Klik voor de definitie van een column
  Een column is géén nieuwsartikel. Wat is het wel? Onderstaande maakt duidelijk dat je een column moet begrijpen door niet alleen de woorden tot je te nemen, maar door te bedenken welke  boodschap de columnist – mogelijk tussen de regels door –  aan de lezers geeft. Begrijp je de boodschap? Zie je wat de schrijver bedoelt? Daar kan ieder individu wat van vinden. Als het een eigen pijnplek is, kan de lezer de aanvechting hebben om helemaal erin mee te gaan of er volledig tegenin te gaan. Het is goed dat je als lezer weet wat (de waarde en betekenis van) een column is.
 • De aard van de journalistieke vorm van columns is dat deze informatief, leerzaam. onderhoudend maar ook kritisch, humoristisch (parodie, ironisch, sarcastisch, satirisch) en prikkelend kunnen zijn binnen een maatschappelijke context.
 • Waar de columnist dat zelf nodig acht, kunnen links in de tekst staan die naar achtergrondinformatie doorverwijzen
 • Wat voor de één een leuke of rake column is, is voor een ander onzin, een belediging of niet acceptabel. Youp van ’t Hek die met alles en iedereen de vloer aanveegt in zijn columns in het NRC wordt niet door iedereen gewaardeerd. Hetzelfde geldt voor Theo Holman in Het Parool en diverse andere columnisten.
 • Aan columnisten wordt door de Nederlandse rechter een grote mate van vrijheid toegekend in hun columns. Deze vrijheid kan zich ook uitstrekken tot teksten die, als ze buiten een column geschreven zouden zijn, als kwetsend of beledigend gekenmerkt worden.
Zie ook bijgaande definitie van wikipedia:  

© wikipedia

In onze raad zijn er nu 10 (!) partijen die het woord voeren in commissies en in de raad. Dat betekent in de praktijk dat heel veel mensen heel veel informatie en dossiers te verstouwen krijgen zonder zich te kunnen verdiepen in de materie en zo de controletaak op het college absoluut niet kan uitvoeren. Er ontstaat zo een ongezonde focus op beeldvorming in plaats van op inhoud.

Het verloop van het aantal raadsleden is ook groot, zodat er weinig geheugen en kennis in de raad overblijft na 4 jaar. Ervaren mensen stappen eruit en nieuwkomers zijn minstens een jaar bezig om zich in te werken. Dat zorgt er voor dat het college veel machtiger is dan het hoogste orgaan in de gemeente, de gemeenteraad.

Hoe kan het beter?

Laten we een voorbeeld nemen aan het bedrijfsleven, aan corporate governance. In de corporate governance geldt bijvoorbeeld als uitgangspunt dat je bij al je beslissingen alle stakeholders in de maatschappij als geheel in overweging neemt. Als we dit een goed idee vinden dan gaat de raad in Maassluis meer werken als de raad van toezicht, die het bestuur controleert en gaat de raad als één team aan de slag wat het college controleert en waarbinnen ieder teamlid een eigen aandachtspunt heeft. Dat betekent dat er meer wordt samengewerkt tussen partijen en dat er niet meer door iedere partij 1 minuut wat gezegd of gevraagd kan worden maar waar er een debat en een tegenkracht tegenover het college ontstaat.

En als het college en de raad meer gaan samenwerken en het college meer bereid is om de dilemma’s waar voor ze staan te delen in plaats van een standpunt dan zal de discussie ook veel meer diepgang krijgen en komt de focus echt op de inhoud.

En net als bij het toezicht van bedrijven moet de raad de mogelijkheid krijgen om zelf experts in te huren om betere afwegingen te kunnen maken. Ook dit zorgt voor veel meer evenwicht in de macht tussen het college en de raad.

En tenslotte komt een goed evenwicht tussen macht en tegenkracht, tussen college en de raad de geloofwaardigheid van de politiek ten goede.

Reageren? … Blader naar beneden plaats jouw reactie direct onder artikel [binnen 30 dagen na publicatiedatum]

⊗——het einde ——⊗

◄ klik voor Publicatieschema columnisten

voorliggende column is tot nu toe gelezen door: 954 lezers


Peter Anker

Peter Anker

PETER ANKER | Steunraadslid ChristenUnie 2022-2026 | Bedrijfsconsultant | Hoofddocent bij Hogeschool Rotterdam

3 Reacties

 1. SJAAK SPEIJER
  31 augustus 2023 at 17:05 — Beantwoorden

  er zijn helaas niet zoveel mensen die deze gedachte willen onderschrijven

 2. P.tijl
  31 augustus 2023 at 16:49 — Beantwoorden

  Peter,
  Verhaal klink goed.
  Maaaaar als de RAADSLEDEN gebruik zouden maken van al de leden die op de kandidaten lijsten voorkomen > dan zouden ze veel kunnen UITBESTEDEN/ UIT LATEN Zoeken.
  Tevens lijkt het mij dat er bij elke partij deskundigen in een vakgebied beschikbaar zijn.
  Saamn gevat maak als raadslid meer gebruik van je achterban, met behoud van je eigen verantwoordelijkheid.
  Als de doelstelling van de partij duidelijk is, en men rekening houdt (coalitie partijen met het gessloten accoord ) kan er veel werk uit handen worden genomen.
  Door deskundigen in te zetten zal men heel snel, collega raadsleden vinden de aansluiten.
  Voordeel is ook >>> dat de achter ban zich ook na de verkiezingen gehoord gaat voelen.

 3. Bea Scheurwater
  31 augustus 2023 at 12:21 — Beantwoorden

  EENS

Wij WEIGEREN Reacties ZONDER Voornaam + Achternaam!