemt alleen maar toe.

Discipline en respect is totaal zoekgeraakt bij een grote groep onopgevoede jeugd. Waar ouders de grip op hun kinderen verliezen en weg kijken. Grote monden, agressie, de onverschilligheid, verlies van respect voor elkaar of zelfs voor jezelf, de openlijke haat tegen het “anders zijn”, bendevorming, de aantrekkingskracht van drugshandel of loopjongen zijn.

Als ik wat rondsnuffel op internet is de meerderheid voor invoering van de dienstplicht waarbij veelvuldig het woord “discipline” wordt genoemd. In de loop van de jaren zijn er diverse ideeën geopperd. Zo wilde Balkende de dienstplichtwet inzetten op probleemjongeren naar opvoedkamp te sturen, las ik. En Buma wilde invoering om meer eenheid te krijgen in de samenleving. Alles strandt bij het benoemen oftewel plas plas plas, alles blijft zoals het was.

Eeuwige pamperen van groepen jongeren welke het moeilijk hebben, zonder met een goed plan te komen om juist die jongeren bij de hand te nemen. Jongeren die denken dat alles in het leven aankomt waaien zonder er iets voor te hoeven doen. Van de “oude stempel” zijnde heb ik, ondanks mijn bergen en dalen, geleerd te gaan waar je voor wilt gaan. Ik heb mijzelf geleerd waar een wil is, is een weg. Bergen en dalen mogen in mijn ogen geen beletsel zijn om daaraan te werken, de weg naar je eigen toekomst. Benoemen mag maar wentelen erin moet je niet doen.

Vele mannen hebben voor 1997 tijden hun dienstplicht “afgezien”, zijn “gehard” of zijn “afgeknepen”. Zijn ze daar slechter van geworden? Ik hoor mijn Arie zeggen, absoluut niet. Lang weggeweest op zogenaamde oefeningen. De kou getrotseerd door in een zelf gegraven schuttersputje te slapen rondom witte koude vlaktes. Zelf je potje uit blik opgewarmd in die kou. Warme douche, vergeet het maar. Niks geen grote bek tegen een meerdere… weekend binnen blijven was het resultaat.

Discipline daar gaat het om. Als we de attitude van sommige jeugd zien dan zou een verplichte dienstplicht de maatschappij en de jeugd goed doen. Eerlijk gezegd is invoering echt niet zo’n slecht idee. Maar laat ook de statushouders de keus om ons land “te dienen”. Het geeft ze direct een goed inzicht hoe onze normen en waarden zijn, hoe onze maatschappij “draait” en maar ook wat er verwacht wordt van je als Nederlander.

Het niet durven bespreken van diverse onderwerpen in een klas bevordert totaal niet het “samen” zijn in de maatschappij. Het ontkennen van de Holocaust, daar schrik ik enorm van, het beangstigt mij.

In het midden gelaten of het CDA nou wel of niet mijn partij is, ik kan mij goed vinden in Wopke Hoekstra zijn woorden “Jongeren tussen de 18 en 25 jaar kunnen een jaar besteden aan het versterken van onze krijgsmacht en de nationale veiligheid, of…aan een sociaal maatschappelijk taak, zoals zorg en welzijn”. Laat de schoolgaande jeugd een verplichte vrije keuze maken tussen het een en het ander.

Reageren? … Blader naar beneden plaats jouw reactie direct onder artikel [binnen 30 dagen na publicatiedatum]

⊗——het einde ——⊗

◄ klik voor Publicatieschema columnisten

voorliggende column is tot nu toe gelezen door: 289 lezers

WIE SCHRIJVEN DE VOLGENDE KEREN?


Yvonne Boeckx

Yvonne Boeckx

Yvonne Boeckx | Zaterdagcolumnist (2 wekelijks) | 8/2015 - 2/ 2020

1 Reactie

 1. peter Tijl
  25 maart 2023 at 19:21

  De opkomstplicht is uitgesteld.
  Dus een simpele beslissing Ja / Nee
  Zo Ja, kan direct ingaan.