column nr: 207

Het thema Armoede is hot. En gelukkig maar. De gemeente Maassluis nodigde vele stakeholders uit voor een bijeenkomst in Theater Koningshof om over ideeën voor een gezamenlijke aanpak van armoede in Maassluis te praten en daar kwamen heel veel vertegenwoordigers van organisaties en instellingen op af.

Het lijkt erop dat armoede, waarvan we toch lang dachten dat dat aan het verdwijnen was in Nederland, weer keihard terug is. Dat de kloof tussen arm en rijk niet alleen veroorzaakt wordt doordat de rijken steeds rijker worden is inmiddels pijnlijk duidelijk. De armen worden armer en het worden er steeds meer. De tweedeling in de maatschappij is groot.

De opkomst van voedselbanken, schuldhulpverleningsorganisaties en hulpprogramma’s maar ook televisieprogramma’s die met deze thema’s aan de gang gaan zoals ‘Paleis voor een prikkie’ (waar mensen een nieuwe woonkamer krijgen omdat ze die zelf niet kunnen betalen) en ‘Steenrijk, Straatarm’ waar hele rijke stellen en gezinnen een week ruilen met gezinnen die onder toezicht staan van een bewindvoerder door schulden of die van het minimum moeten rondkomen.

help armoede de wereld uit

Ik hoorde pas op de radio dat de middenklasse in de Verenigde Staten al zo goed als is verdwenen. Daar ben je rijk of arm. Voor een samenleving is dat geen goed nieuws. Stabiliteit en rust varen wel bij een gelijkmatige verdeling van de welvaart. Ik hoop dat politici dat begrijpen. Dat polarisatie en het opzetten van groepen mensen tegen elkaar geen oplossing is. Ik herinner mij een slogan van vroeger: help armoede de wereld uit. Dat was toen vooral gericht op de armoede in de derde wereld. Tegenwoordig kan dat (ook) slaan op de armoede in Nederland.

 


© PXB

© PXB

Wouter vHeiningen

Wouter vHeiningen

Vrijdagcolumnist sedert juli 2013 | Directeur Bibliotheek De Plataan voor Maassluis, Vlaardingen & Midden-Delfland| Bestuurslid van Nationaal Documentatiecentrum Maarten ’t Hart en stichting Ongehoord!