Klik voor de definitie van een column
  Een column is géén nieuwsartikel. Wat is het wel? Onderstaande maakt duidelijk dat je een column moet begrijpen door niet alleen de woorden tot je te nemen, maar door te bedenken welke  boodschap de columnist – mogelijk tussen de regels door –  aan de lezers geeft. Begrijp je de boodschap? Zie je wat de schrijver bedoelt? Daar kan ieder individu wat van vinden. Als het een eigen pijnplek is, kan de lezer de aanvechting hebben om helemaal erin mee te gaan of er volledig tegenin te gaan. Het is goed dat je als lezer weet wat (de waarde en betekenis van) een column is.
 • De aard van de journalistieke vorm van columns is dat deze informatief, leerzaam. onderhoudend maar ook kritisch, humoristisch (parodie, ironisch, sarcastisch, satirisch) en prikkelend kunnen zijn binnen een maatschappelijke context.
 • Waar de columnist dat zelf nodig acht, kunnen links in de tekst staan die naar achtergrondinformatie doorverwijzen
 • Wat voor de één een leuke of rake column is, is voor een ander onzin, een belediging of niet acceptabel. Youp van ’t Hek die met alles en iedereen de vloer aanveegt in zijn columns in het NRC wordt niet door iedereen gewaardeerd. Hetzelfde geldt voor Theo Holman in Het Parool en diverse andere columnisten.
 • Aan columnisten wordt door de Nederlandse rechter een grote mate van vrijheid toegekend in hun columns. Deze vrijheid kan zich ook uitstrekken tot teksten die, als ze buiten een column geschreven zouden zijn, als kwetsend of beledigend gekenmerkt worden.
Zie ook bijgaande definitie van wikipedia:  

© wikipedia

Onlangs verscheen er een column met daarin een vraag aan u, het lezende publiek, bewoner van deze stad en dit land: “Wat verwacht u van een politicus?”

Een interessante vraag, er was helaas weinig reactie maar dat begrijp ik aan de andere kant ook wel weer. Veel mensen zijn het zat, dat politieke getouwtrek, het mooi voor doen op de tv en in de social media, A zeggen maar B doen.

Toch intrigeerde de vraag mij en ik zal er via deze column op reageren, u meenemen in mijn beleving bij deze vraag.

Het antwoord is voor mijzelf eigenlijk heel simpel: net als op het werk verwacht ik van een politicus dat hij of zij zijn best doet, ervoor gaat. Niet voor zichzelf, niet voor zijn of haar partij maar zijn of haar stinkende best doet voor de stad en haar bewoners. Het overgrote deel tenminste want je kunt het helaas niet altijd voor iedereen goed maken, daar zal je altijd keuzes in moeten maken.

Ik wil u meenemen in een aantal dossiers die er liggen en waar keuzes in gemaakt moeten worden,” kleine” dossiers en grote dossiers.

Er zijn plannen binnen gekomen voor bebouwing aan de Noordvliet, zo op het eerste gezicht een simpel dossier. Er zijn echter toch wel wat haken en ogen aan dit dossier. Voor de woningmarkt is het een mooie bijdrage maar het had misschien toch wel anders gekund. Twee onder 1 kap woningen zijn over het algemeen dure woningen en dan rijst toch de vraag of dit soort woningen wel zo nodig zijn met deze oververhitte woningmarkt.

Voor de bewoners die erachter wonen is het ook geen onverdeeld succes, zij zijn nauwelijks geraadpleegd en zullen best last gaan krijgen van de bebouwing zoals die nu wordt voorgesteld. Bovendien moeten op diverse regels van de gemeente door diezelfde gemeente nu uitzonderingen worden verleend.

In dit dossier verwacht ik van mijzelf, als politicus, dat ik kritisch kijk naar het aangeboden plan en vragen stel om te kijken of het plan nog verfijnd kan worden. Meer huizen is voor de woningmarkt een goede zaak maar het moet ook leefbaar blijven voor de omgeving, mens en dier. Nieuwe bewoners moeten hier straks ook fijn kunnen wonen zonder overlast van de A20. Je kunt het nooit iedereen naar de zin maken maar ik wil wel mijn best doen om het hoogst haalbare te bereiken.

Een ander dossier is het nieuwe jeugdzorg model wat de gemeente Maassluis samen met Vlaardingen en Schiedam is gestart. Een dossier waar niet alle hulp en ondersteuning aan kinderen meer geboden wordt en waarin financiële grenzen afgesproken zijn die, in onze optiek, niet haalbaar zullen zijn. Een dossier wat van belang is als je kinderen hebt die erdoor getroffen worden maar eigenlijk raakt het alle bewoners van Maassluis want middels uw belastingen betaalt u hieraan mee.

Met dat laatste punt komen we gelijk op een ander belangrijk issue. De portemonnee van de gemeente Maassluis. Iets waar ik me als politicus ook verantwoordelijk voor voel. Bepaalde keuzes die we als politici maken hebben gevolgen voor uw portemonnee en ook daar moeten we ons allereerst bewust van zijn en vervolgens dienen wij hier ook voorzichtig mee te zijn. Als ik geld van een ander uitgeef, moet ik wel zeker weten dat ik het goed doe en als dan achteraf blijkt dat ik dat niet zo heel goed heb gedaan dan mag u mij ook ter verantwoording roepen.

Er is één groot nadeel aan ons politieke systeem in Nederland, dat geldt op macroniveau maar op microniveau werkt dat net zo. De coalitie vormt één blok en de oppositie partijen hebben weinig tot geen invloed op alle keuzes die gemaakt worden, we hebben eigenlijk vier jaar het nakijken.

Pieter Omzigt zei het treffend in de tweede kamer:

“Als je hier een motie aanneemt en hij is van de regeringspartij dan wordt tie uitgevoerd, is tie van de oppositiepartij en hij wordt niet uitgevoerd, dan mag er niet meer over gesproken worden.”

In de gemeente Maassluis werkt het ongeveer hetzelfde. Afgelopen dinsdag werd het raadsvoorstel met betrekking tot integraal veiligheidsbeleid besproken. Er werden diverse moties ingediend betreffende dit onderwerp door de oppositiepartijen. Helaas werden alle moties door de coalitiepartijen weggestemd. Ik heb dit al eerder zien gebeuren en steeds vaker rijst bij mij de vraag of een motie wordt weggestemd omdat het een motie is van de oppositie, want ik hoor eigenlijk nooit echt overtuigende argumenten waarom het geen goede moties zijn.

Het is frustrerend dat we niet tot een samenwerking lijken te kunnen komen in de politiek met als enig doel het beste voor onze burgers.

Reageren? … Blader naar beneden plaats jouw reactie direct onder artikel [binnen 30 dagen na publicatiedatum]

⊗——het einde ——⊗

◄ klik voor Publicatieschema columnisten

voorliggende column is tot nu toe gelezen door: 242 lezersOntdek meer van MAASSLUIS.NU

Abonneer je om de nieuwste berichten in je inbox te ontvangen.

Trudie Pasterkamp

Trudie Pasterkamp

Trudie Pasterkamp | Zaterdagcolumnist per 9-2017 | Coach Rouwverwerking & Verlies | Praktijk ELBE | Forum voor Maassluis■ Steunraadslid 2022-2026 ■

2 Reacties

 1. Koos Hofman
  3 april 2023 at 13:55

  Ik heb de bewuste commissievergaderingen en de aansluitende raadsvergadering ook gevolgd. En eerlijk gezegd vond ik de inbreng van de raadsleden en met name de oppositie van Maassluis beschamend.
  Gelukkig ben ik niet bevooroordeeld, behoor niet tot een coalitiepartij, ben van geen enkele partij lid, dus kan alles op de eigen merites beoordelen en wil dat graag zo houden. Heb in het verleden, op uitnodiging, wel eens wat fractievergaderingen bijgewoond, maar het is nooit concreet geworden.
  Één van de redenen was dat er inderdaad in de oppositie (en het was een oppositiepartij) in Maassluis niet zo veel eer te behalen valt omdat de collegepartijen de rijen aardig gesloten weten te houden, en het doorgaans ook gewoon goed doen.
  Terug naar uw verhaal; er werd o.a. door u getwijfeld aan de zuiverheid van Lely om haar terrein om niet ter beschikking te stellen voor de bouw en voorfinanciering van 25 Flex woningen voor vluchtelingen op het terrein van Lely en of er toch niet stiekem sprake was van winstbejag. Ik zag Sjoerd Kuiper boos worden en m.i. terecht maakte hij er in repliek een opmerking over.
  Dan het bouwplan aan de Noordvliet. Ik had me er van te voren in verdiept, stukken gelezen, tekeningen bekeken, langs gefietst en geoordeeld. Goed plan, verbetering van het aanzicht op dat stukje vliet en ook nog eens 9 woningen. Dan begint u over sociale woningbouw (het is een particulier, risicodragend initiatief) en na u begint Bert de Reuver over geluidswallen om binnen de 61dB-norm te blijven, Zoab op de Rozenlaan, waterstand enz. en daarna kwam Gary Bouwer (die met die lelijke gele stropdas) nog even zeggen dat de architect er niks van kan en dat het spuuglelijk was om met Raoul Kleiwegt te besluiten dat vooral de bomen terug moeten worden geplant, de bewonersparticipatie beter moet en eigenlijk liever startersappartementen op die plaats. Ik sla gemakshalve Klarie Oosterman (CU), en Huub Paalvast (VSP) over, zij waren de enige oppositiepartijen die zinnige dingen zeiden. (zonder Aad Solleveld te kort te willen doen).
  Concluderend; uw stelling over moties van oppositiepartijen en het nut daarvan; zolang het niveau daarvan blijft zoals het thans is gaat het nooit wat worden met die moties van de oppositie.
  Een constructieve bijdrage aan het verbeteren van het leefklimaat en de bestuurbaarheid is altijd goed maar tot op heden heb ik dat in de meeste gevallen gemist. Dus ik vraag me nog steeds af voor wie die politici daar nu eigenlijk zitten. Tot nut van het algemeen of ter meerdere eer en glorie van zich zelve.

 2. M. de J0ng
  1 april 2023 at 10:17

  Wat ik van een politicus verwacht……..

  Is Rutte IV eigenlijk al gevallen en vervangen door Rutte V?
  Toevoeging: Zolang men nog kan lachen om Claudia de Breij en Peter Pannekoek zolang blijven wij ook dit soort kabinetten houden.