Klik voor de definitie van een column
  Een column is géén nieuwsartikel. Wat is het wel? Onderstaande maakt duidelijk dat je een column moet begrijpen door niet alleen de woorden tot je te nemen, maar door te bedenken welke  boodschap de columnist - mogelijk tussen de regels door -  aan de lezers geeft. Begrijp je de boodschap? Zie je wat de schrijver bedoelt? Daar kan ieder individu wat van vinden. Als het een eigen pijnplek is, kan de lezer de aanvechting hebben om helemaal erin mee te gaan of er volledig tegenin te gaan. Het is goed dat je als lezer weet wat (de waarde en betekenis van) een column is.
  • De aard van de journalistieke vorm van columns is dat deze informatief, leerzaam. onderhoudend maar ook kritisch, humoristisch (parodie, ironisch, sarcastisch, satirisch) en prikkelend kunnen zijn binnen een maatschappelijke context.
  • Waar de columnist dat zelf nodig acht, kunnen links in de tekst staan die naar achtergrondinformatie doorverwijzen
  • Wat voor de één een leuke of rake column is, is voor een ander onzin, een belediging of niet acceptabel. Youp van 't Hek die met alles en iedereen de vloer aanveegt in zijn columns in het NRC wordt niet door iedereen gewaardeerd. Hetzelfde geldt voor Theo Holman in Het Parool en diverse andere columnisten.
  • Aan columnisten wordt door de Nederlandse rechter een grote mate van vrijheid toegekend in hun columns. Deze vrijheid kan zich ook uitstrekken tot teksten die, als ze buiten een column geschreven zouden zijn, als kwetsend of beledigend gekenmerkt worden.
Zie ook bijgaande definitie van wikipedia:  

© wikipedia

De toeslagenaffaire is nog niet eens afgehandeld of we komen alweer in het volgende debacle. Toegegeven, het zal lang zo erg niet zijn als de toeslagenaffaire. Maar het geeft wel te denken.

De energiecompensatie dreigt, zelfs voor de uitvoering ervan, al één groot fiasco te worden. Verdien je maximaal 120% van het sociaal minimum? Dan krijg je achthonderd Euro ter compensatie. In eerste instantie zou dit tweehonderd Euro zijn, maar dit is maar liefst verviervoudigd.

Leuk! En dat komt heel goed uit omdat, zoals we allemaal weten, veel dingen onbetaalbaar zijn geworden. De compensatie dekt dan ook niet alleen de hogere energierekening, maar maakt ook een kleine deuk wanneer het gaat om boodschappen en benzine. Val je net buiten de maximale inkomenseis? Tja, dan heb je dubbel pech want dan krijg je niks.

En dat is wel een beetje oneerlijk toch?

Minister Schouten heeft, vooroplopend op de aangekondigde wetgeving, akkoord gegeven aan de gemeente om alvast te gaan beginnen met het uitkeren van de toeslag. Iets wat toch wel democratie ondermijnend is aangezien het de taak van het kabinet is om de uitvoerbaarheid te toetsen. En die wet moet dus nog door de kamer. Dan is er nog een volgend probleem. Er is namelijk te weinig geld beschikbaar gesteld om iedereen die er recht op heeft te compenseren. Het rijk heeft genoeg voor 800.000 gezinnen. Alleen zijn er, volgens het CBS, ongeveer 981.0000 huishoudens die in die groep vallen. Dan kom je als regering toch even 181.000 keer 800 Euro of terwijl een kleine 145 miljoen tekort. En dan hebben we het nog niet eens over de uitvoeringskosten die gemeentes moeten maken om het geld op de juiste plek te krijgen.

Gemeentes moeten dit briljante plan ten uitvoer brengen. Maar die zijn bang. Bang dat zij uiteindelijk voor de niet gedekte kosten op zullen draaien. Daarbij komt het geld van de overheid pas in mei. Ze moeten het dus eerst voorschieten. Niet wetende hoeveel ze gaan krijgen. En dus krijg je nu een wildgroei aan regels. Elke gemeente stelt zijn eigen regels op waardoor de compensatie per huishouden en per gemeente kan gaan verschillen.

Zo zijn er gemeentes die de inkomensgrens verlaagd hebben naar 110% van het sociaal minimum. Anderen hebben er juist voor gekozen om voor 130% te gaan. Of een variatie daarvan. Zo staat te lezen op de site van de gemeente Rotterdam: Verdien je maximaal 110%? Dan heb je recht op het volledige bedrag. Verdien je tussen de 110% en 130%? Dan mag je 200 euro verwachten.
Volgens de site van de Gemeente Amsterdam is het maximum nog steeds 200 Euro. Den Haag had heel aardig de eerder beloofde 200 euro zelf al opgehoogd naar 300 Euro en de grens verlegt naar 130% van het sociaal minimum. Nu de compensatie vanuit het kabinet is verhoogd kan Den Haag natuurlijk niet achterblijven. Zij keren nu dus 900 Euro uit. De ene gemeente is al begonnen met uitkeren. Anderen wachten tot mei.

Maar bij het gros is er nog niets bekend.

Zo ook bij gemeente Maassluis. Wanneer je kijkt op de site van de gemeente, word je niet veel wijzer. Het kopje vluchtelingen uit Oekraïne staat wel pontificaal op de homepagina, maar energietoeslag of compensatie? Die is niet te vinden. Zelfs niet met de zoekfunctie. Dan maar een google search. Wanneer je energietoeslag Maassluis intikt, kom je al snel bij Stroomopwaarts uit. Bovenaan de pagina staat alleen de melding dat de energietoeslag nog niet aan te vragen is en dat men de site in de gaten moet houden Ontvangt u een uitkering? Dan krijgt u automatisch bericht.

Dat was het. Niet hoeveel, wanneer of hoe aan te vragen. Niets. Dus ondanks dat de rekeningen per direct oplopen. Ondanks dat het kabinet akkoord heeft gegeven, moeten we geduld hebben. En dan maar hopen dat de huishoudens die het gaan krijgen, het later niet alsnog terug moeten betalen! Voor de mensen die net buiten de boot vallen? Het spijt me dat jullie nog langer op dat houtje moeten bijten!

Reageren? ... Blader naar beneden plaats jouw reactie direct onder artikel [binnen 30 dagen na publicatiedatum]

⊗——het einde ——⊗

◄ klik voor Publicatieschema columnisten

voorliggende column is tot nu toe gelezen door: 223 lezers

WIE SCHRIJVEN DE VOLGENDE KEREN?

Helga de Lelij

Helga de Lelij

Helga de Lelij│ Maandagcolumnist per 7/2017 │ Vrouw met kind en manloos huishouden │ Levensgenieter │ Blogger bij Love2bemama, FleurFlirt en Ik ben Helga │ (HRM bij Tedecon) │ Hard voor weinig en altijd… Ehm nooit.. Ehm dat dus!

1 Reactie

  1. Pat Hoogeveen
    28 maart 2022 at 14:22

    Den Haag keert helemaal geen 800,00 euro uit aan degene die bv alleen bijstand krijgt, dus 70% van het minimumloon krijgt (als het goed is want het moet nog goedgekeurd worden), alleen 200,00 + 100,00 euro van de gemeente uit staat in de brief. Dus een achteruitgang van minimaal 1500,00 compenseren met 300,00 daar waar je al niet kunt bezuinigen, en dan hebben we het alleen over de gasprijs, niet eens de koopkracht. Dit gaat heel veel ellende opleveren en veel meer geld kosten. Of mensen staan simpelweg op straat straks. Op de bijzondere bijstand hoef je niet te rekenen want als je die uberhaupt al ‘krijgt’ is dat in de vorm van een lening, waardoor je het jaar erop nog verder in de problemen komt. Het is een grof schandaal hoe hier met levens gespeeld wordt van chronisch zieken die al helemaal geen keuze hebben. Daarnaast stel iemand met een riant inkomen heeft nog een contract met de goedkope gasprijzen nog voor drie jaar, die gaan er juist weer dik op vooruit door die verhoging energiebelasting teruggave. Hoe krommer dan dit kan het nog worden.