De VSP slaat een beurt over op 24/12 is vanwege hun veronderstelling dat er geen lezers zijn. Wij weten beter en bieden het podium voor een invalbeurt door GroenLinks.

Reageren? ... Blader naar beneden plaats jouw reactie direct onder artikel [binnen 30 dagen na publicatiedatum]

⊗——het einde ——⊗

◄ klik voor Publicatieschema columnisten

voorliggende column is tot nu toe gelezen door: 181 lezers

Redactie


column nr: 12

Het jaar 2019 loopt ten einde, en wat een jaar was het voor GroenLinks Maassluis! Ons ledenaantal groeide gestaag en de fractie en het bestuur vonden steeds meer hun draai met elkaar én in het werk voor de Gemeente.

GroenLinks is niet alleen een politieke partij maar intussen ook een beweging waar jong en oud elkaar vinden. Gebruikmakend van ieders kwaliteiten, expertise en talenten om samen de Groene koers te verstevigen en vorm te geven.

Er is hard gewerkt om belangrijke thema’s op de Gemeentelijke agenda te krijgen. Wij zijn erg blij (“reteblij” zei Raoul, onze fractievoorzitter) met het oplaat-verbod van ballonnen. Ook met andere initiatieven die de afvalstroom moeten verminderen behalen wij successen: anders inzamelen van restafval en het invoeren van de ja-ja sticker. Daarbij natuurlijk onze Trashtafette – een wisselend groepje leden en sympathisanten die de noodzaak zien, gaan sinds twee jaar elke maand een middag plastic en andere troep opruimen langs de oevers van het Scheur. Super belangrijk als je ziet wat er elke maand weer verzameld wordt, een waardevolle actie om de plastic soep in de zeeën te verminderen en het leven van dieren die op, in of langs het water leven veiliger te maken.

Vanaf april komend jaar haken ook GroenLinksers uit Vlaardingen aan!

Als u zelf ook eens de handen uit de mouwen wil steken, wij “trashen” elke derde zondag van de maand – startpunt op de camperparkeerplaats bij de pont om 2 uur. De eerstvolgende dag is zondag 19 januari.

Zoals dat nou eenmaal gaat in de politiek hebben we ook wat teleurstellingen moeten incasseren dit jaar. De nieuwe sporthal komt ondanks de bezwaren tóch aan de Sportlaan, en ons voorstel om de hal dan tenminste energieneutraal te maken werd afgewezen. Een klein succesje is dat wél op ons initiatief de fietsveiligheid rond de locatie verbeterd wordt.

Over fietsen gesproken: het is heel erg jammer dat de Gemeenteraad niet heeft ingestemd met ons amendement om de bezuinigingen m.b.t. het fietsplan te schrappen. Gelukkig is er wel een motie aangenomen van de VSP die vraagt om alle voorgestelde ombuigingen (waaronder genoemde bezuiniging) opnieuw te bezien en bij de kadernota erop terug te komen. Wij zullen er via die mogelijkheid in het nieuwe jaar alsnog alles aan doen om het fietsen in Maassluis veiliger en aantrekkelijker te maken.

Ook het Openbaar Vervoer heeft de aandacht, want het is er sinds de komst van de metro binnen Maassluis nog niet beter op geworden.

Op het sociale vlak zijn ook bergen te verzetten. Denk aan de armoedebestrijding, eenzaamheid, schuldhulpverlening en vooral jeugdzorg. De samenwerking tussen verschillende organisaties, instanties, gemeentebestuur en -raad verloopt vaak taai … GLM heeft daarom verbinding gezocht met de afdelingen in Vlaardingen en Schiedam om sámen wat meer gang te zetten in het streven naar een goede en gestroomlijnde hulpverlening. Ook op andere thema’s krijgt die onderlinge VSM-samenwerking steeds meer vorm.

Onverminderd gaan wij door met het streven naar meer goedkopere huisvesting in de stad, huisvesting die aan de eisen van deze tijd moet voldoen: energieneutraal dus! We hopen dat er ook in ons gemeentebestuur (zéker na de recente uitspraak in de Urgenda-zaak) eindelijk wat meer urgentiegevoel bovenkomt als het gaat om het terugdringen van de klimaatverandering, het vergroenen van onze stad en het verduurzamen van huizen en gebouwen.

Super dat dit jaar zoveel jongeren zijn opgestaan om te benadrukken dat we de klimaatvraagstukken écht serieus moeten nemen.

Als ik bovenstaande tekst nog eens doorlees valt op hoe goed ons partijlid Henk de titel heeft gekozen voor het door hem geschreven drieluik over het wel en wee qua duurzaamheid op het stadhuis (te lezen op onze website) “Stapje vooruit, stapje achteruit”.

Wij blijven vooruit stappen met goede plannen voor mens, dier en natuur. We hebben elkaar nodig!

Als u vragen heeft over de plannen en intenties van GLM, kom dan gerust naar onze

Nieuwjaarsbijeenkomst

vrijdag 24 januari 2020 (vanaf 18.30 u) het Witte Kerkje Constantijn Huygensstraat  1

Ons gemeenteraadslid, de steunfractieleden en het bestuur zullen u graag op een ongedwongen manier te woord staan.

Mailen mag ook altijd: glmaassluis@gmail.com

Tot slot stuur ik u deze wensen:

© Adri Huisman

© Adri Huisman

Adri Huisman

Adri Huisman

Adri Huisman | Adri Huisman | groen, sociaal, duurzaam | lid van GroenLinks | blij met beeldende kunst! | 5/2018 - 8/2022