© PXB-CC Geralt

© PXB-CC Geralt


column nr: 17

Hebben jullie het ook gehoord of gelezen? Rutger Bregman pleit voor een nieuw positief mensbeeld! In zijn boek “De meeste mensen deugen” neemt hij ons mee op reis door de geschiedenis. Hij geeft antwoord op vragen als, hoe verklaren we onze grootste misdaden? Zijn we diep vanbinnen geneigd tot het goede of het kwade?

Vier jaar lang heeft hij een grondig onderzoek gedaan naar situaties waarin schijnbaar goede mensen tot verschrikkelijke dingen in staat zijn. Hij heeft hij getoetst hoe onze samenleving eruit ziet als onze scholen en bedrijven, ministeries en gevangenissen uitgaan van het goede in de mens. De perceptie dat mensen niet deugen veegt hij daarmee van tafel. Een nieuwe revolutie is begonnen. De waarheid komt steeds meer aan het licht. In zijn boek zien we uitkomsten van onderzoeken die het slechte in de mens weergeven maar die anders zijn verlopen dan dat het de wereld in is gegaan.

De verkondiging van een cynische mensbeeld en de daaruit voortvloeiende moedeloosheid over het feit dat …er altijd oorlog zal zijn… mensen nou eenmaal egoïstisch zijn… de wereld niet kan veranderen, krijgt een journalistiek weerwoord. Een tegenkracht die naar mijn idee hard nodig is in de rumoerige tijden waarin we leven.

Ook Maassluis als samenleving kent onrustige periodes, ook wij zijn onderhevig aan pieken en dalen. Zo hebben de afgelopen dagen weer wat schokkende gebeurtenissen plaatsgevonden. Overval, inbraken … het brengt de Maassluizer in beroering. Via facebook wordt er massaal meegeleefd en sterkte toegewenst… de morele steun wordt zichtbaar.

Ook blijken er groeps-apps te zijn waarin krachten gebundeld worden om de buurt veilig te houden. Een natuurlijk verschijnsel want tijdens rampen of tegenspoed blijkt er als het ware een resetknop bij ons te worden ingedrukt, we gaan terug naar onze betere ik. We hebben oog voor elkaar. Het doorlopen van moeilijke tijden creëert verbinding en saamhorigheid.

We ondersteunen elkaar op verschillende manieren. We creëren onze eigen samenleving, onze algemene mentaliteit. Rutger omschrijft: “Wat we aannemen over elkaar, is wat we oproepen. Als we ervan uitgaan dat de meeste mensen niet te vertrouwen zijn, dan gaan we ons op zo’n manier gedragen dat juist wantrouwen oproept. Als we uitgaan van het goede in de mens, dan kunnen we onze scholen, bedrijven en democratie heel anders inrichten. We hebben minder managers en controleurs nodig als we vertrouwen op de éigen motivatie van dokters en leraren, schoonmakers en loodgieters. Vanuit vertrouwen ontstaat immers een gevoel van verantwoordelijkheid en dat stimuleert mensen om het beste uit zichzelf te halen.”

Misschien kunnen we zelfs nog een stap verder gaan door het goede te zien in onze vijanden. Zoals de Chinese wijze Lao-Tse ons meegeeft

De goede behandel ik goed, de niet-goede behandel ik ook goed,  want zo ontstaat goedheid.

Alles wat je aandacht geeft groeit, dus door met elkaar uit te gaan van het goede in de mens starten we een nieuwe revolutie en kunnen we de patronen van een cynisch mensbeeld uit de geschiedenis doorbreken.

 


Patricia van Lingen

Patricia van Lingen

Patricia van Lingen | activiteitenbegeleidster | buurtcentrum De Hooftzaak |
verbinding verwondering inspiratie | Dichteres | Boomredder

4 Reacties

 1. Frannie de Herder
  21 september 2019 at 10:06

  Een geweldige column!
  Als dat eens waarheid wordt?
  Dan komt het nog goed met deze wereld?

 2. Netty
  19 september 2019 at 12:16

  Een goed begin is het halve werk zegt men toch?
  Je hebt helemaal gelijk dat het mensbeeld zou veranderen , dus starten..niet morgen maar nu.
  Goed column Patricia. !

 3. Yvonne ligthart
  19 september 2019 at 08:43

  Geweldig geschreven en hoe meer mensen dit lezen en erover nadenken , al zijn het er maar een paar dan is t vuurtje gestookt en 1 wordt 2 en 2 wordt 4 . Zo wordt het goede van een mens steeds sterker gezien als de waarheid.

 4. Ar
  19 september 2019 at 08:05

  Mooi verhaal met de boodschap.
  Weer een geweldig collum Patricia.