Klik voor de definitie van een column
  Een column is géén nieuwsartikel. Wat is het wel? Onderstaande maakt duidelijk dat je een column moet begrijpen door niet alleen de woorden tot je te nemen, maar door te bedenken welke  boodschap de columnist – mogelijk tussen de regels door –  aan de lezers geeft. Begrijp je de boodschap? Zie je wat de schrijver bedoelt? Daar kan ieder individu wat van vinden. Als het een eigen pijnplek is, kan de lezer de aanvechting hebben om helemaal erin mee te gaan of er volledig tegenin te gaan. Het is goed dat je als lezer weet wat (de waarde en betekenis van) een column is.
  • De aard van de journalistieke vorm van columns is dat deze informatief, leerzaam. onderhoudend maar ook kritisch, humoristisch (parodie, ironisch, sarcastisch, satirisch) en prikkelend kunnen zijn binnen een maatschappelijke context.
  • Waar de columnist dat zelf nodig acht, kunnen links in de tekst staan die naar achtergrondinformatie doorverwijzen
  • Wat voor de één een leuke of rake column is, is voor een ander onzin, een belediging of niet acceptabel. Youp van ’t Hek die met alles en iedereen de vloer aanveegt in zijn columns in het NRC wordt niet door iedereen gewaardeerd. Hetzelfde geldt voor Theo Holman in Het Parool en diverse andere columnisten.
  • Aan columnisten wordt door de Nederlandse rechter een grote mate van vrijheid toegekend in hun columns. Deze vrijheid kan zich ook uitstrekken tot teksten die, als ze buiten een column geschreven zouden zijn, als kwetsend of beledigend gekenmerkt worden.
Zie ook bijgaande definitie van wikipedia:  

© wikipedia

Begrijpt u het nog, dat hele gedoe rondom de pont van Maassluis naar Rozenburg?

Afgelopen jaar was het veer al regelmatig buiten gebruik, kleine technische storingen waren hier dan vaak de oorzaak van werd gezegd. September 2022 gebeurde precies dat, waar veel mensen al voor waarschuwden. Er was een grote technische storing en de “Blankenburg” werd uit de vaart gehaald. Het directe gevolg was dat veel mensen niet meer naar werk of school konden gaan. Informatie kwam er nauwelijks en klachten werden terzijde geschoven. Ja, zo gaat het vaak hè; als mensen er zelf geen directe hinder van ondervinden lopen ze blijkbaar niet zo hard.

Het koelwatersysteem van de pont was defect, onderdelen moesten van overzee komen, er was een gebrek aan technici, de Corona, de oorlog in de Oekraïne, kortom het zat uitbater Blue Amigo niet mee maar, zo werd gezegd, ze deden hun stinkende best. Wat anders kan je doen dan geloven in het de eerlijkheid en oprechtheid van de mens, geloven op de blauwe ogen van Blue Amigo.

Daar het er toch wel naar uit zag dat het langer zou gaan duren werd ervoor gekozen om een kleiner veer in te zetten. “De Otter”, voor voetgangers en fietsers. Passagiers zijn over dit veer niet al te enthousiast maar ja, beter iets dan niets zullen we maar denken. Ook dit veer is trouwens niet vrij van technische storingen en ook “De Otter” dreigt soms uit de vaart te worden gehaald Je begint je toch wel af te vragen of men bij Blue Amigo weleens gehoord heeft van regelmatig onderhoud. Misschien ook maar eens een jaarlijks APK`tje invoeren.

Alles draait altijd om geld en onderhoud kost geld dus blijkbaar is dat het eerste waar een bedrijf als Blue Amigo op bespaard.

Het is natuurlijk een beschamende vertoning en als eerste is het bedrijf natuurlijk verantwoordelijk hiervoor. De diensten die Blue Amigo levert zijn echter ingekocht, er is een aanbesteding geweest en alhoewel “De Provincie” hier als eerste verantwoordelijk voor is ontstond er toch een bekend politiek spel. “Ik ben niet verantwoordelijk dus ga ik ook geen actie ondernemen”. Ook al werden er diverse keren vragen gesteld aan de verantwoordelijk wethouder, de gemeente Maassluis was niet van plan om voor haar inwoners in de bres te springen: “De provincie is aan zet!”

Toen bleek de werkelijkheid toch weer een beetje anders te zijn. Het veer lag aan de ketting en die ketting zou pas los gemaakt worden als de rekeningen betaald waren. Had Blue Amigo schulden, was het bedrijf niet meer kredietwaardig? Betaalt de provincie niet genoeg voor deze veerdienst, was dit geen punt van aandacht geweest bij de aanbesteding?

Een heel ander verhaal dus! Linksom of rechtsom, het is ieder geval wel fijn te weten wat het daadwerkelijke probleem nu eigenlijk is.

Gelukkig is daar de motie van de PvdA, al die tijd hebben zij zich niet veel laten horen over dit hele debacle, maar als de strijd bijna is geleverd komt er een mooie motie: “Tijd voor actie/ veerpont Rozenburg-Maassluis”

Ondersteund door bijna alle partijen.

Een heel terechte vraag die werd gesteld door Leefbaar Maessluys was de volgende: Waarom is er geen onderling overleg tussen de collega`s van de PvdA en de VVD? Zij hebben zowel in de gemeente Maassluis als bij Gedeputeerde Staten de touwtjes tenslotte in handen! Is het zo moeilijk om je partijgenoot te vragen om dit dossier eens ter hand te nemen en er vaart mee te maken?

Beide partijen wassen hun handen in onschuld, ze zijn “slechts” een lokale partij en gaan niet over dit soort zaken. De vraag wordt zelfs goedkoop genoemd. Maar is het niet “goedkoop” om je handen in onschuld te wassen en slechts te zeggen dat je een lokale partij bent en net te doen alsof je met de rest van je landelijke partij niets van doen hebt?

Stelt u zich eens voor: Bij de komende Provinciale Staten verkiezingen staat één van onze wethouders op de kieslijst, stel dat deze wethouder gekozen wordt… dan kennen we hem dus vanaf dat moment niet meer en zal er dus ook geen contact meer mogelijk zijn met de Maassluise raadsleden.

Samenwerking lijkt een nog onbekend begrip.

Op 16 februari 2023 was mevr. Baljeu, lid van gedeputeerde staten voor de VVD op de werf om bij onze geliefde “Blankenburg” een kijkje te nemen. Laat nou diezelfde mevr. Baljeu op 20 februari 2023 op uitnodiging van de VVD-afdelingen Maassluis, Westland, Vlaardingen en Schiedam een bezoekje te hebben gebracht aan wijnrestaurant Grand Cru in Maassluis. Uiteraard niet om over het veer te komen praten maar om over de Provinciale verkiezingen te komen praten.

Samenwerken blijkt toch wel mogelijk … op sommige momenten.

Reageren? … Blader naar beneden plaats jouw reactie direct onder artikel [binnen 30 dagen na publicatiedatum]

⊗——het einde ——⊗

◄ klik voor Publicatieschema columnisten

voorliggende column is tot nu toe gelezen door: 274 lezers

WIE SCHRIJVEN DE VOLGENDE KEREN?


Trudie Pasterkamp

Trudie Pasterkamp

Trudie Pasterkamp | Zaterdagcolumnist per 9-2017 | Coach Rouwverwerking & Verlies | Praktijk ELBE | Forum voor Maassluis■ Steunraadslid 2022-2026 ■

1 Reactie

  1. sjaak speijer
    19 maart 2023 at 10:11

    Beste Trudie, als oude bekende van je vader en moeder ben ik zo vrij om je te complimenteren met je inzendingen. Ik hoor je vader. Mooi hoor !!!!