Klik voor de definitie van een column
  Een column is géén nieuwsartikel. Wat is het wel? Onderstaande maakt duidelijk dat je een column moet begrijpen door niet alleen de woorden tot je te nemen, maar door te bedenken welke  boodschap de columnist – mogelijk tussen de regels door –  aan de lezers geeft. Begrijp je de boodschap? Zie je wat de schrijver bedoelt? Daar kan ieder individu wat van vinden. Als het een eigen pijnplek is, kan de lezer de aanvechting hebben om helemaal erin mee te gaan of er volledig tegenin te gaan. Het is goed dat je als lezer weet wat (de waarde en betekenis van) een column is.
 • De aard van de journalistieke vorm van columns is dat deze informatief, leerzaam. onderhoudend maar ook kritisch, humoristisch (parodie, ironisch, sarcastisch, satirisch) en prikkelend kunnen zijn binnen een maatschappelijke context.
 • Waar de columnist dat zelf nodig acht, kunnen links in de tekst staan die naar achtergrondinformatie doorverwijzen
 • Wat voor de één een leuke of rake column is, is voor een ander onzin, een belediging of niet acceptabel. Youp van ’t Hek die met alles en iedereen de vloer aanveegt in zijn columns in het NRC wordt niet door iedereen gewaardeerd. Hetzelfde geldt voor Theo Holman in Het Parool en diverse andere columnisten.
 • Aan columnisten wordt door de Nederlandse rechter een grote mate van vrijheid toegekend in hun columns. Deze vrijheid kan zich ook uitstrekken tot teksten die, als ze buiten een column geschreven zouden zijn, als kwetsend of beledigend gekenmerkt worden.
Zie ook bijgaande definitie van wikipedia:  

© wikipedia

Ik ken diverse vrouwen die zich zorgen maken over anderen; over ouders, buurvrouw, (klein)kinderen, enzovoort. Zij uiten zich daarover uitgebreid tegenover derden, vandaar dat het ook mij weleens ter ore komt. In mijn ogen heeft dat een destructieve negatieve uitwerking op de zich zorgen makende persoon als het niet gevolgd wordt door actie.

Zorgen voor anderen en zorgen maken over anderen zijn twee verschillende concepten die een verschillende impact kunnen hebben op zowel de zorgverlener als degenen voor wie wordt gezorgd.

Vergelijken we de effectiviteit van beide dan zie je het meteen:

Effectiviteit van zorgen voor anderen:

 1. Praktische hulp: Actief zorgen voor anderen kan praktische hulp bieden bij hun behoeften, zowel fysiek als emotioneel. Het kan mensen ondersteunen bij dagelijkse taken, moeilijke situaties en uitdagingen in het leven.
 2. Verbondenheid en empathie: Het tonen van zorg en empathie kan bijdragen aan het opbouwen van een sterkere band tussen mensen, het bevorderen van vertrouwen en het versterken van relaties.
 3. Positieve invloed op welzijn: Het zorgen voor anderen kan een positieve invloed hebben op het welzijn van zowel de zorgverlener als de ontvanger. Het geeft een gevoel van voldoening en zingeving, wat kan bijdragen aan een betere geestelijke gezondheid.
 4. Sociale ondersteuning: Zorgen voor anderen kan helpen bij het creëren van een ondersteunend sociaal netwerk, waarin mensen elkaar kunnen steunen in tijden van nood.

Ineffectiviteit van zorgen maken over anderen:

 1. Overmatige stress: Zich te veel zorgen maken over anderen kan leiden tot overmatige stress en angst. Dit kan een negatieve invloed hebben op de mentale en fysieke gezondheid van de persoon die zich zorgen maakt.
 2. Belemmering van relaties: Overmatige zorgen maken kan leiden tot verstoorde relaties, omdat het kan leiden tot verstikkend gedrag en een gebrek aan ruimte voor de ander.
 3. Niet-productief: Zich zorgen maken zonder actie te ondernemen, heeft meestal geen positieve invloed op het oplossen van problemen of het bieden van hulp. Het kan leiden tot piekeren zonder daadwerkelijke oplossingen.
 4. Negatieve emoties: Voortdurend zorgen maken kan iemands eigen welzijn beïnvloeden door negatieve emoties te versterken.

Kortom, zorgen voor anderen met daadwerkelijke acties en empathie is doorgaans effectiever en positiever dan je overmatig zorgen maken zonder actie te ondernemen. Het is belangrijk om een gezonde balans te vinden tussen het tonen van zorg voor anderen en het bewaken van je eigen welzijn.

Uiteraard heb ook ik dit moeten leren. Gelukkig heb ik een goed voorbeeld thuis. Ko is op dit punt mijn thuiscoach. Dus maak je over mij maar geen zorgen.

Reageren? … Blader naar beneden plaats jouw reactie direct onder artikel [binnen 30 dagen na publicatiedatum]

⊗——het einde ——⊗

◄ klik voor Publicatieschema columnisten

voorliggende column is tot nu toe gelezen door: 123 lezers


Cobi Wittevlo-Nowé

Cobi Wittevlo-Nowé

COBI WITTEVLO-NOWÉ | start 2023 | geëmancipeerd en gepensioneerd zorgverlener | NVVE, NVSH. NVVH | ZORGEN MAKEN OVER DE ZORG | Uitgesproken uitgesproken met een eigen mening en visie