colum nr: 12

De komende maand is het zover. Dan gaan we naar de stembus voor de verkiezing Provinciale Staten en Waterschap. Wat gaat u doen? In ieder geval stemmen hoop ik! En op welke partij?

Ik neem u even mee naar de Provincie en het Waterschap. Een leuke ervaring, een aantal weken geleden was ik uitgenodigd om als “gast van de fractie” een vergadering bij te wonen van onze provinciale fractie. Het was net of ik in Maassluis was, want er kwamen insprekers om aandacht te vragen voor een geluidswal. U weet wel, zo’n wal die er maar niet komt. In dit geval elders in de regio.

Wanneer je verder kijkt naar de provinciale agenda dan zijn veel onderwerpen herkenbaar omdat we lokaal betrokken zijn bij de verdere uitwerking (bv. woningbouw) of bijvoorbeeld via onze samenwerkingsverbanden (economie, vervoer).

Zal ik u in ieder geval één goede reden geven om te gaan stemmen op woensdag 20 maart? Dat is dat u dan rechtstreeks mag kiezen! Een paar regels terug noemde ik de samenwerkingsverbanden. Dat zijn, eenvoudig gezegd, onderwerpen waar je als gemeente alleen te klein voor bent, dus dan ga je samenwerken. Dat heeft voordelen maar een enorm nadeel is dat bestuurders minder goed zijn aan te spreken op de resultaten van het samenwerkingsverband. Neem nu de Hoekse Lijn. Formeel een project van de stad Rotterdam in samenwerking met de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH). De Metropoolregio is een samenwerkingsverband van 23 gemeenten. De discussie rond de voortgang loopt via de eigen wethouders of via de adviescommissie. Dat is natuurlijk een enorm log proces.

Dus, wanneer je de kans hebt om persoonlijk op iemand te stemmen die je capabel acht om de provincie of waterschap te besturen, zeker doen! Dan weet je bij wie je aan de bel kunt trekken als iets niet in de haak is! Maar je kent natuurlijk niet iedereen persoonlijk. Naast het bekijken van standpunten is het ook nuttig om te kijken naar de cultuur binnen een politieke partij. Is het een partij die gericht is op samenwerking of komt de partij enkel in het nieuws door strubbelingen en interne verdeeldheid? Is het een partij die duidelijke lijnen uitzet? Kijk naar wat jij belangrijk vindt.

Oh ja, en die landelijke debatten? Dat is natuurlijk wel een beetje raar. Maar het kan wel helpen om de “nieren te proeven” van de landelijke partijen. Is het enkel powerplay of worden er inhoudelijk zinnige dingen gezegd.

Gaat uw hart uit naar lokale partijen of naar een landelijke partij met een lokale afdeling? De keus is aan u. Lokale partijen zijn ontstaan vanuit het gedachtegoed dat ze beter kunnen opkomen voor lokale belangen. Het voordeel van landelijke connecties is het gemak waarbij je knelpunten landelijk aan de orde kunt stellen.

Tja, en om de uitdaging nog wat groter te maken wil ik u op het hart drukken om niet alleen de komende weken te kijken naar de activiteiten van de verschillende partijen. Hoe zit het over een jaar? Wanneer u het nieuws volgt of op internet kijkt naar de website van uw politieke keuze, bent u dan blij met wat u leest?

Tenslotte: Wat doen ze nu eigenlijk.

Provincie

Onder andere: Ruimtelijke ordening, Volkshuisvesting (woningen), Natuur, Openbaar Vervoer, Economie & Agrarische zaken, Toezicht op gemeenten en waterschappen. Verder worden de leden van de Eerste Kamer gekozen door de leden van de Provinciale Staten (27 mei 2019).

Waterschappen

Zorgen voor goed waterbeheer. Genoeg en schoon water en bescherming tegen te veel water. Een andere benaming voor Waterschap is Hoogheemraadschap.

Wanneer het gaat om de strijd tegen overtollig water in onze eigen stad dan speelt het Waterschap daar ook een rol in. Zeker een belangrijke verkiezing dus!

In ons geval gaat het om het Hoogheemraadschap Delfland.

Van mij mag iedere verkiezingsdag een feestdag zijn. Het feest van de democratie. Wanneer u naar de stembus gaat, denk dan eens aan landen waar je niet zelf mag kiezen, waar uitslagen worden gemanipuleerd of politiebewaking nodig is bij de stembureaus!

Stemmen? Doen!

Overzicht van de partijen die meedoen aan de waterschapsverkiezingen:

Afvalwaterketen-en-zuiveren

Informatiewebsite verkiezingen Zuid-Holland:

provinciale verkiezingen
Klarie Oosterman

Klarie Oosterman

Klarie Oosterman | Gemeenteraadslid Christen Unie | Quality Assurance Manager | donderdagcolumnist 1x4 weken per 6/2018

2 Reacties

 1. tlpeter
  28 februari 2019 at 13:47

  Helemaal mee eens, ga stemmen.
  Ook Indien je moe bent van de politieke spelletjes die gespeeld worden in de plaatselijke- provinciale- en landelijke- politiek, geef dan meer gewicht aan je stem door te stemmen op je partij van je keuze.
  Als protest tegen voorgaande stem je op de laatste kandidaat op de lijst.
  Mogelijk worden de partij bonzen wakker en gaan ook regeren ten behoeve van U.
  Wie geeft hier een landelijk platform aan.
  Want alleen een actie van u en ik zet geen zoden aan de dijk.

 2. Bea Scheurwater
  28 februari 2019 at 13:20

  Stemmen? Doen!