Klik voor de definitie van een column
  Een column is géén nieuwsartikel. Wat is het wel? Onderstaande maakt duidelijk dat je een column moet begrijpen door niet alleen de woorden tot je te nemen, maar door te bedenken welke  boodschap de columnist - mogelijk tussen de regels door -  aan de lezers geeft. Begrijp je de boodschap? Zie je wat de schrijver bedoelt? Daar kan ieder individu wat van vinden. Als het een eigen pijnplek is, kan de lezer de aanvechting hebben om helemaal erin mee te gaan of er volledig tegenin te gaan. Het is goed dat je als lezer weet wat (de waarde en betekenis van) een column is.
  • De aard van de journalistieke vorm van columns is dat deze informatief, leerzaam. onderhoudend maar ook kritisch, humoristisch (parodie, ironisch, sarcastisch, satirisch) en prikkelend kunnen zijn binnen een maatschappelijke context.
  • Waar de columnist dat zelf nodig acht, kunnen links in de tekst staan die naar achtergrondinformatie doorverwijzen
  • Wat voor de één een leuke of rake column is, is voor een ander onzin, een belediging of niet acceptabel. Youp van 't Hek die met alles en iedereen de vloer aanveegt in zijn columns in het NRC wordt niet door iedereen gewaardeerd. Hetzelfde geldt voor Theo Holman in Het Parool en diverse andere columnisten.
  • Aan columnisten wordt door de Nederlandse rechter een grote mate van vrijheid toegekend in hun columns. Deze vrijheid kan zich ook uitstrekken tot teksten die, als ze buiten een column geschreven zouden zijn, als kwetsend of beledigend gekenmerkt worden.
Zie ook bijgaande definitie van wikipedia:  

© wikipedia

column nr: 17

Hoe verder met de woningmarkt? Kansen genoeg. Bouwen bouwen bouwen, dat is de oplossing voor het nijpend woningtekort in ons land. Maar hoe bouwen we? Zoals het nu gaat komen er niet voldoende betaalbare woningen, niet snel genoeg, wordt er ontzettend veel ruimte verbruikt en worden veel te conservatieve en vervuilende bouwprocessen ingezet.

Dat moet anders, de woningbouwcorporaties en projectontwikkelaars zullen eindelijk eens moeten “omdenken”. Bouwen met alleen maar beton, staal, stenen en goedkoop vervuilend chinees isolatiemateriaal kan niet eindeloos doorgaan.

Bouwen met hout en andere natuurlijke producten heeft de toekomst. (voor de doemdenkers onder u, moderne houtbouw [CLT] geïsoleerd met hennepvezel – biobased bouw – is niet brandbaarder dan huizen van staal en beton.)

Vanwege de klimaatopwarming, bodemverzuring en luchtvervuiling zal ons land in de komende tijd op veel plaatsen anders ingericht worden. Vooral rondom natuurgebieden komen er daardoor flinke percelen weidegrond vrij die prima gebruikt kunnen worden om er productiebossen van te maken. Stallen kunnen omgebouwd worden tot houtverwerkingsplaats, werk voor de “Bomenboer”.

Zo groeit niet alleen ons eigen bouwmateriaal, maar kunnen die bomen ook heel veel CO2 opslaan. Het bodemleven wordt weer hersteld en insecten, vogels en andere kleine dieren krijgen meer leefruimte. Als het dan ook nog gecombineerd kan worden met een beetje recreatie en/of sportieve activiteiten voor de mens is het helemaal prachtig.

Ook in Maassluis (of juist in Maassluis) zitten mensen te springen om woningen in de lagere prijsklasse.

Op Maassluis.nu heeft u in de afgelopen tijd kunnen zien wat er zoal gebouwd wordt in onze stad, weinig hoopgevend voor starters, de laagstbetaalden en de middeninkomens.

Voor wie wordt er dan eigenlijk gebouwd? Voor de wat meer draagkrachtigen volop aanbod, dat trekt vooral mensen van buiten de stad aan.

Als we de verhuisbewegingen van de laatste jaren zien. valt op dat er veel inwoners die hier geen betaalbaar huis konden krijgen naar omliggende gemeentes zijn verkast. Dat kan natuurlijk niet zo doorgaan, ook in Vlaardingen, Schiedam en Rotterdam zijn de goedkope huizen op.

Bovendien wordt in steeds meer steden de ‘yuppenvlag’ gehesen; betaalbare huizen worden vervangen door woningen die te duur zijn voor Jan-met-de-pet.

Een voorbeeld is de wijk Wielewaal op R’dam zuid, waar de huidige bewoners hiertegen in opstand zijn. Een groot deel van de nieuwe huizen wordt onbereikbaar voor de huidige bewoners. Ik ben niet tegen het ‘divers’ maken van wijken, maar wel als de inwoners hierdoor in de knel komen.

Er wordt te gemakkelijk beslist dat je dan maar in een andere wijk of stad moet gaan wonen. Mensen zijn geen dingen die je zomaar verplaatst. Mensen hebben ergens hun ‘roots’, met familie, hun vriendenkring, hun geboortestad of –wijk, hun eigen geschiedenis.

Woningbouwcorporaties en Gemeentes hebben hierin een grote verantwoordelijkheid.

Bouwen met hout is nu nog niet goedkoper dan de traditionele wijze, maar als méér corporaties en gemeentes dat gaan doen wordt het stukken goedkoper en vooral duurzamer. Neem eens een kijkje in plaatsen waar dit al wél is gerealiseerd. ( o.a. in Eindhoven, Monnickendam, Amsterdam, Alkmaar)

Ook in Rotterdam komt binnenkort een houten appartementengebouw, (Sawa) maar daar heeft men er voor gekozen dat dit voornamelijk dúre woningen worden.

De manier van bouwen wordt anders, het meeste werk wordt vooraf gedaan in de loodsen van de houtbedrijven zodat –nadat de locatie bouwrijp is gemaakt- er in no-time gebouwd kan worden.

Gebouwd met een stuk minder overlast qua lawaai en rotzooi. Vanaf traditionele bouwplaatsen waait ontzettend veel plastic afval weg, verpakkingen, piepschuim, isolatiemateriaal, afdekplastic enzovoort. Daarvan komt er steeds weer een groot deel in het water terecht, in de plastic soep.

De Maassluise bewoners die regelmatig de oevers van ons eigen Scheur opschonen, de Trashtafettegroep van GLM en “Zwerfie Rotterdam” kunnen daarover meepraten – wat een troep!

Gemeentebesturen zullen veel strengere eisen moeten stellen aan projectontwikkelaars, aannemers, architecten, stedenbouwkundigen, grondeigenaren, enzovoort. Niet alleen om veel betaalbare huizen te realiseren, ook om dat snel te doen en op een milieuvriendelijke duurzame manier.

Neem het debacle in het Wilgenrijk waar Raoul afgelopen donderdag in zijn column over schreef.

Waren de afspraken met de ontwikkelaar “in beton gegoten” of zat er ruimte in en komt men ermee weg de afspraken naar eigen idee (eigen gewin!) in te vullen? Zomaar de huizen 97.000 euro duurder maken? Zomaar 35% van de winst bij verkoop opstrijken?

In de Schakel staat de stoere kop “Gemeente eist dat projectontwikkelaar afspraken nakomt” boven het artikel hierover, maar als je even verder leest geeft de Gemeente gewoon haar fiat voor de bouw van deze te dure woningen en mag Thunnissen de belofte voor 43 woningen van 239.000 euro later en op een andere locatie in het Wilgenrijkproject inlossen. De mensen met een dikkere beurs gaan dus wéér voor.

Echt betaalbaar voor veel mensen zouden die huizen toch al niet zijn, om een hypotheek te krijgen voor een huis van 239.000 euro moet je jaarinkomen al gauw 50.000 euro zijn…

ik ben benieuwd hoe hoog de huren worden voor de ‘sociale huurwoningen’ in hetzelfde project.

Reageren? ... Blader naar beneden plaats jouw reactie direct onder artikel [binnen 30 dagen na publicatiedatum]

⊗——het einde ——⊗

◄ klik voor Publicatieschema columnisten

voorliggende column is tot nu toe gelezen door: 281 lezers


Ontdek meer van MAASSLUIS.NU

Abonneer je om de nieuwste berichten naar je e-mail te laten verzenden.

Adri Huisman

Adri Huisman

Adri Huisman | Adri Huisman | groen, sociaal, duurzaam | lid van GroenLinks | blij met beeldende kunst! | 5/2018 - 8/2022