Klik voor de definitie van een column
  Een column is géén nieuwsartikel. Wat is het wel? Onderstaande maakt duidelijk dat je een column moet begrijpen door niet alleen de woorden tot je te nemen, maar door te bedenken welke  boodschap de columnist - mogelijk tussen de regels door -  aan de lezers geeft. Begrijp je de boodschap? Zie je wat de schrijver bedoelt? Daar kan ieder individu wat van vinden. Als het een eigen pijnplek is, kan de lezer de aanvechting hebben om helemaal erin mee te gaan of er volledig tegenin te gaan. Het is goed dat je als lezer weet wat (de waarde en betekenis van) een column is.
  • De aard van de journalistieke vorm van columns is dat deze informatief, leerzaam. onderhoudend maar ook kritisch, humoristisch (parodie, ironisch, sarcastisch, satirisch) en prikkelend kunnen zijn binnen een maatschappelijke context.
  • Waar de columnist dat zelf nodig acht, kunnen links in de tekst staan die naar achtergrondinformatie doorverwijzen
  • Wat voor de één een leuke of rake column is, is voor een ander onzin, een belediging of niet acceptabel. Youp van 't Hek die met alles en iedereen de vloer aanveegt in zijn columns in het NRC wordt niet door iedereen gewaardeerd. Hetzelfde geldt voor Theo Holman in Het Parool en diverse andere columnisten.
  • Aan columnisten wordt door de Nederlandse rechter een grote mate van vrijheid toegekend in hun columns. Deze vrijheid kan zich ook uitstrekken tot teksten die, als ze buiten een column geschreven zouden zijn, als kwetsend of beledigend gekenmerkt worden.
Zie ook bijgaande definitie van wikipedia:  

© wikipedia

Yvonne Boeckx is -na een time-out-  van 8 maanden definitief gestopt en dus valt er een gat, dat wij 1x per 2 weken vullen met columns die er nog steeds toedoen. Deze keer van Trudie. Eerder verschenen als column nr: 78 in september 2020.

Kent u de legende van de Waarheid en de Leugen?

“Volgens een legende uit de 19e eeuw ontmoette de Waarheid en de Leugen elkaar op een dag. De Leugen zei tegen de Waarheid: “Het is een prachtige dag vandaag!” De Waarheid keek omhoog naar de hemel en zuchtte, want de dag was werkelijk prachtig. Ze brachten veel tijd samen door die dag. Uiteindelijk kwamen ze bij een waterput. De Leugen nodigde de Waarheid uit. “Kom, het water is erg lekker, laten we samen een bad nemen!” De waarheid, vertrouwde het niet helemaal, testte het water en ontdekte dat het inderdaad heel lekker was. Ze ontdeden zich van hun kledij en begonnen zich te baden. Plots vloog de Leugen uit het water, trok de kleren van de Waarheid aan en rende weg.

De woedende Waarheid kwam uit de put en holde overal heen om de Leugen te vinden om haar kleren terug te halen. De mensen, die de Waarheid naakt zagen, wendde hun blik af, met schaamte, minachting en woede. De arme Waarheid keerde terug naar de put en verdween voor altijd, zich daarin verstoppend. Zich schamend voor haar onbedekte naaktheid. Sindsdien reist de Leugen de wereld rond, verkleed als de waarheid. Weinigen valt het op, omdat de meesten onder ons geen enkele wens hebben om de naakte Waarheid te ontmoeten.”

De waarheid is vaak moeilijk verteerbaar voor mensen, zeker als iets pijnlijk of gecompliceerd is, als je ermee aan de slag moet en je dat liever niet doet of het te moeilijk vindt.

De vraag is ook vaak wat is dan eigenlijk de waarheid en over wiens waarheid hebben we het dan eigenlijk? Mijn waarheid hoeft uw waarheid niet te zijn en andersom. Is de waarheid en de leugen niet afhankelijk van de beleving van een persoon?

Sommige waarheden zijn gelukkig meetbaar en kunnen gestaafd worden met bewijzen. Je zou denken dat de waarheid dan onomstotelijk vastligt, maar zelfs bij dit soort waarheden zijn er soms mensen die een andere interpretatie geven aan een verhaal en het niet zo nauw nemen met de waarheid of er simpelweg niet in geïnteresseerd zijn. Hun eigen versie is dan vaak interessanter, smeuïger en/of trekt meer “bekijks”.

Een voorbeeld hiervan is de omschrijving van het fluitincident op de Haven tijdens de Tweede Wereldoorlog zoals beschreven in de tentoonstelling “75 jaar vrijheid Maassluis”. Als er navraag was gedaan bij de nabestaanden zou men hebben geweten dat dat de waarheid toch wat genuanceerder was en had er wellicht een versie van dit verhaal geschreven kunnen worden die wat dichter bij de waarheid lag.

Liegen is meestal een manier om een eigen draai te geven aan een situatie waarbij drie vragen erg belangrijk zijn: In hoeverre ben ik gebaat bij het liegen? Hoe groot is de pakkans? eWlke straf kan ik verwachten?

We willen uiteraard profiteren van de leugens maar daarnaast willen we ook het beeld van onszelf in stand houden dat we fantastische mensen zijn. Hier stuit je gelijk op een moreel dilemma: we willen succes en we willen een goed mens zijn. Deze twee kunnen nogal eens botsen. Hoe meer je neigt naar succes ten koste van de wil om een goed mens te zijn, hoe vaker je gebruik zult maken van leugens. We zullen dan steeds vaker proberen om een morele middenweg te bewandelen, om onze overlevingsdrang en instinct tevreden te houden. Steeds vaker denken we dan “dit kan nog net”, we breiden uit en praten goed, de grens schuift steeds verder op. Een proces wat iedereen waarschijnlijk wel herkend.

Toch zou het goed zijn als we ons eens wat meer zouden houden aan de waarheid, te streven naar het worden van een beter mens voor onszelf en onze omgeving, onze maskers af te zetten. Een manier om de ander recht te doen en onze kinderen te leren dat leugens niet nodig zijn maar je goed bent zoals je bent.

Ieder van ons kan daar iets in betekenen als je wilt, thuis en op het werk. Bij de gemeente bijvoorbeeld heeft iedere ambtenaar een eed afgelegd integer te zullen handelen, je belooft daarmee eerlijk en oprecht te zullen zijn. Burgers zitten tenslotte niet te wachten op ambtenaren met vreemde declaraties of dubbele agenda`s.

Je kunt met de mensen om je heen ook het gesprek hierover aangaan en kijken of je afspraken met elkaar kunt maken; Vraag de ander eerlijk te zijn, ook als het pijnlijk is en blijf dan met elkaar in gesprek. Sta open voor het proces, je hebt tenslotte niets te verliezen, je kunt alleen maar meer leren over jezelf.

Reageren? ... Blader naar beneden plaats jouw reactie direct onder artikel [binnen 30 dagen na publicatiedatum]

⊗——het einde ——⊗

◄ klik voor Publicatieschema columnisten

voorliggende column is tot nu toe gelezen door: 175 lezers

WIE SCHRIJVEN DE VOLGENDE KEREN?

Trudie Pasterkamp

Trudie Pasterkamp

Trudie Pasterkamp | Zaterdagcolumnist per 9-2017 | Coach Rouwverwerking & Verlies | Praktijk ELBE | Forum voor Maassluis■ Steunraadslid 2022-2026 ■