Klik voor de definitie van een column
  Een column is géén nieuwsartikel. Wat is het wel? Onderstaande maakt duidelijk dat je een column moet begrijpen door niet alleen de woorden tot je te nemen, maar door te bedenken welke  boodschap de columnist – mogelijk tussen de regels door –  aan de lezers geeft. Begrijp je de boodschap? Zie je wat de schrijver bedoelt? Daar kan ieder individu wat van vinden. Als het een eigen pijnplek is, kan de lezer de aanvechting hebben om helemaal erin mee te gaan of er volledig tegenin te gaan. Het is goed dat je als lezer weet wat (de waarde en betekenis van) een column is.
  • De aard van de journalistieke vorm van columns is dat deze informatief, leerzaam. onderhoudend maar ook kritisch, humoristisch (parodie, ironisch, sarcastisch, satirisch) en prikkelend kunnen zijn binnen een maatschappelijke context.
  • Waar de columnist dat zelf nodig acht, kunnen links in de tekst staan die naar achtergrondinformatie doorverwijzen
  • Wat voor de één een leuke of rake column is, is voor een ander onzin, een belediging of niet acceptabel. Youp van ’t Hek die met alles en iedereen de vloer aanveegt in zijn columns in het NRC wordt niet door iedereen gewaardeerd. Hetzelfde geldt voor Theo Holman in Het Parool en diverse andere columnisten.
  • Aan columnisten wordt door de Nederlandse rechter een grote mate van vrijheid toegekend in hun columns. Deze vrijheid kan zich ook uitstrekken tot teksten die, als ze buiten een column geschreven zouden zijn, als kwetsend of beledigend gekenmerkt worden.
Zie ook bijgaande definitie van wikipedia:  

© wikipedia

Ik zag pas een herinnering voorbijkomen op Facebook over de gemeenteraadsverkiezingen 2022. Wat een spannende tijd was dat, voor het eerst politiek actief en alles was nieuw wat er op mij afkwam. Inmiddels zijn we bijna twee jaar verder en ik zeg u eerlijk, ik loop soms vast.

Zo ook nu weer bij het dossier van de woningbouw rondom station West en de bouw nieuwe Olympiahal met bebouwing.

Ik raak soms kwijt waarom ik daar zit, wat mijn doelen zijn en wat mijn taken zijn. Dus om met die laatste te beginnen heb ik dat heel simpel maar weer eens gegoogeld. Want uiteindelijk is “google your best friend”, en ik zeg u, ik kan het ieder raadslid en steunraadslid, trouwens ook burgemeester en wethouders aanbevelen! As u even niet meer weet waarom u daar zit op het pluche, google het even en hopelijk weet u dan precies weer wat er van u verwacht wordt.

“De gemeenteraad geeft aan wat er in een gemeente moet gebeuren en ziet toe op het werk van de burgemeester en wethouders. De raadsleden bepalen de hoofdlijnen van het beleid van de gemeente. Vaak gaat dit over onderwerpen die veel bewoners aangaan zoals wonen en werken, fietspaden en wegen en sociale zaken. De gemeenteraad besluit hoeveel geld en waaraan besteed wordt. De taak van de burgemeester en wethouders is eigenlijk om de besluiten van de gemeenteraad uit te voeren en daarnaast dienen zij een aantal wetten en regelingen uit te voeren van het Rijk en de provincie.”

Zo, dat is toch erg verhelderend om weer eens gelezen te hebben. De raadsleden zien toe op het werk van burgemeester en wethouders. Blijkbaar toch een lastige taak voor de raadsleden en ook een lastige taak voor burgemeester en wethouders om mee om te gaan.

Tijdens de afgelopen vergadering werd de woningbouw rondom station West besproken. Veel bezoekers op de publieke tribune, bewoners die het voornamelijk niet eens zijn met de voorgenomen plannen en het gebrek aan betrokkenheid en inbreng. Dit laatste is juist iets wat deze gemeente hoog in het vaandel heeft staan. Jammer dat juist dit dan blijkbaar mislukt, de verschillende sprekers benadrukten dit ook. Alleen maar mogelijkheden om bij een volgend project het beter te doen.

Eén van de mogelijkheden die de raadsleden hebben om hun taak te kunnen uitvoeren is het stellen van vragen, dat kan schriftelijk maar ook mondeling tijdens een themabijeenkomst of raadsvergadering. Het is dan de bedoeling dat de wethouders of burgemeester hier een reactie op geven. Helaas gebeurt het regelmatig dat er geen antwoord komt in de reactie van de wethouder en ook het raadslid komt dan niet terug op zijn of haar vraag. Ik vind dat onbegrijpelijk en ik begrijp ook niet hoe je als raadslid daar niet op terugkomt. Je wilt je vraag toch beantwoord hebben of stel je alleen de vraag om iets gezegd te hebben?

Hoe denk je dan zelf over je taak als raadslid om toe te zien op de plannen die gepresenteerd worden, waar zoveel burgers het niet mee eens zijn, waar zoveel geld mee gemoeid is? Half werk is tenslotte geen werk!

Regelmatig worden ook veel kritische vragen gesteld en het lijkt soms wel of raadsleden en wethouder en burgemeester daar moeite mee hebben. Nog niet zo lang geleden werd zelfs gesteld dat er vragen werden gesteld vanuit wantrouwen naar de wethouders en dat is toch op zijn zachtst gezegd een vreemde benadering. Dus als je kritische vraag stelt ben je wantrouwend? Kritische vragen zijn juist bedoeld om meer duidelijkheid te krijgen over de gepresenteerde plannen, om toe te zien op het werk van burgemeester en wethouders en kunnen die vragen ook helpend zijn om de plannen nog duidelijker en scherper te kunnen krijgen.

Onduidelijke, vage plannen zijn vaak voor meerdere interpretaties vatbaar en dat moet je er juist uit zien te krijgen om er niet in een later stadium achter te moeten komen dat de raad en wethouders en burgemeester elkaar helemaal verkeerd hebben begrepen. Mijns inziens moeten er juist meer kritische vragen gesteld worden om zo je taak als raadslid goed uit te voeren!

Door de vele kritische vragen over het jeugdhulpbeleid die mijn collega steunraadslid Desiree van Doremalen van Forum voor Maassluis gesteld heeft, blijkt nu wel dat de huidige verordening van de gemeente Maassluis in strijd is met de wet en de gemeente nog deze maand een nieuwe verordening zal moeten maken.

Kritisch zijn zou de grondhouding van elk raadslid moeten zijn om zo de taak van “toezien op” goed te kunnen uitvoeren!

Reageren? … Blader naar beneden plaats jouw reactie direct onder artikel [binnen 30 dagen na publicatiedatum]

⊗——het einde ——⊗

◄ klik voor Publicatieschema columnisten

voorliggende column is tot nu toe gelezen door: 246 lezers


Trudie Pasterkamp

Trudie Pasterkamp

Trudie Pasterkamp | Zaterdagcolumnist per 9-2017 | Coach Rouwverwerking & Verlies | Praktijk ELBE | Forum voor Maassluis■ Steunraadslid 2022-2026 ■