Klik voor de definitie van een column
  Een column is géén nieuwsartikel. Wat is het wel? Onderstaande maakt duidelijk dat je een column moet begrijpen door niet alleen de woorden tot je te nemen, maar door te bedenken welke  boodschap de columnist – mogelijk tussen de regels door –  aan de lezers geeft. Begrijp je de boodschap? Zie je wat de schrijver bedoelt? Daar kan ieder individu wat van vinden. Als het een eigen pijnplek is, kan de lezer de aanvechting hebben om helemaal erin mee te gaan of er volledig tegenin te gaan. Het is goed dat je als lezer weet wat (de waarde en betekenis van) een column is.
  • De aard van de journalistieke vorm van columns is dat deze informatief, leerzaam. onderhoudend maar ook kritisch, humoristisch (parodie, ironisch, sarcastisch, satirisch) en prikkelend kunnen zijn binnen een maatschappelijke context.
  • Waar de columnist dat zelf nodig acht, kunnen links in de tekst staan die naar achtergrondinformatie doorverwijzen
  • Wat voor de één een leuke of rake column is, is voor een ander onzin, een belediging of niet acceptabel. Youp van ’t Hek die met alles en iedereen de vloer aanveegt in zijn columns in het NRC wordt niet door iedereen gewaardeerd. Hetzelfde geldt voor Theo Holman in Het Parool en diverse andere columnisten.
  • Aan columnisten wordt door de Nederlandse rechter een grote mate van vrijheid toegekend in hun columns. Deze vrijheid kan zich ook uitstrekken tot teksten die, als ze buiten een column geschreven zouden zijn, als kwetsend of beledigend gekenmerkt worden.
Zie ook bijgaande definitie van wikipedia:  

© wikipedia

Vanuit de bewonerscommissie Verto 1 zijn we druk bezig met de voorbereidingen voor het jaarlijkse Halloweenfeest voor de kinderen in de wijk. Officieel voor de kinderen maar we merken wel dat ook de volwassen bewoners er veel plezier aan beleven en dat werkt aanstekelijk.

Steeds meer bewoners versieren hun keukenraam en/of de voortuin, de één nog grootser dan de ander. Superleuk ook voor ons, omdat we merken dat het een feest is waar de wijk echt “gebroederlijk” samenwerkt en dat we er echt met elkaar een leuk feest van willen maken. Een feest wat eigenlijk niet eens zo bekend of gevierd wordt in Nederland maar wat toch wel heel populair aan het worden is. Iedereen geniet die avond van alle enge tuinen, het ophalen van snoep en alle verklede mensen, groot en klein.

Wat ons wel opvalt is dat bij de meeste andere activiteiten die we organiseren het moeilijk is om die saamhorigheid aan te spreken, om de activiteiten breed te “dragen” met de bewoners. Deels komt dat natuurlijk ook doordat het één mensen meer aanspreekt dan het ander. Toch zou het goed zijn als we de bewoners wat meer zouden kunnen betrekken bij andere activiteiten die we organiseren.

We delen veel op Facebook maar niet iedereen volgt ons daar en dat is ook één van de redenen dat we nog veel activiteiten flyeren en dat is best een arbeidsintensieve actie.

Toen we merkten dat er veel bewoners gingen verhuizen, vooral toen de Vlootschouwer klaar was, bedachten we dat we de nieuwe bewoners ook graag wilden bereiken en ontworpen we een informatiebrief over de bewonerscommissie. Inmiddels werken we hierbij samen met Maasdelta en ontvangen alle nieuwe bewoners in de wijk onze informatiebrief! We zijn Maasdelta hier ook zeer erkentelijk voor. We hopen daarmee ook de nieuwe bewoners gelijk te kunnen informeren en te betrekken bij de wijk omdat we echt denken dat dat de leefbaarheid in de wijk ten goede komt.

Het gaat natuurlijk niet alleen om onze activiteiten maar ook hoe je een goede buur kunt zijn voor elkaar, elkaar kunt bevragen over iets zonder dat er gelijk hommeles ontstaat, elkaar een keer kunt helpen als de nood aan de man is of een gewoon simpel “goedemorgen of goedendag” dat kan al een verschil maken voor mensen.

Mensen zijn allemaal druk tegenwoordig, hebben nergens tijd voor of het interesseert hen simpelweg niet, een tendens die in de hele maatschappij zichtbaar is. Diezelfde maatschappij vraagt ook steeds meer van iedereen wat er weer voor zorgt dat je overbelast raakt. Ik ben ervan overtuigd dat je, door een klein beetje aandacht aan de ander te geven, iets positiefs voor die ander kunt betekenen.

Tijdens de Corona periode hadden we als bewonerscommissie van alles georganiseerd voor de bewoners van de wijk. Helaas moest dat allemaal gecanceld worden. We wilden toch wat doen en besloten om langs elke deur te gaan en een plantje aan te bieden, gewoon om iedereen een hart onder de riem te steken. Slechts een enkeling wilde het niet aannemen maar het overgrote deel van de bewoners was heel blij, sommige reacties waren hartverwarmend, er bleek eenzaamheid uit, er bleek angst uit voor alles wat er op dat moment in de wereld speelde.

Dagen later kwam er een mevrouw naar me toe die me nogmaals bedankte, ze zei: “Het kwam precies op een goed moment, dat gebaar!” Het raakte me ontzettend en tegelijkertijd realiseerde ik me dat het hem vaak juist zit in die kleine gebaren, even een praatje, een groet of een complimentje, oog voor elkaar. Dat is waar we ons ook in de bewonerscommissie hard voor willen maken, een leefbare wijk te worden en te blijven.

Samen met Verto 2 maken we er weer een gezellige Halloween van op 28 oktober. We gaan weer door de wijken heen, tuinen zijn versierd, snoepjes liggen klaar en iedereen is weer verkleed, de één nog enger dan de ander. Prijzen hebben we ook en sommigen zijn inmiddels zelfs vaste sponsor geworden. Ook dit jaar is er weer een rondvaart te winnen bij rondvaartboot Maassluis de Slakkenvaart! Dus Verto`ers maak er wat moois van en nog liever maak er een leuke avond van voor iedereen!

Reageren? … Blader naar beneden plaats jouw reactie direct onder artikel [binnen 30 dagen na publicatiedatum]

⊗——het einde ——⊗

◄ klik voor Publicatieschema columnisten

voorliggende column is tot nu toe gelezen door: 150 lezers


Trudie Pasterkamp

Trudie Pasterkamp

Trudie Pasterkamp | Zaterdagcolumnist per 9-2017 | Coach Rouwverwerking & Verlies | Praktijk ELBE | Forum voor Maassluis■ Steunraadslid 2022-2026 ■