column nr: 13

Een nieuw decennium is aangebroken en hoe? De wereld is op zijn kop gezet door een president die op zijn eigen houtje de wereld regeert via Twitter. Afspraken aan zijn laars lapt en de schuld altijd bij anderen legt. Daarbij vergeet dat hij gekozen is in een van de oudste democratieën van de wereld, een kei is in het creëren van tegenstellingen en daarbij een eigen definitie heeft van zijn eigen ‘onderdanen’. 

In Nederland is het decennium weer goed begonnen met het in de lucht schieten van minimaal € 77 miljoen. Hulpverleners, brandweerlieden en politie, die hun gezellige avond met familie en vrienden opgeven, zijn weer bestookt met vuurwerk en zelfs stenen. Het vuurwerk heeft weer een hoop schade teweeg gebracht doordat malloten het al dan niet bewust verkeerd afsteken. Inmiddels gaat het erop lijken dat er een vuurwerkverbod wordt afgekondigd, een paar partijen in de Tweede Kamer zijn nog aan het twijfelen, maar de burgemeesters van deze partijen zijn daar wel duidelijk over. 

Ook in Maassluis hebben we weer kunnen genieten van de gevolgen van een feest maar zijn er gelukkig geen gewonden of erger bij gevallen. Overigens is dat wel eens anders geweest want in 2007 kwam een bejaard echtpaar om het leven nadat er een vuurpijl in hun woning aan de Merellaan terecht was gekomen. 

Mij verbaast het dat mensen zo onverantwoord zijn in de nacht dat je het nieuwe jaar vieren eigenlijk met weemoed aan het oude jaar moet terugdenken. Hebben ‘die lui’ geen ouders die hen verantwoordelijkheid hebben bijgebracht of hebben ‘die lui’ zelf geen kinderen die zij nog verantwoordelijkheid moeten bijbrengen? En waarom moeten politie, brandweer en hulpverleners op oudejaarsavond paraat zijn om de gevolgen van malloten, die blijkbaar geen enkel verantwoordelijkheidsbesef hebben, op te lossen? Zijn wij/zij zelf niet in de eerste plaats verantwoordelijk dat bizarre incidenten door vuurwerk worden voorkomen en wij/zij onze kinderen daarop ook wijzen? Dat, als je zo nodig vuurwerk wil afsteken, dat veilig doet en ook je eigen rotzooi opruimt? En waarom behoort eigenlijk de overheid nu in te grijpen met een vuurwerkverbod waarbij de goeden onder de kwaden moeten lijden en er natuurlijk weer heel gezeik zal komen over die overheid? 

Ik ben benieuwd hoe de discussie over het vuurwerk gaat verlopen. In Maassluis is daar eind vorig jaar in de gemeenteraad overgesproken. Doordat je afhankelijk bent van wetgeving van de landelijke overheid kan je als gemeente niet eenzijdig zo’n verbod afkondigen. De meeste partijen hielden dan ook hun ‘kruit droog’ om daar een oordeel over te vellen en alles bleef bij het oude.  


update 3/3/20 Dit is de laatste column van Hans. Hij stopt per 2020

Reageren? ... Blader naar beneden plaats jouw reactie direct onder artikel [binnen 30 dagen na publicatiedatum]

⊗——het einde ——⊗

◄ klik voor Publicatieschema columnisten

voorliggende column is tot nu toe gelezen door: 257 lezers

WIE SCHRIJVEN DE VOLGENDE KEREN?

Hans de Bruin

Hans de Bruin

Hans de Bruin | Steunraadslid PvdA 2018-2022 | Voorzitter Stichting Maassluis Maritiem @Furieade | senior adviseur sociaal domein | Columnist 2018-2019

4 Reacties

 1. Hans van der Burg
  7 januari 2020 at 17:15

  Goede column, waarbij ik het volgende wil opmerken:
  Als lokaal bestuur kun je en moet je duidelijk je punt maken. In hoeverre dit dan ook lokaal gerealiseerd kan worden is iets anders. Meer en meer burgemeesters vragen om daadkracht van de regering en het minste wat je kunt doen als burgemeester is je hierbij aansluiten. Ik zou als gemeentebestuur via o.a. de VNG ( Vereniging Nederlandse Gemeenten ) de regering oproepen om maatregelen te nemen en dan geen halfzachte. Als gemeenteraad, voor alle duidelijkheid, wel het college nog maar even aansporen hierin actie te ondernemen. Overigens, met Jan van Zanen als huidig voorzitter van de VNG moet het zeker gaan lukken.

 2. tlpeter
  7 januari 2020 at 16:45

  Dat “beschuldigende vingertje” mag BEST jegens de enkele politieke partij en B&W geheven worden.
  Want wij als burger gaan niet over de APV en het aansturen van de Handhavers der gemeente Maassluis.
  De politie is iets anders daar gaat ook onze geachte burgervader niet over.
  Hoor geluiden dat het best mee viel in Maassluis, in buurgemeenten was het erger!
  M.i. willen wij het niet zover laten komen als in andere gemeenten.
  Dus meneer de Bruijn neem het voortouw, als geacht lid van de coalitie.
  nog bijna 51 weken te gaan.

 3. Koos Hofman
  7 januari 2020 at 14:38

  Vooruitlopend op landelijke wetgeving is de APV een uitstekend instrument om tot regelgeving over vuurwerk te komen, sterker nog, de APV is er juist voor zulke lokale veiligheidsthema’s. De handhaving daarvan is wel degelijk een overheidstaak en primair hebben we daar de politie en de dienst handhaving voor. Het plaatselijk bestuur, dus college van B&W moet dit dan wel aansturen.
  Los van de hele vuurwerkdiscussie is er een ander probleem; 31 december wordt door een aantal mensen gezien als een dag dat alles mag, chaos trappen, brand stichten, mensen intimideren en handtastelijk worden als ze over het onbetamelijke gedrag worden aangesproken. Dat moet niet, dat wil het merendeel van de goedwillende burgers ook niet maar daar is streng optreden door de overheid voor nodig. Zorgen voor een goede bezetting bij politie, handhaving, brandweer enz. zodat overtreders kunnen worden gepakt, gestraft en de schade op hen verhaald. Alleen hier en daar een camera neerzetten zonder dat er opvolging aan molest kan worden gegeven is onvoldoende.
  Ten slotte, het gaat niet om het beschuldigende vingertje jegens een enkele politieke partij of ons stadsbestuur te heffen, maar we moeten snel komen tot een oplossing want zo’n “nieuwjaarsfeest” wil geen enkele fatsoenlijke burger meer.

 4. 7 januari 2020 at 14:13

  Klopt helemaal. Zoals wij al langer zeggen, als er geen Europees verbod komt, wat moet je alleen Nederland dan.

  Vlak over de grens in België is het vrij in te kopen en anders nemen de Polen het wel mee als handelswaar. En verdwijnt het in het illegale circuit. Het wachten is dan op de eerste (opsla)bom die ontploft. Een huis, een schuur of een loods.

  Beetje te vergelijken met de klimaat cq. stikstofgekte in Nederland. Die stopt ook aan onze grens toch?