Klik voor de definitie van een column
  Een column is géén nieuwsartikel. Wat is het wel? Onderstaande maakt duidelijk dat je een column moet begrijpen door niet alleen de woorden tot je te nemen, maar door te bedenken welke  boodschap de columnist - mogelijk tussen de regels door -  aan de lezers geeft. Begrijp je de boodschap? Zie je wat de schrijver bedoelt? Daar kan ieder individu wat van vinden. Als het een eigen pijnplek is, kan de lezer de aanvechting hebben om helemaal erin mee te gaan of er volledig tegenin te gaan. Het is goed dat je als lezer weet wat (de waarde en betekenis van) een column is.
 • De aard van de journalistieke vorm van columns is dat deze informatief, leerzaam. onderhoudend maar ook kritisch, humoristisch (parodie, ironisch, sarcastisch, satirisch) en prikkelend kunnen zijn binnen een maatschappelijke context.
 • Waar de columnist dat zelf nodig acht, kunnen links in de tekst staan die naar achtergrondinformatie doorverwijzen
 • Wat voor de één een leuke of rake column is, is voor een ander onzin, een belediging of niet acceptabel. Youp van 't Hek die met alles en iedereen de vloer aanveegt in zijn columns in het NRC wordt niet door iedereen gewaardeerd. Hetzelfde geldt voor Theo Holman in Het Parool en diverse andere columnisten.
 • Aan columnisten wordt door de Nederlandse rechter een grote mate van vrijheid toegekend in hun columns. Deze vrijheid kan zich ook uitstrekken tot teksten die, als ze buiten een column geschreven zouden zijn, als kwetsend of beledigend gekenmerkt worden.
Zie ook bijgaande definitie van wikipedia:  

© wikipedia


Echt heel erg raar dat er nog steeds niets aan gebeurd is.

Raoul geeft partijgenoot Henk de ruimte voor een column van diens hand.

redactie

Ons gezin woont al meer dan veertig jaar in Maassluis. En toen we hier kwamen wonen, waren er veel minder auto’s maar toch was er toen al kritiek op de afhandeling van het verkeer. Ondanks de inspanningen van de gemeente is het nog steeds op sommige plaatsen niet veilig.

Maasluis is gegroeid tot wat het nu is in een periode dat het gebruik van de auto gold als een teken van welvaart en luxe. Ondertussen zien we ook de nadelen van al het autoverkeer en zijn er steeds meer mensen die zich graag duurzaam en sportief willen verplaatsen, willen fietsen, lopen en wandelen. Zeker op korte stukken binnen de stad. Ten opzichte van het landelijk gemiddelde blijft desondanks onze stad achter, we vervoeren ons minder duurzaam dan zou kunnen, het lukt maar niet om daar wat vooruitgang bij te realiseren, het is gewoon niet veilig genoeg.

Onze stad kent een aantal onveilige verkeerssituaties. Voor de auto’s valt dat nog wel mee. Maassluis is ontworpen om met de auto doorheen te rijden, boodschappen te doen en de kinderen mee naar school te brengen. Voor voetgangers wordt in het algemeen nog wel een trottoir en wat zebrapaden aangelegd. Fietsers komen er bekaaid af. Ja, er zijn fietspaden maar die worden slecht onderhouden, ze zijn te smal en het is er behoorlijk druk. Het is zo onveilig op de fietspaden dat je als ouder eigenlijk niet verantwoord je kinderen op de fiets naar school kunt brengen, laat staan dat je ze ’s ochtends op de fiets zelf naar school laat gaan.

Als voorbeeld kiezen we een veel bekritiseerde route.

Het gaat over de “doorgaande” route door het centrum van onze stad. Wagenstraat, Marelstraat, Lange Boonenstraat en de P.C. Hooftlaan. Én over de snelheid die de auto’s er mogen rijden.

Voor de woon – en winkelgebieden in het centrum geldt al een “30 km/u zone”. Maar daartussendoor loopt een 50km/u route.

Op de Wagenstraat mag je 50 km/u maar bij de Marelstraat geldt plotseling 30 km/u en op de Lange Boonenstraat vanaf restaurant De Beren en op de PC Hooftlaan mag je ineens weer 50 km/u.

Dat verwacht je niet in de woonwijk en tevens een drukke winkelstraat.

Bekend is dat er mensen zijn die deze route gebruiken om naar de A20 te gaan. Veel doorgaand verkeer dus.

Maar het is nog gekker. Navraag bij de gemeente levert de volgende informatie: De Lange Boonenstraat is ingericht als een 40 km/u weg waar, volgens de gemeente, over het hele stuk 50 km/u gereden mag worden. Maar waarom staan die borden met 30 km/u er dan?

En dan nog het laden en lossen van de vrachtwagens en busjes. Natuurlijk moeten de winkeliers bevoorraad worden. Maar nu worden de vrachtwagens standaard op het fietspad en het trottoir geparkeerd. Als fietser en voetganger moet je maar zien hoe je je redt, tussen de langsrazende auto’s op een drukke 50 km/u weg!

Dan nog even de PC Hooftlaan. Oversteken als voetganger kan nog wel, er zijn enkele zebrapaden. Maar als fietser is het echt link. Als je bijvoorbeeld met de fiets vanaf de Noordvliet bij het Leger des Heils de PC Hooftlaan wil oversteken dan zie je de auto’s nauwelijks aankomen. Aan de ene kant is er de bocht bij Zweko en aan de andere kan de brug. En de auto’s hebben daar een behoorlijke snelheid.

Dagelijks moeten meerdere keren per dag horden leerlingen van het Revius heen en weer tussen de vestigingen Reviusplein en Sparrendal.  Ze gebruiken, eigenlijk zeer begrijpelijk, het smalle fietspad aan één kant in beide richtingen (anders moeten ze tweemaal de PC Hooftstraat oversteken voor 100 m). Vooral voor Zweko – Leger des Heils is dat problematisch voor fietsers en voetgangers.

Een oplossing zal altijd inhouden dat er minder, of liever nog geen, auto’s op deze route rijden. En als besloten wordt dat ze er wel mogen rijden dan moet de snelheid terug naar de fiets snelheid. Een tussenoplossing is om van de Lange Boonenstraat een éénrichtingweg te maken, en dat het hele traject 30 km/u weg wordt. En omdat de straat bij hevige regenval ook nog snel blank staat, moet er ook ruimte voor groen komen zodat het water weg kan.

Als Duurzame Maassluizers gaan we iets verder. We vinden dat de straat gereserveerd moet worden voor voetgangers en fietsers, uiteraard met ruimte voor bevoorrading van de winkels. Én dat de Wagenstraat en de PC Hooftlaan een 30 km/u weg wordt.

Dan zou de Lange Boonenstraat in plaats van een ongure en gevaarlijke straat veranderen in een veilige en leuke winkelstraat. Fietsen en wandelen wordt veiliger en het centrum wordt weer wat aantrekkelijker.

vrachtwagens op het fietspad is heel gebruikelijk in Maassluis

Het aardige is dat dát vrij goedkoop kan. Het kan al bereikt worden met het verplaatsen van wat verkeersborden. En als er op termijn wat geld beschikbaar komt dan kan de bestrating aangepast worden.

Met dank aan het scherpe opmerkingsvermogen van Ate Tuitman,

Met dank aan Raoul Kleijwegt van GroenLinks voor de ruimte voor mijn column,

Mede namens de Duurzame Maassluizers – Mobiliteit,

Henk van Woerden.

Henk van Woerden

Henk van Woerden

Henk van Woerden | Secretaris Natuurvereniging KNNV Waterweg Noord.

3 Reacties

 1. Hans van der Zande
  29 september 2021 at 08:44

  Een historische fout is geweest dat de Vertowijk, inclusief de supermarkt (nu Jumbo), veel te dicht op de lange Boonestraat is gebouwd. als je voor de supermarkt langs loopt, bv met een hond, moet je balanceren tussen het fietspad, de gestalde fietsen en opstallen van de supermarkt. vaak beland je dan toch op het fietspad. mijn voorstel: geen fietsenstalplaats daar op de stoep en wellicht ook de bossages voor de woonhuizen verderop in de straat. De doorloopbreedte is daar echt veel te smal. Het zebrapad in het verlengde van de Nieuwe Kerkstraat is ook een gecreëerde gevaarlijke situatie. de gebruikers van de garages in die straat moeten over de lengte van het zebrapad de straat in- en uit rijden.

 2. […] Dit artikel verscheen eerder op Maassluis.nu […]

 3. Corrie van Woerden
  23 september 2021 at 09:12

  Ik mis in de column een stukje wat betreft scootmobiels en invaliden in het algemeen!
  Het is soms zeer lastig om op het fietspad en zelfs op de trottoirs te kunnen rijden!Ook voor mensen met een rollator is het door de slecht bestrating moeilijk lopen!