De definitie van een column .....(klik op plusteken)
  Een column is géén nieuwsartikel. Wat is het wel? Onderstaande maakt duidelijk dat je een column moet begrijpen door niet alleen de woorden tot je te nemen, maar door te bedenken welke  boodschap de columnist - mogelijk tussen de regels door -  aan de lezers geeft. Begrijp je de boodschap? Zie je wat de schrijver bedoelt? Daar kan ieder individu wat van vinden. Als het een eigen pijnplek is, kan de lezer de aanvechting hebben om helemaal erin mee te gaan of er volledig tegenin te gaan. Het is goed dat je als lezer weet wat (de waarde en betekenis van) een column is.
  • De aard van de journalistieke vorm van columns is dat deze informatief, leerzaam. onderhoudend maar ook kritisch, humoristisch (parodie, ironisch, sarcastisch, satirisch) en prikkelend kunnen zijn binnen een maatschappelijke context.
  • Wat voor de één een leuke of rake column is, is voor een ander onzin, een belediging of niet acceptabel. Youp van 't Hek die met alles en iedereen de vloer aanveegt in zijn columns in het NRC wordt niet door iedereen gewaardeerd. Hetzelfde geldt voor Theo Holman in Het Parool en diverse andere columnisten. Aan columnisten wordt door de Nederlandse rechter een grote mate van vrijheid toegekend in hun columns. Deze vrijheid kan zich ook uitstrekken tot teksten die, als ze buiten een column geschreven zouden zijn, als kwetsend of beledigend gekenmerkt worden.
Zie ook bijgaande definitie van wikipedia:  

© wikipedia


column nr: 23

‘Als we het nu eens ophalen? Gewoon, op het plein… in de open lucht’. Bijna is het Palmzondag. Nu de kerk gesloten is en er slechts vieringen worden opgenomen voor uitzending op You Tube lijkt Palmpasen, met de processie van kinderen met hun Palmpaasstokken, ver weg. 

Het was ieder jaar weer bijzonder om te maken. Op de zaterdag ervoor kwamen we bij elkaar. De koster bracht de kale, houten kruizen de nartex in. Iedereen bracht iets mee van thuis om de kale stok mee te versieren. De betekenis van de Palmpaasstok werd ons uitgelegd. Het kruis herinnert ons aan Jezus, die voor ons aan het kruis, gestorven is. Het brood verwijst naar het laatste avondmaal. De haan, die kraaide nadat Jezus verloochend en verraden werd. De twaalf pinda’s of chocolade eitjes staan symbool voor de twaalf apostelen. Eieren, teken van nieuw leven. Na afloop werden de stokken klaar gezet voor de viering.

Op Palmzondag vieren we de blijde intocht van Jezus Christus in Jeruzalem. In de katholieke kerk worden bij aanvang van de Heilige Mis de palmtakjes gezegend. Omdat in ons klimaat geen palmbomen groeien gebruiken we, eveneens groen blijvende, buxustakjes. Deze staan symbool voor de palmbladeren waarmee Jezus werd bejubeld. Die palmtakjes hebben een bijzondere betekenis en zijn tevens een teken van hulde en overwinning. In de Romeinse tijd werd men onderscheiden met een ‘overwinningspalm’ nadat men van een gewonnen oorlog in Rome terugkeerde. Zo symboliseren de palmtakken met Palmpasen dat Jezus door zijn lijden, dood en verrijzenis het kwaad overwonnen heeft. Nog steeds wordt het palmtakje, na de viering, thuis achter een kruisbeeld gestoken om het kwade te overwinnen of af te weren. In de H. Mis worden de Palmpaasstokken gezegend en voorzien van het palmtakje. Ze zijn bedoeld voor ouderen of zieken in de parochie.

Palmpasen 2020. De kerk is gesloten. Omdat we onze parochianen toch willen bedienen maken we weliswaar Palmpaastokken maar dan op papier. 2D. Deze kunnen in een enveloppe aan de deur afgegeven worden of door de brievenbus. Alleen die palmtakjes. Dat ging niet. Wat een gemis!

Palmpasen 2021. ‘Als we het nu eens ophalen? Gewoon, op het plein… in de open lucht’. Op het antwoord hoef ik niet lang te wachten. Spoedig ontvang ik een mail met praktische richtlijnen. We kunnen de stokken op zaterdag komen ophalen, voorzien van een palmtak en adreskaartje. Thuis mogen we er iets moois van maken en zondag op eigen gelegenheid bij de mensen langs brengen.

Een vriendin van me doet ook mee. Nadat ze haar Palmpaasstok heeft weg gebracht stuurt ze me een appje; wat een aardige meneer trof ze aan de deur. Zijn vrouw bleek ernstig ziek en lag op bed. Een kort praatje en toen de vraag; ‘Dat palmtakje… was dat wel gezegend?’ (‘Jazeker!’) Nu de kerk gesloten is? (‘Ja hoor meneer.. en de viering is terug te zien op You Tube’). ‘Oh, wat mooi!’ Een dankbare reactie van deze vriendelijke man.

Wij mochten enkele Palmpaasstokken langs brengen bij Driemaashave. Op advies van een andere vriendin belde ik vooraf met de receptie. Een lieve medewerkster stond me te woord. Of ik eventueel maandag terug kon bellen? Of anders dinsdag. Lastig want Palmpaasstokken behoor je op Palmzondag weg te geven. Het is immers niet zomaar een reep chocola, probeer ik te verduidelijken. Het is allemaal symboliek. Zeker nu, in tijden van Corona. Even later mag ik toch langskomen, samen met de kinderen. De Palmpaasstokken mag ik afgeven bij de balie. Het personeel zal er dan voor zorgen dat ze bij de betreffende bewoners worden langs gebracht.

‘Wat fijn dat we welkom zijn. De stok mag gerust tot voorbij Pasen blijven staan. Geniet van het lekkers’, hoor ik mezelf zeggen. ‘Oh ja, misschien overbodig, maar… het palmtakje is niet slechts decoratief – dus liever nìet bij het GFT’, zeg ik met een knipoog. Ik voel de glimlach aan de andere kant van de lijn. ‘Dus het gaat om het takje!’

Reageren? ... Blader naar beneden plaats jouw reactie direct onder artikel [binnen 30 dagen na publicatiedatum]

⊗——het einde ——⊗

◄ klik plus voor schema WIE SCHRIJVEN DE VOLGENDE KEREN?

voorliggende column is tot nu toe gelezen door: 131 lezers

WIE SCHRIJVEN DE VOLGENDE KEREN?

Bekijk in LANDSCAPE stand (kantel uw portrait stand ) voor een goede weergave

 

Christel van Berkel

Christel van Berkel

CHRISTEL VAN BERKEL-VERLAAN | Columiste 1x per maand
Chaotische huisvrouw met ADD | Gepassioneerd zangeres en dirigente |
Gezegende vrouw van Arij | Liefdevolle moeder van Siri, Evi & Isaak