Klik voor de definitie van een column
  Een column is géén nieuwsartikel. Wat is het wel? Onderstaande maakt duidelijk dat je een column moet begrijpen door niet alleen de woorden tot je te nemen, maar door te bedenken welke  boodschap de columnist – mogelijk tussen de regels door –  aan de lezers geeft. Begrijp je de boodschap? Zie je wat de schrijver bedoelt? Daar kan ieder individu wat van vinden. Als het een eigen pijnplek is, kan de lezer de aanvechting hebben om helemaal erin mee te gaan of er volledig tegenin te gaan. Het is goed dat je als lezer weet wat (de waarde en betekenis van) een column is.
 • De aard van de journalistieke vorm van columns is dat deze informatief, leerzaam. onderhoudend maar ook kritisch, humoristisch (parodie, ironisch, sarcastisch, satirisch) en prikkelend kunnen zijn binnen een maatschappelijke context.
 • Waar de columnist dat zelf nodig acht, kunnen links in de tekst staan die naar achtergrondinformatie doorverwijzen
 • Wat voor de één een leuke of rake column is, is voor een ander onzin, een belediging of niet acceptabel. Youp van ’t Hek die met alles en iedereen de vloer aanveegt in zijn columns in het NRC wordt niet door iedereen gewaardeerd. Hetzelfde geldt voor Theo Holman in Het Parool en diverse andere columnisten.
 • Aan columnisten wordt door de Nederlandse rechter een grote mate van vrijheid toegekend in hun columns. Deze vrijheid kan zich ook uitstrekken tot teksten die, als ze buiten een column geschreven zouden zijn, als kwetsend of beledigend gekenmerkt worden.
Zie ook bijgaande definitie van wikipedia:  

© wikipedia

In mijn oude werkomgeving kwam het nog al eens voor dat er iemand om raad vroeg “omdat de relatie onder druk stond”. Soms vroeg men zelfs om bemiddeling, mediation. Dat laatste is helemaal niet nodig als beide partners in het onderwerp -waarover een conflict bestaat- willen stappen voor een goed gesprek waarin beiden bereid zijn te luisteren naar elkaar.

Conflicten die tot pittige discussies leiden zijn niet noodzakelijkerwijs een waarschuwingssignaal voor relaties dat het niet meer goed zit. In een gezonde relatie bieden woede en betrokkenheid daadwerkelijk een kans om samen te groeien. Dat soort ‘conflicten’ kunnen juist effectieve communicatie door partners bevorderen. Een conflict biedt de kans de behoeften en verwachtingen over en weer onder woorden te brengen.

Het is wel belangrijk om de conflicten op een respectvolle manier tegemoet te treden. Je hebt voor beide partners een veilige gelegenheid (plaats en tijd) nodig. Zoek daarom een geschikte tijd en rustige ruimte om te praten, zodat beide partners volledig aanwezig kunnen zijn. Spreek daarbij af dat de mobiele telefoons stil of uit worden gezet en de laptops dicht, opdat volledige aandacht mogelijk is.

Daarnaast is het -zeker tegenwoordig – de kunst om over en weer geduldig te luisteren. Schort het geven van een reactie, oordeel of mening op, terwijl je actief luistert naar wat jouw (gespreks)partner zegt. Bied steeds ruimte aan jouw partner om zijn of haar gedachten af te maken voordat je jouw standpunt naar voren brengt. Dus echt zonder te onderbreken!

Dan is het ook nog belangrijk dat jullie oogcontact hebben en een open, neutrale lichaamstaal. Vermijd daarom afwijzende non-verbale gemoedsuitdrukkingen zoals ‘schreeuwende’ armbewegingen of rollen met de ogen. Onthoud je ook van sarcasme, spot of sussende taal, want daarmee roep je irritatie op bij de ander.

De meest relevante spelregel is ook de moeilijkste:

Blijf bij de huidige kwestie, zonder een litanie van opgeslagen klachten of ‘eeuwenoude’ geschiedenis op te rakelen. Laat die oude koeien in de sloot liggen.

Die laatste regel is voor veel mensen al een grote uitdaging. Ga die toch maar eens aan. Je zult zien dat de lucht klaart en wederzijds begrip groter wordt. Dat wil niet zeggen dat je het conflict altijd zult hebben opgelost. Blijft er verschil van inzicht voor het besproken onderwerp dan mag je dat gezamenlijk vaststellen zonder dat tot enige afwijzing van de ander hoeft te leiden. Ieder is zijn eigen mens immers.

PS Ook bij gesprekspartners op zakelijk terrein kun je deze principes toepassen!

Reageren? … Blader naar beneden plaats jouw reactie direct onder artikel [binnen 30 dagen na publicatiedatum]

⊗——het einde ——⊗

◄ klik voor Publicatieschema columnisten

voorliggende column is tot nu toe gelezen door: 116 lezers


Cobi Wittevlo-Nowé

Cobi Wittevlo-Nowé

COBI WITTEVLO-NOWÉ | start 2023 | geëmancipeerd en gepensioneerd zorgverlener | NVVE, NVSH. NVVH | ZORGEN MAKEN OVER DE ZORG | Uitgesproken uitgesproken met een eigen mening en visie

1 Reactie

 1. Aad Rieken
  5 september 2023 at 09:21 — Beantwoorden

  Vraag van partner; van wie hou je meer, van een bord patat met appelmoes of van mij, het antwoord was, als je er ’n biefstukje bijlegt dan weet ik het wel, dat was tegen het zere been en zij ging heen.

  Partner ging sigaretten halen, op de Zuidvliet bij Piet van Straelen. Ze zei nog heel vlug, ik kom niet terug, de koek is op en dat was balen!

Wij WEIGEREN Reacties ZONDER Voornaam + Achternaam!