column nr: 12

Boze boeren, enthousiaste klimaatstakers, ontevreden leerkrachten, teleurgestelde hardrijders, gecriminaliseerde toeslagontvangers… Wat verlang ik naar een samenleving die eerlijker is voor iedereen. Een samenleving met een gezonde balans tussen mens en natuur. Een regering die zich aan haar eigen wetten en beloftes houdt.

Bovenal een samenleving die toekomstgericht is – zonder de goede oude waarden en normen te vergeten – en de problemen van vandaag-de-dag snel en doelmatig aanpakt zodat we vooruit kunnen.

Maar wat gebeurt er, we zitten middenin een groot milieu- en klimaatprobleem. De uitstoot van o.a. CO2 en stikstof moet drastisch omlaag om ons landje en de wereld leefbaar te houden. In plaats van de handen in één te slaan staan er steeds meer mensen boos tegenover elkaar. Boeren vinden dat zij “overal de schuld van krijgen”, de regering komt nu met véél maatregelen ineens terwijl men al járen weet van het teveel vrijkomende stikstof, net zoals de landbouworganisaties. Veel te lang is deze situatie genegeerd, zoiets van ‘wat je niet ziet is er niet’.

Het is toch van de zotte dat de Regering het zóver laat komen dat men pas nadat de rechter hen dat bevolen heeft in actie komt en haar eigen wetten en regelgeving uit gaat voeren?!

De eerste maatregel, max. 100 km/u op alle snelwegen, had al veel eerder ingesteld kunnen worden. Niet alleen voor de stikstofreductie (en de andere schadelijke stoffen die het verkeer produceert), maar zeker ook omdat dat veiliger op de weg is als er minder snelheidsverschil is en gezonder voor mens en dier qua uitstoot en geluidsoverlast.

Maar o o o, wat vinden sommige mensen dat verschrikkelijk… Het stukje A20 waar vanaf Vlaardingen West tot aan Coldenhove nu 130 gereden mag worden is ruim 8 km. lang. Zou je daar het hele stuk 100 rijden i.p.v. 130 is het “tijdsverlies” zo’n 70 seconden. Waar práten we over…

Wat de volgende maatregelen worden is nog niet bekend, maar al wel dat verschillende partijen willen gaan morrelen aan de hoeveelheid van de beschermde natuurgebieden. Dat is in het verleden ook al gebeurd, denk maar aan de Rietputten hier vlakbij. Door het toepassen van de crisis en herstelwet verloren ze hun beschermde status. Hoop niet dat dát gaat lukken, we hebben de natuur heel hard nodig om de diversiteit van planten en dieren zo goed mogelijk gezond en in stand te houden.

Zonder voldoende natuuroppervlak zou ook een groot deel van de insecten verdwijnen en het mag onderhand wel duidelijk zijn dat de aarde dán niet veel langer leefbaar is voor de mens. Nu al is het zo dat de bodem in natuurgebieden door teveel stikstofneerslag is verzuurd en verschraald. Dat heeft o.a. al tot gevolg dat bepaalde vogels niet genoeg kalk meer binnenkrijgen om eierschalen te vormen. (bron: vogelbescherming)

www.vogelbescherming.nl

Vriend en vijand zijn het er inmiddels over eens dat de veestapel verkleind moet worden en/of tot een circulaire bedrijfsvoering moet worden overgegaan. Eerst in de gebieden waar het grootste risico bestaat, alles in goed overleg en met een warme hand graag.

Wat van mij ogenblikkelijk zou mogen stoppen is het importeren van kalfjes uit o.a. Ierland en Polen. Die dieren worden op een dieronvriendelijke manier in vrachtwagens ons land binnengebracht om dan in kleine hokken vetgemest te worden met soja- en melkpoeder. Het “blanke” vlees is bestemd voor het buitenland. Het gaat hier om 800.000 dieren per jaar, die volgepompt worden met antibiotica e.d. omdat er verschillende ziektes worden mee-geïmporteerd, en in de tijd dat ze hier zijn enorm veel stikstof (door de ammoniakvorming) produceren.

Van mij mag ook de handel in emissie van o.a. CO2 en Stikstof stop gezet worden. Voorbeeld: Nu is het zo dat bedrijven een “recht” krijgen om een bepaalde hoeveelheid CO2 te lozen. Als een bedrijf minder uitstoot dan het rechten heeft zou dat gunstig t.a.v. de doelstelling om de uitstoot te verminderen. Maar, dat bedrijf mag nu zijn “overschot” verkopen aan een ander bedrijf die het dan alsnog de lucht inblaast.

Gelukkig ook positieve initiatieven. Bijvoorbeeld een bedrijf hier in de buurt dat van Olifantsgras verpakkingen gaat maken om de plastic afvalberg te verkleinen. Soortgelijke ontwikkelingen in de Hennep verwerking. Studenten en wetenschappers zijn hard in de weer om schone opslagmogelijkheden te bedenken voor hernieuwbare energie en een clubje in België heeft een proefproject gestart om op een kleinschalige manier zonne-energie om te zetten in waterstof. Ook prachtige vorderingen in het milieuvriendelijk bouwen met hout uit productiebossen. Geweldig!

Mooie stapjes vooruit, maar ik vrees dat de maatregelen-discussie nog lang gaat duren en dat we nog vaak “boze” mensen zullen zien in het nieuws.

Mijn partijgenoot Henk schreef een verhelderend drieluik over de stapjes vooruit en weer achteruit in onze eigen Maassluise politiek, voor wie het nog niet heeft gelezen hier de link:

vooruit / achteruit
Reageren? ... Blader naar beneden plaats jouw reactie direct onder artikel [binnen 30 dagen na publicatiedatum]

⊗——het einde ——⊗

◄ klik plus voor schema WIE SCHRIJVEN DE VOLGENDE KEREN?

voorliggende column is tot nu toe gelezen door: 153 lezers

WIE SCHRIJVEN DE VOLGENDE KEREN?

Bekijk in LANDSCAPE stand (kantel uw portrait stand ) voor een goede weergave

Adri Huisman

Adri Huisman

Adri Huisman | Adri Huisman | groen, sociaal, duurzaam | lid van GroenLinks | blij met beeldende kunst!