Klik voor de definitie van een column
  Een column is géén nieuwsartikel. Wat is het wel? Onderstaande maakt duidelijk dat je een column moet begrijpen door niet alleen de woorden tot je te nemen, maar door te bedenken welke  boodschap de columnist - mogelijk tussen de regels door -  aan de lezers geeft. Begrijp je de boodschap? Zie je wat de schrijver bedoelt? Daar kan ieder individu wat van vinden. Als het een eigen pijnplek is, kan de lezer de aanvechting hebben om helemaal erin mee te gaan of er volledig tegenin te gaan. Het is goed dat je als lezer weet wat (de waarde en betekenis van) een column is.
 • De aard van de journalistieke vorm van columns is dat deze informatief, leerzaam. onderhoudend maar ook kritisch, humoristisch (parodie, ironisch, sarcastisch, satirisch) en prikkelend kunnen zijn binnen een maatschappelijke context.
 • Waar de columnist dat zelf nodig acht, kunnen links in de tekst staan die naar achtergrondinformatie doorverwijzen
 • Wat voor de één een leuke of rake column is, is voor een ander onzin, een belediging of niet acceptabel. Youp van 't Hek die met alles en iedereen de vloer aanveegt in zijn columns in het NRC wordt niet door iedereen gewaardeerd. Hetzelfde geldt voor Theo Holman in Het Parool en diverse andere columnisten.
 • Aan columnisten wordt door de Nederlandse rechter een grote mate van vrijheid toegekend in hun columns. Deze vrijheid kan zich ook uitstrekken tot teksten die, als ze buiten een column geschreven zouden zijn, als kwetsend of beledigend gekenmerkt worden.
Zie ook bijgaande definitie van wikipedia:  

© wikipedia

Landje pikken. Een van mijn favoriete spelletjes van vroeger. Het enige wat je nodig had was een bal en wat stoepkrijt. Je begon met een grote cirkel in het midden. Niemandsland. Vervolgens was je om de beurt de veroveraar. De bal werd in de lucht gegooid en iedereen zette het op een rennen. De veroveraar moest de bal vangen en vervolgens door iemand benen gooien. Lukte dat? Dan mocht je een cirkel om die persoon heen tekenen en was dat jouw nieuwe landje. Hoe meer landjes, hoe “sterker” je was. Zo kon je via jouw landjes springen om zo dichterbij de benen van de ander te komen. Dit maakte het door de benen rollen makkelijker. Degene met de meeste landjes was uiteindelijk de winnaar. Uren heb ik dat gespeeld.

En nu lijkt het alsof de politiek dit spel in real life aan het spelen is. Allemaal onder de noemer van het klimaat. Stikstofdoelen. En de

Zelfs de achterban van onze minister toont zich tegen de plannen. Maar toch zet ze door.
boeren moeten wijdbeens staan en de bal door hun poortje laten rollen. Ondanks hevige protesten vanuit het hele land. Zelfs de achterban van onze minister toont zich tegen de plannen. Maar toch zet ze door. Want zo zegt de minister voor Natuur en Stikstof, mevrouw Van der Wal- Zeggelink:

Ik kijk niet naar achterban en kiezers. Ik heb voor dit vak gekozen om keuzes te maken waarvan ik tot op het bot overtuigd ben dat het nodig is voor Nederland. En dan is het aan mij om dat uit te leggen aan iedereen waarom we deze keuzes moeten maken. Maar als ik mij laat leiden in mijn werk tot wat een achterban ervan vindt, dat is niet de manier waarop ik wil werken.”

En ik maar denken dat een democratie betekende dat de volksvertegenwoordigers de wil van het volk ten uitvoer brachten. Maar blijkbaar telt dat niet wanneer je een minister bent. Dan hoef je niet langer te kijken naar wat het volk en de achterban wil. Dan mag je schijnbaar je eigen plan trekken, dit uitspreken en ook ten uitvoer brengen.

Ondertussen wordt het bestaansrecht van de boeren bedreigd. Zij leven in onzekerheid. Zij zouden de grote boosdoener zijn. Zij moeten inleveren. En flink ook. Zo moet Vlieland 70 % terug in stikstof en daar mogen geen auto’s rijden. Sterker nog, zij hebben daar niet eens een boer. Hoe dan?

Het kabinet heeft haast want er is stikstofruimte nodig voor woningbouw. Projecten komen stil te liggen terwijl er een woningtekort is. Maar naast landbouw, zijn er nog een aantal belangrijke bronnen van stikstofoxiden. Zo heb je ook uitstoot van het verkeer, energiecentrales en de industrie. Toch zet het kabinet vol in op de boeren en zijn er nog geen plannen voor andere sectoren. Waarom? En boeren willen best hun uitstoot verminderen. Maar waarom moet de agrarische sector onevenredig inleveren in vergelijking met bijvoorbeeld de industrie?

Een ding heeft het kabinet met deze plannen in ieder geval wel goed gedaan. Ze zijn erin geslaagd om de eenheid bij de boeren te bevorderen. De plannen zijn zo idioot dat de boeren zich verenigd hebben voor maximale weerstand. Nu hopen dat er veel protesten komen die, gesteund door de rest van de bevolking, de politiek een keer wakker gaan schudden. Ik ben trots op onze boeren en steun ze dan ook volledig. Zelfs wanneer ik op de snelweg vast zou komen te staan omdat er duizenden tractoren de wegen blokkeren. Bijkomend voordeel: het schijnt dat de uitstoot verminderd wordt wanneer we allemaal langzamer rijden. Met genoeg tractoren op de wegen worden de boeren zo nog onderdeel van de oplossing in plaats van het probleem!

◄ redactioneel NAWOORD

bron: CBS artikel

Hoogste stikstofdepositie in bebouwd gebied en bos

Waar wordt de meeste stikstof afgezet?
Het Operationele Prioritaire Stoffen (OPS)-model van het RIVM modelleert dit voor natte en droge depositie. Dit hangt ten eerste af van de stikstofsoort (ammoniak of stikstofoxiden). Ten tweede speelt de afstand tot de emissiebron hierbij een rol: de meeste stikstof blijft dicht bij de bron, en omdat er heel veel emissiebronnen zijn (landbouw, verkeer, industrie) vindt stikstofdepositie plaats verspreid over het hele land. De ruwheid van de oppervlakte waarop de stikstof terecht komt is de derde factor die de mate van depositie bepaalt. Per hectare wordt de meeste stikstof afgezet in bebouwing, gevolgd door bosgebieden. Water neemt per hectare de minste stikstof op.

Reageren? ... Blader naar beneden plaats jouw reactie direct onder artikel [binnen 30 dagen na publicatiedatum]

⊗——het einde ——⊗

◄ klik voor Publicatieschema columnisten

voorliggende column is tot nu toe gelezen door: 365 lezers

WIE SCHRIJVEN DE VOLGENDE KEREN?

Helga de Lelij

Helga de Lelij

Helga de Lelij│ Maandagcolumnist per 7/2017 │ Vrouw met kind en manloos huishouden │ Levensgenieter │ Blogger bij Love2bemama, FleurFlirt en Ik ben Helga │ (HRM bij Tedecon) │ Hard voor weinig en altijd… Ehm nooit.. Ehm dat dus!

1 Reactie

 1. Aad Rieken
  27 juni 2022 at 08:59

  ”Stik-Stof Tot Nadenken!”

  Weilandje pikken, boer laten stikken……..,
  met boerenverstand voed je heel het land.