Invalbeurt op zondag

In de wervelende wereld van woorden is discipline de choreografie die een schrijver in staat stelt om consequent en conscientieus columns te creëren, volgens de vastgestelde afspraken.”

Ik vind dat een mooie beeldspraak en het inspireert mij tot het onderstaande.

Zoals een doorgewinterde danser die het podium betreedt, moet een schrijver zijn pen hanteren met een elegante vastberadenheid en een diepgewortelde verantwoordelijkheid.

De weg naar een succesvolle column begint met het leggen van de fundamenten van routine en ritme. Zoals de danser dagelijks oefent om zijn bewegingen te perfectioneren, zo moet de schrijver zichzelf trainen om regelmatig te schrijven. De discipline om consequent achter het toetsenbord te zitten, zelfs wanneer inspiratie schaars lijkt, is wat de brug vormt tussen amateur en professional. Net zoals een danser de maat van de muziek voelt, moet de schrijver de cadans van zijn gedachten begrijpen en ze vormgeven tot betekenisvolle zinnen.

Dat lukt mij tegenwoordig redelijk, maar ik zal nog wel meet in de routine modus willen geraken.

Conscientieus schrijven vereist een diepe verbinding met het onderwerp. Een danser drukt emotie uit door middel van beweging, en een schrijver doet dat door de nuances van taal. Het is de verantwoordelijkheid van de schrijver om zichzelf volledig te onderdompelen in het onderwerp, de feiten te verifiëren en de juiste context te bieden. Net zoals een dansvoorstelling het publiek kan betoveren, kan een goed geschreven column de lezers boeien en informeren.

De afspraak tussen de schrijver en de lezer is heilig. Het is als de onzichtbare band tussen een danser en zijn publiek. De schrijver belooft om eerlijk en accuraat te zijn, en de lezer investeert zijn tijd en aandacht. Consequent zijn en conscientieus in het schrijven versterken deze band en zorgen voor een blijvende relatie gebaseerd op vertrouwen.

Maar net zoals bij elke dans is er ruimte voor improvisatie. Soms moet een schrijver zich aanpassen aan nieuwe ontwikkelingen of onverwachte wendingen in het verhaal. Flexibiliteit binnen de grenzen van discipline is essentieel om de columns fris en relevant te houden.

ik zie daarin een grote uitdaging en heb die bij deze invalbeurt ter elfder ure dan ook vol in de ogen aangekeken.

In de wereld van columns is schrijven met discipline als een dans op een strak koord. Het vereist balans, beheersing en toewijding. En hoewel het misschien uitdagend is om consequent en conscientieus te blijven, is het de beloning waard: een publiek dat terugkeert voor meer, een groeiende geloofwaardigheid als schrijver en een gevoel van voldoening dat diep van binnen resoneert. Dus laten we de pen hanteren als een danspartner, de woorden laten vloeien als bewegingen, en de discipline omarmen die nodig is om consequent en conscientieus columns te schrijven, volgens afspraak.

ik ben zelf verwonderd over de woorden die nu uit mijn pen zijn gevloeid. U ook een beetje hopelijk.

Klik voor de definitie van een column
  Een column is géén nieuwsartikel. Wat is het wel? Onderstaande maakt duidelijk dat je een column moet begrijpen door niet alleen de woorden tot je te nemen, maar door te bedenken welke  boodschap de columnist – mogelijk tussen de regels door –  aan de lezers geeft. Begrijp je de boodschap? Zie je wat de schrijver bedoelt? Daar kan ieder individu wat van vinden. Als het een eigen pijnplek is, kan de lezer de aanvechting hebben om helemaal erin mee te gaan of er volledig tegenin te gaan. Het is goed dat je als lezer weet wat (de waarde en betekenis van) een column is.
  • De aard van de journalistieke vorm van columns is dat deze informatief, leerzaam. onderhoudend maar ook kritisch, humoristisch (parodie, ironisch, sarcastisch, satirisch) en prikkelend kunnen zijn binnen een maatschappelijke context.
  • Waar de columnist dat zelf nodig acht, kunnen links in de tekst staan die naar achtergrondinformatie doorverwijzen
  • Wat voor de één een leuke of rake column is, is voor een ander onzin, een belediging of niet acceptabel. Youp van ’t Hek die met alles en iedereen de vloer aanveegt in zijn columns in het NRC wordt niet door iedereen gewaardeerd. Hetzelfde geldt voor Theo Holman in Het Parool en diverse andere columnisten.
  • Aan columnisten wordt door de Nederlandse rechter een grote mate van vrijheid toegekend in hun columns. Deze vrijheid kan zich ook uitstrekken tot teksten die, als ze buiten een column geschreven zouden zijn, als kwetsend of beledigend gekenmerkt worden.
Zie ook bijgaande definitie van wikipedia:  

© wikipedia


Ko Wittevlo

Ko Wittevlo

KO WITTEVLO | Invalcolumnist per 12-2022 | Pensionado. Ik neem het leven zoals het zich aandient.