column-is]

Woensdagavond 22 juni ’22 is het nieuwe college geïnstalleerd. Er ligt een nieuw college akkoord. In dit akkoord staan de volgende zinnen: ”Nieuwe tijden vragen daarbij passende woonoplossingen en beheermodellen. We hebben een realistisch oog voor (burger) initiatieven ten aanzien van collectieve woonvoorzieningen via bijvoorbeeld collectief particulier opdrachtgeverschap en wooncoöporaties.”

De deur wordt op een kier gezet voor een goede oplossing voor de huidige wooncrisis. En we zitten in een crisis met veel te hoge huren en prijzen en veel te hoge winsten voor al die (buitenlandse) beleggers. Er wordt enorm geprofiteerd door beleggers van de krapte op de woningmarkt. En laat nu juist woon-coöperaties niet onder hevig zijn aan de ‘tucht van de markt’.

In wooncoöperaties wordt er gehuurd tegen kostprijs en dat scheelt nogal wat. Een woon-coöperatie komt nooit op de markt maar blijft van de mensen die er wonen en dat recht gaat bij vertrek over naar de volgende bewoner, dus de woners zijn eigenaren.

Wooncoöperaties geven privacy waar nodig en gemeenschappelijke ruimten waar dat mogelijk is. Wat je niet dagelijks in je woning nodig hebt, kun je collectief daarbuiten organiseren. En dat werkt naar twee kanten, met als resultaat slimme, compacte appartementen, kleiner wonen is duurzamer. En woon coöperaties geven een breed palet aan gedeelde voorzieningen, zoals bv gastenkamers die per nacht tegen een vergoeding gebruikt kunnen worden door de leden van de coöperatie, maar wanneer ze niet nodig zijn bv kunnen verhuurt worden als hotelkamer.

Maak het nuttige aangenaam

Naast gastenkamers beschikken de meeste coöperaties ook over gedeelde was-voorzieningen, zo’n nutsfunctie is vaak ook de drager voor een sociale functie. Fietsenstallingen zijn natuurlijk centrale ruimten en neemt in veel projecten een prominente plaats in. Deze ruimten worden vaak met zorg ontworpen, zodat het gebruik van de fiets comfortabel en uitnodigend zijn. Vaak zien we een bonte verzameling van fietsen, die al of niet gedeeld worden.

Delen versterkt de samenhorigheid en vraagt verantwoordelijkheid

Zo stapelen gedeelde voorzieningen zich op: hobbykamers, werkruimtes, gezamenlijke keuken en luxe sauna’s. In veel coöperaties worden er regelmatig koks ingehuurd, dat kan ook, want de woonlasten zijn relatief laag.

Ontmoeting waar mogelijk

In het ontwerp kan er gestuurd worden op ontmoetingen; bv op de gang en in de opgangen in gedeelde ruimte. Het ziet er in woon coöperaties dan ook gezellig uit. Tevens vraagt de mogelijkheid tot ontmoeting ook veel verantwoordelijkheid voor de bewoners om er voor te zorgen dat iedereen een bijdrage levert aan het gevoel van gemeenschap.

Als coöperaties een succes zijn op zoveel plaatsen dan moet het ook lukken in onze stad. Woonruimte creëren voor alle bewoners, die betaalbaar zijn en betaalbaar blijven. Is het gemakkelijk om dit te realiseren? Nee bijna geen enkel bouwproject is momenteel eenvoudig te realiseren, maar als er een wil is dan is er een weg naar een nieuwe woonvorm waar het prettig wonen is.

Ook enthousiast? kijk voor meer info nog even op mijn favoriete website: Wooncoöperaties: een nieuwe richting voor de Maassluise woningmarkt – ChristenUnie Maassluis

Reageren? ... Blader naar beneden plaats jouw reactie direct onder artikel [binnen 30 dagen na publicatiedatum]

⊗——het einde ——⊗

◄ klik voor Publicatieschema columnisten

voorliggende column is tot nu toe gelezen door: 213 lezers

WIE SCHRIJVEN DE VOLGENDE KEREN?

Peter Anker

Peter Anker

PETER ANKER | Steunraadslid ChristenUnie 2022-2026 | Bedrijfsconsultant | Hoofddocent bij Hogeschool Rotterdam