De definitie van een column .....(klik op plusteken)
  Een column is géén nieuwsartikel. Wat is het wel? Onderstaande maakt duidelijk dat je een column moet begrijpen door niet alleen de woorden tot je te nemen, maar door te bedenken welke  boodschap de columnist - mogelijk tussen de regels door -  aan de lezers geeft. Begrijp je de boodschap? Zie je wat de schrijver bedoelt? Daar kan ieder individu wat van vinden. Als het een eigen pijnplek is, kan de lezer de aanvechting hebben om helemaal erin mee te gaan of er volledig tegenin te gaan. Het is goed dat je als lezer weet wat (de waarde en betekenis van) een column is.
  • De aard van de journalistieke vorm van columns is dat deze informatief, leerzaam. onderhoudend maar ook kritisch, humoristisch (parodie, ironisch, sarcastisch, satirisch) en prikkelend kunnen zijn binnen een maatschappelijke context.
  • Waar de columnist dat zelf nodig acht, kunnen links in de tekst staan die naar achtergrondinformatie doorverwijzen
  • Wat voor de één een leuke of rake column is, is voor een ander onzin, een belediging of niet acceptabel. Youp van 't Hek die met alles en iedereen de vloer aanveegt in zijn columns in het NRC wordt niet door iedereen gewaardeerd. Hetzelfde geldt voor Theo Holman in Het Parool en diverse andere columnisten.
  • Aan columnisten wordt door de Nederlandse rechter een grote mate van vrijheid toegekend in hun columns. Deze vrijheid kan zich ook uitstrekken tot teksten die, als ze buiten een column geschreven zouden zijn, als kwetsend of beledigend gekenmerkt worden.
Zie ook bijgaande definitie van wikipedia:  

© wikipedia


Goed nieuws! Uit recent onderzoek blijkt dat roken niet zo schadelijk is als gedacht. Uit recent onderzoek van de Universiteit van Quatsch is gebleken dat de schade die veroorzaakt wordt door roken te begrenzen valt. Daarnaast is duidelijk geworden dat reeds ontstane schade makkelijk en tijdig teruggedraaid kan worden.

Van de testgroep, bestaande uit duizenden mensen, is gebleken dat de groep die alleen overdag rookte, aanzienlijk minder zieke mensen liet zien. Zowel in aantal als in hoedanigheid. Vooral de groep waarbij roken slechts was toegestaan tussen 6 uur in de ochtend en 18.00 uur in de avond, was er nauwelijks meetbare schade. De resultaten waren daarbij nagenoeg gelijk aan de groep van niet-rokers. In de controlegroep, de groep die ongelimiteerd kon roken, was er een dramatische stijging van de schadelijke gevolgen te bemerken.

Uit het onderzoek kwam verder naar voren dat roken in kleine groepen zorgde voor een stabielere verspreiding van de rook waardoor de nevenschade beperkt kon worden. Bij groepen, bestaande uit meer dan vier personen, bleek de rook de vastgestelde grens van 1,5 meter overstijgen. Iets wat men niet heeft kunnen waarnemen bij de kleinere groepen. Ook het feit dat men bleef zitten tijdens het roken zorgde voor een dramatische daling van de verspreiding van de rook. Hierbij werd een duidelijk onderscheid gemaakt tussen roken thuis en roken in uitgaansgelegenheden. Dit omdat de laatste vele malen minder risico geeft vanwege het feit dat er daar meer verschillende mensen komen. Dit zorgt voor een diversiteit aan uitgeblazen rook welke minder schadelijk is dan eenzelfde soort rook over een langere periode. De enige uitzondering hierbij is bij uitvaarten. Metingen daar laten juist zien dan de rook, als teken van respect, pas schadelijk voor de nabestaanden wanneer de groep groter was dan 1250 personen.

Verder is gebleken dat bepaalde evenementen en locaties een extra risico met zich meebrengen. Zo is roken op scholen verboden wanneer er meer dan 75 mensen bij elkaar komen. Uit de controlegroep is gebleken dat roken alleen besmettelijk is wanneer er meer dan 75 mensen samen komen.

Ook is roken tijdens het bekijken van een sportwedstrijd als extreem gevaarlijk bestempeld. Zelfs wanneer dit in de buitenlucht plaatsvindt blijkt dat de verspreiding en de gevolgen van de ingeademde rook, tot wel tien keer schadelijker te zijn dan wanneer men met meer dan duizend mensen een ruimte met vaste zitplaatsen deelt.

Ook zijn er preventieve maatregelen meegenomen in het onderzoek. Zo is er aanzienlijk minder schade waargenomen wanneer men de handen wast alvorens te gaan roken. De uitgeademde rook is dan vele malen schoner, wat voor minder aantasting van de longen zorgt. Bij de groep die voor elke sigaret hun handen waste was zelfs helemaal geen schade te bemerken.

Tot slot is gemeten hoe de ontstane schade verkleind kan worden. Hieruit blijkt dat ex-rokers en mensen die preventief nicotine kauwgom kauwen volledig immuun zijn voor nieuwe rook. Zij hebben geen behoefte om te gaan roken en de rook die er is, heeft totaal geen vat op hun. In sommige gevallen is zelfs gezien dat de rook die er hing, in een bocht om de ex-roker of nicotine-kauwgom-kauwende testpersonen heen ging.

De conclusie van het onderzoek is dus helder. Rook alleen in kleine groepen, bestaande uit maximaal vier personen. Rook thuis niet met vreemde. Doe je dat wel, hanteer dan een max van 4 personen. Hou bij het roken 1,5 meter afstand en rook vooral niet na 18.00 uur. Was de handen alvorens te gaan roken en vermijd risicovolle plekken als sportwedstrijden en scholen. En wil je echt geen risico lopen, ga dan preventief nicotine kauwgom kauwen. Deze wordt gratis verstrekt en zorgt voor een volledige bescherming mocht er toch sprake zijn van ingeademde rook.

Vind je dit onderzoek klinkklare onzin? Vervang dan even het roken voor Corona en zeg me wat je er dan van vindt!


Reageren? ... Blader naar beneden plaats jouw reactie direct onder artikel [binnen 30 dagen na publicatiedatum]

⊗——het einde ——⊗

◄ klik plus voor schema WIE SCHRIJVEN DE VOLGENDE KEREN?

voorliggende column is tot nu toe gelezen door: 287 lezers

WIE SCHRIJVEN DE VOLGENDE KEREN?

Helga de Lelij

Helga de Lelij

Helga de Lelij│ Maandagcolumnist per 7/2017 │ Vrouw met kind en manloos huishouden │ Levensgenieter │ Blogger bij Love2bemama, FleurFlirt en Ik ben Helga │ (HRM bij Tedecon) │ Hard voor weinig en altijd… Ehm nooit.. Ehm dat dus!