Klik voor de definitie van een column
  Een column is géén nieuwsartikel. Wat is het wel? Onderstaande maakt duidelijk dat je een column moet begrijpen door niet alleen de woorden tot je te nemen, maar door te bedenken welke  boodschap de columnist - mogelijk tussen de regels door -  aan de lezers geeft. Begrijp je de boodschap? Zie je wat de schrijver bedoelt? Daar kan ieder individu wat van vinden. Als het een eigen pijnplek is, kan de lezer de aanvechting hebben om helemaal erin mee te gaan of er volledig tegenin te gaan. Het is goed dat je als lezer weet wat (de waarde en betekenis van) een column is.
 • De aard van de journalistieke vorm van columns is dat deze informatief, leerzaam. onderhoudend maar ook kritisch, humoristisch (parodie, ironisch, sarcastisch, satirisch) en prikkelend kunnen zijn binnen een maatschappelijke context.
 • Waar de columnist dat zelf nodig acht, kunnen links in de tekst staan die naar achtergrondinformatie doorverwijzen
 • Wat voor de één een leuke of rake column is, is voor een ander onzin, een belediging of niet acceptabel. Youp van 't Hek die met alles en iedereen de vloer aanveegt in zijn columns in het NRC wordt niet door iedereen gewaardeerd. Hetzelfde geldt voor Theo Holman in Het Parool en diverse andere columnisten.
 • Aan columnisten wordt door de Nederlandse rechter een grote mate van vrijheid toegekend in hun columns. Deze vrijheid kan zich ook uitstrekken tot teksten die, als ze buiten een column geschreven zouden zijn, als kwetsend of beledigend gekenmerkt worden.
Zie ook bijgaande definitie van wikipedia:  

© wikipedia


column nr: 21

Je zou het haast vergeten in deze turbulente tijd, maar over een kleine vier maanden zijn er landelijke verkiezingen. Veel partijen komen nu naar buiten met hun plannen.

In de directe toekomst moeten veel ingrijpende beslissingen genomen worden in verband met de klimaatverandering. Opvallend is dat een aantal partijen denkt dat we aan het klimaatakkoord kunnen gaan voldoen met de inzet van kernenergie.

Vreemde gedachte als je bedenkt dat kernenergie niet “op afroep” beschikbaar is – het bouwen van een centrale duurt vele jaren… Bovendien, kernenergie lijkt wel “milieuvriendelijk” maar is dat door de winning, de bewerking en het transport van de grondstoffen bepaald niet. De VVD heeft geopperd om in ons land maar liefst 10 (relatief kleine) kerncentrales verspreid over ons land te gaan bouwen. Eén daarvan zou bij ons aan “de overkant” op de Maasvlakte moeten komen.

Nu hebben we nog één kerncentrale in Borssele, en ik vind dat er al één teveel.

Mijn bezwaren: Kerncentrales zijn ontzettend duur om te bouwen, per centrale tientallen miljarden. Daardoor wordt de stroom die zij gaan leveren ook heel duur. De bouw van een centrale duurt minimaal 10 jaar, te lang om nog van enige betekenis te zijn voor de doelstellingen van het klimaatakkoord. Nog een nadeel is dat er bij zo’n mega investering altijd buitenlands kapitaal nodig zal zijn.

De benodigde grondstoffen zijn niet oneindig beschikbaar en niet hernieuwbaar. Ze worden gedolven in landen waar het met de mensenrechten en naleving van de veiligheid droevig gesteld is. In verschillende landen worden de mensen die er werken en hun leefomgeving besmet met radioactiviteit.

Elke centrale produceert radioactief afval waarvoor nog altijd geen oplossing is. Het blijft honderdduizenden jaren gevaarlijk. Daar willen we toch de volgende generaties niet mee opzadelen?

Hoewel de kans op ongelukken klein wordt geacht, is die er natuurlijk wel. Als er een ramp in Borssele zou gebeuren wordt – afhankelijk van de windrichting – praktisch ons hele land onleefbaar en zullen veel mensen sterven of doodziek worden.

In de loop der jaren zijn in verschillende landen al veel kleine en grote ongelukken gebeurd met blijvende gevolgen – meerdere keren in Rusland. Ook in Engeland, Japan en Amerika zijn al ernstige ongelukken gebeurd, we herinneren ons ook nog de Tsjernobyl ramp 2000 km bij ons vandaan – waardoor we zelfs hier een tijdlang geen bladgroentes konden eten – en natuurlijk de recente reeks aan rampen in Japan.

Bij kleinere centrales is de oppervlakte van het gebied dat onleefbaar wordt natuurlijk kleiner, maar na een ramp met een centrale op de Maasvlakte is het gedaan met onze stad. Adieu Maassluis.

Zo’n centrale (én het opgeslagen afval) is bovendien een doelwit voor terrorisme. De grondstoffen zijn prima geschikt om er kernwapens mee te maken, en bij een explosie zijn de gevolgen zoals hierboven beschreven.

Toch gaat minister Wiebes gewoon door met onderzoeken hoe hij de kernenergie in kan gaan zetten. Een eerste rapport dat hierover gemaakt is vond hij te negatief, daarom heeft hij een ander onderzoeksinstituut in de arm genomen om tot een gunstiger advies te komen. (!) Een adviescommissie onder leiding van de oud-directeur van de centrale in Borssele, thans voorzitter van de kernenergie lobbyclub KIVI. (wij van w-c eend…)

Engeland is nu nog het enige land in Europa dat nieuwe kerncentrales wil bouwen. Verschillende investeerders trokken zich echter terug (o.a. Japan). Van de zes centrales die er gepland waren, gaat er inmiddels nog maar één project door, bekostigd door Chinese investeerders. De geproduceerde stroom daar wordt zo duur dat de Britse overheid in een contract vastgelegd heeft dat zij minimaal 50 jaar gaan subsidiëren om de stroomprijs voor de Britten aanvaardbaar te houden. Wereldwijd zijn kerncentrales niet winstgevend, alleen de zeer oude centrales behoeven geen subsidie meer.

Er gaan nu stemmen op om in plaats van Uranium Thorium te gaan gebruiken omdat dat veiliger zou zijn. Daar zijn nu echter nog geen mogelijkheden voor, een werkbaar systeem wordt pas in 2050 verwacht en daarna pas zouden centrales gebouwd kunnen worden, maar…  bij thorium moet nog steeds een kleinere hoeveelheid uranium gebruikt worden om er een splijtstof van te maken. De andere nadelen, zoals de mogelijkheid om er kernwapens van te maken, gevolgen bij ongelukken, het afvalprobleem en de problemen bij het winnen van thorium zijn hetzelfde als met Uranium.

Al dat geld kan beter geïnvesteerd worden in écht groene hernieuwbare energiewinning, en vooral in veilige en milieuvriendelijke mogelijkheden voor opslag van energie.

Mogelijkheden te over. Behalve wind en zon ook geothermie, waterkracht, getijdenstroom, water-thermie, warmte winnen uit de buitenlucht, enz. enz.

Zo worden we zelfvoorzienend, onafhankelijk van buitenlanden.

Voor opslag kan groene waterstof een oplossing bieden, er wordt ook gewerkt aan milieuvriendelijke en veiliger batterijen, en het Gravitricity-systeem is hoopvol!

Reageren? ... Blader naar beneden plaats jouw reactie direct onder artikel [binnen 30 dagen na publicatiedatum]

⊗——het einde ——⊗

◄ klik voor Publicatieschema columnisten

voorliggende column is tot nu toe gelezen door: 202 lezers

WIE SCHRIJVEN DE VOLGENDE KEREN?

Adri Huisman

Adri Huisman

Adri Huisman | Adri Huisman | groen, sociaal, duurzaam | lid van GroenLinks | blij met beeldende kunst! | 5/2018 - 8/2022

2 Reacties

 1. Gerard
  25 november 2020 at 16:29

  Tsja… van de in dit stuk genoemde alt. energiebronnen zal de wereld ten ondergaan aan energie-armoede.

 2. Henk van Woerden
  25 november 2020 at 09:29

  Hallo Adri, kleine aanvulling.
  In Europa zijn vijf kerncentrales in aanbouw, twee in Engeland, één in Finland en twee in Frankrijk. Alle vijf zijn meer dan twee keer duurder geworden dan begroot en de bouwtijd is drie keer langer dan gepland. En ze werken nog steeds niet! Er zitten nu zoveel miljarden in dat toegeven dat het mislukt is niet kan.

  En de VVD wil op basis van een dubieus rapport er maar liefst tien in Nederland gaan bouwen. Ze denken kennelijk daar dat kerncentrales net zoiets zijn als koekjesfabrieken.

  Nog los van het afvalprobleem. In Duitsland ging men er, in de vorige eeuw, van uit dat ondergrondse berging in zoutlagen veilig was. Onderzoeksinstituten, universiteiten enz. beweerden dat. Nu, na 50 jaar, blijkt dat het, wat milieu bewegingen toen al beweerden, niet veilig is. In Duitsland wordt een onderzoek gestart naar een betere opslagmogelijkheid. Echter dat hadden ze 50 jaar geleden ook al gedaan.

  Dus waar laten we het afval in Nederland?