Klik voor de definitie van een column
  Een column is géén nieuwsartikel. Wat is het wel? Onderstaande maakt duidelijk dat je een column moet begrijpen door niet alleen de woorden tot je te nemen, maar door te bedenken welke  boodschap de columnist – mogelijk tussen de regels door –  aan de lezers geeft. Begrijp je de boodschap? Zie je wat de schrijver bedoelt? Daar kan ieder individu wat van vinden. Als het een eigen pijnplek is, kan de lezer de aanvechting hebben om helemaal erin mee te gaan of er volledig tegenin te gaan. Het is goed dat je als lezer weet wat (de waarde en betekenis van) een column is.
  • De aard van de journalistieke vorm van columns is dat deze informatief, leerzaam. onderhoudend maar ook kritisch, humoristisch (parodie, ironisch, sarcastisch, satirisch) en prikkelend kunnen zijn binnen een maatschappelijke context.
  • Waar de columnist dat zelf nodig acht, kunnen links in de tekst staan die naar achtergrondinformatie doorverwijzen
  • Wat voor de één een leuke of rake column is, is voor een ander onzin, een belediging of niet acceptabel. Youp van ’t Hek die met alles en iedereen de vloer aanveegt in zijn columns in het NRC wordt niet door iedereen gewaardeerd. Hetzelfde geldt voor Theo Holman in Het Parool en diverse andere columnisten.
  • Aan columnisten wordt door de Nederlandse rechter een grote mate van vrijheid toegekend in hun columns. Deze vrijheid kan zich ook uitstrekken tot teksten die, als ze buiten een column geschreven zouden zijn, als kwetsend of beledigend gekenmerkt worden.
Zie ook bijgaande definitie van wikipedia:  

© wikipedia

De zomervakantie is een mooie tijd om goede boeken te lezen. Het boek “The Big Con” geschreven door Mariana Mazzucato is echt een aanrader. Kort en goed, dit boek toont aan dat adviesbureaus zoals Deloitte, overheden adviseren om vooral veel aan de markt over te laten, de ambtelijke organisatie kleiner te maken.

En als de overheid mensen nodig heeft dan moeten ze deze inhuren bij bv Deloitte. Een slim advies wat past bij deze tijd.

In Maassluis zijn er heel veel mensen ingehuurd voor heel veel geld en zien we hoe relevant het boek van Mazzucato is.

Vervelend is natuurlijk bij inhuur dat de kennis niet in de gemeentelijke organisatie blijft maar vertrekt als de klus is geklaard en bij de adviesbureaus blijft zodat de overheid steeds afhankelijker wordt van marktpartijen. Zo wordt de kwaliteit van de ambtelijke organisatie stelselmatig uitgehold en moeten er meer mensen ingehuurd worden tegen een gepeperd tarief.

In Maassluis is er veel geld uitgegeven aan inhuur en dat zal nog wel even toenemen. Dit gaat echt ten koste van de kwaliteit van het bestuur in onze stad. De ambtenaren die hier in dienst zijn leveren geweldig goed werk, maar werken zich uit de naad omdat ze met weinigen zijn en veel tijd kwijt zijn aan het inwerken van ingehuurde krachten die even later weer verdwijnen.

Dat de ingehuurde krachten niet zoveel binding hebben met ons burgers is ook niet raar, terwijl het van enorm belang is dat ambtenaren weten wat er in de gemeente speelt. Dit komt de relatie overheid-burgers ook niet bepaald ten goede.

Tijd voor een omslag: doe het werk goed, doe het zelf en vraag geen dure adviezen meer!


Peter Anker

Peter Anker

PETER ANKER | Steunraadslid ChristenUnie 2022-2026 |